ޖިއްދާއަށް ވެލީގެ ޠޫފާން އަންނަމުންދާތީ ރައްކާތެރިވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 18 ސިކުންތު

ސައުދިއަރަބިޔާގެ ޖިއްދާއަށް ވެލީގެ ޠޫފާން އަންނަމުންދާތީ ރައްކާތެރިވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ޞިއްޙީ އިދާރާއިން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވަނީ ކޮންމެހެން ނުކުންނަން ޖެހިގެން ނޫނީ ގެއިން ނުނުކުތުމަށެވެ. އަދި މަޖުބޫރުވެގެން ނުކުތް ނަމަވެސް ޞިއްޙީ މާސްކް އަޅައިގެން ނުކުތުމަށެވެ.

ވެލީގެ ޠޫފާންތަކާއި ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލްތައްވެސް ވަނީ ކުއްލި ޙާލަތަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް