މެދުރާއްޖެތެރެއާއި އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ވައިޓް އެލާރޓް ނެރެފި

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 31 ސިކުންތު

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މެދުރާއްޖެތެރެއާއި އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ވައިޓް އެލާރޓް ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ (މެޓް އޮފީހުން) މިއަދު މެންދުރުފަހު ނެރުނު ވައިޓް އެލާރޓްގައި ބުނެފައިވަނީ މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްތަކާއި އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ގުގުރުމާއިއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށާއި ކޮޅިގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 45 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 15:45 ން ފެށިގެން 20:45 އާއި ހަމައަށެވެ.

މިއީ މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްތަކަށް މިއަދު ނެރުނު ތިންވަނަ ވައިޓް އެލާރޓެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މަރިޔަމް ވަހީދާ