މޮހާން ބަގަން އާއި މާޒިއާގެ މެޗު މާޒިއާ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 24 ސިކުންތު

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ރާއްޖޭގެ މާޒިއާ އާއި އިންޑިއާގެ މޮހާން ބަގަން ބައްދަލުކުރި މެޗު މާޒިއާއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މި މެޗު މާޒިއާ އިން ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ލަނޑުންނެވެ.

ގްރޫޕުގެ 2 ވަނައިގާ މާޒިއާ އޮތީ 6 ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ. އަދި މި މޮޅާއެކު ދެވަނަ ބުރަށް ދިއުމަށް އަމިއްލަ ބާރު ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ބޯވާރޭގައި ކުޅެމުންދިޔަ މި މެޗުގައި ދެޓީމުންވެސް ވަނީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މުހައްމަދު އަފްރާޙް