ޓީވީތަރި ރޮހިތް ރޯއި ޢާއިލާ އާއިއެކު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަނީ

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 36 ސިކުންތު

އިންޑިއާގެ ޓީވީތަރި ރޮހިތް ރޯއި އޭނާގެ އަންހެނުން މަންސި ޖިޝީ ރޯއި އަދި ކިއާރާ ބޯސް ރޯއި އާއިއެކު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަގެންދެއެވެ.ރާއްޖެއައުމަށްފަހު ރޮހިތް މިހާރުވެސް ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޮޓޯތައް ނަގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޢާންމުކޮށްފައެވެ.ބެންގާލީ ހިންދީ ޢައިލާއަށް ނިޞްބަތްވާ ރޮހިތް ގެ ބޭބެ ރޮނިތް ރޯއި އަކީ ވެސް މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރިއެކެވެ.އިންޑިއާގެ ތަރިންގެ މެދުގައި ރާއްޖޭގެ މަޤްބޫލުކަން އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މިއަހަރުގެ މިހައިތަނަށް ބެލި ނަމަވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަރިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް