ޔުވެންޓަރސް އިން 80 ޕޮއިންޓު ހަމަކޮށް އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއްވަނައަށް...

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 28 ސިކުންތު

ޔުވެންޓަރސް އިން 80 ޕޮއިންޓު ހަމަކޮށް އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ޕެސްކާރާ އަތުން ޔުވެންޓަރސް މޮޅުވީ 2-0 އިން މޮޅުވި އިރު، ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި އެ ޓީމަށް ދެ ގޯލުވެސް ޖަހައިދިނީ ގޮންޒާލޯ ހިގައިންނެވެ.

ޔުވެންޓަރސް 80 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލޔގެ އެއްވަނައިގާ އޮތް އިރު، ދެ ވަނައިގައި 72 ޕޮއިންޓާ އެކު އޮތީ ރޯމާއެވެ. އަދި ތިން ވަނައިގާ 70 ޕޮއިންޓާ އެކު އޮތީ ނަޕޯލީ އެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މުހައްމަދު އަފްރާޙް