ހުސްވިމަހުގެ ތެރޭގައި ޖެނެރަލް ރިޒަރވްއަށް 10.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ އިތުރުވެއްޖެ

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 39 ސިކުންތު

ހުސްވިމަހުގެ ތެރޭގައި ޖެނެރަލް ރިޒަރވްއަށް 10.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ އިތުރުވެއްޖެ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

އެމްއެމްއޭ އިން ބުނީ އޭޕްރިލް މަސް ނިމުނުއިރު އެމްއެމްއޭގެ ޖެނެރަލް ރިޒަރވް ހުރީ 302.3 މިލިއަން ރުފިޔާގައި ކަމަށާއި މިއަހަރުގެ އެޕްރީލް މަސް ނިމުނުއިރު ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒަރވް ހުރީ 494.6 މިލިއަން ޑޮލަރުގައި ކަމަށެވެ.

ރަސްމީ ރިޒަރވްގެ ތެރެއިން ޔޫޒަބަލް ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި 216.2 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި އިރު، މަހުން މަހަށް ބަލާއިރު ޔޫޒަބަލް ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި ހުރި ޢަދަދުވަނީ ހަތަރެއް އިންސައްތަ ވަނީ ދަށަށްގޮސްފައެވެ.

މެއިމަސް ނިމުނުއިރު މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ޖެނެރަލް ރިޒަރވް 313.3 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައިވާކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މުހައްމަދު އަފްރާޙް