ފްލޮރިޑާގެ ނައިޓް ކްލަބެއްގަ ބަޑި ޖެހުމުން 2 ޒުވާނަކު މަރުވެ 14 ޒުވާނަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 35 ސިކުންތު

އެމެރިކާގެ ފްލޮރީޑާގެ ނައިޓް ކްލަބެއްގައި ބަޑިޖެހުމުން 2 ޒުވާނަކު މަރުވެ 14 ޒުވާނަކަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް ލިބިއްޖެއެވެ.

މިހަލާދީފައިވަނީ ރޭ މެންދަމުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެތަނުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއައީ ޒުވާނުންގެ ޕާޓީއެއް ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ހަފްލާ ތެރެއިން އުފެދުނު ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. ހަމަލާދިން މީހުންނާއި އެކަމާއި ގުޅުން ހުރި މީހުންވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފްލޮރުިޑާގައި ހުރި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މީހުންގެ ނައިޓް ކްލަބަކަށް މުސްލިމަކު ދާދިފަހުން ހަމަލާ ދިނުމުން އެކަން އިންތިހާއަށް ބޮޑު ކަމަކަށް ވަނީ ހަދައިފައެވެ. ނަމަވެސް މިހަމަލާދިނީ މުސްލިމަކަށް ނުވާތީ މިއީ މާބޮޑުކަމަކަށް ނުހަދައެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް