ޗައިނާގެ މަސާޖް ޕާލަރެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، 18 މީހުން އަނދައި 18 މީހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެ.

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 23 ސިކުންތު

ޗައިނާގެ މަސާޖްޕާލަރެއްގައި އަލިފާން ރޯވުމުގެ ސަބަބުން 18 މީހުން އަނދައި 18 މީހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ޒީޖިއާން ޕްރޮވިނސުގައި އިއްޔެ ހަވީރު 6:30 ހައިއިރު ހިނގި މިހާދިސާގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވައިލެވުނީ 2 ގަޑިއެއްހާއިރުންނެވެ.

ބައެއް މީހުންނަށް އަނިޔާލިބުނީ އަލިފާނުން ސަލާމަތްވުމަށް ކުޑަދޮރުތަކުން ބޭރަށް ފުންމާލުމުންނެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް