މަނާފިއު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިޢުލާން)

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 20 ސިކުންތު

ރެޖިސްޓްރީ ނަންބަރ: C/8557/2008

މަނާފިއު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ، 8 ޖޫން 2017 އުވާލުމަށް ކުންފުނީގެ ބޮޑުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ވީމާ މި ކުންފުންޏާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް އޮތްފަރާތަކުން 7790724 / 7788069 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އާއިޝަތު ސިފާ
މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މިއަދު