ގަލާޑޯ ޖެހި ހަމައެކަނި ލަނޑުން މިލަންދޫގެ މައްޗަށް ނިއު ކުރިހޯދައިފި

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 25 ސިކުންތު

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗު ނިއުރޭޑިއަންޓުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ނިއު އިން މިމެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުންނެވެ.

މިލަނޑު ނިއުއަށް ޖަހައިދިނީ ފަހުހާފުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ ގަލާޑޯއެވެ.

މިރޭގެ މެޗުގައި ދެޓީމަށްވެސް ވަނީ ލަނޑުޖަހާނެ ފުރުޞަތު ލިބިފައެވެ. ޚާއްސަކޮށް ނިއުއަށް ވަނީ ގިނަ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިފައެވެ. ނަމަވެސް ލަނޑުބޯޑުގައި އިތުރު ނަ.ްބަރެއް އަޅުވާލެވޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ...

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މުހައްމަދު އަފްރާޙް