ފީފާ 18 ކަވަރ ފޮޓޯގައި ކްރިންޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ފޮޓޯ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިމަނައިފި.

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 48 ސިކުންތު


ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާގެ ނަމުގައި އީއޭ ސްޕޯޓްސްއިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ނެރޭ ފުޓްބޯޅަ ވީޑިއޯގޭމް "ފީފާ 18" ގެ ކަވަރ ފޮޓޯގައި ރިއާލް މެޑްރިޑާއި ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ފޮޓޯ ހިމަނައިފިއެވެ.

މީގެ ކުރިން ފީފާގެ އެއްވެސް ގޭމެއްގައި ރޮނާލްޑޯގެ ކަވަރ ފޮޓޯއެއް ހިމަނާފައި ނުވާއިރު، އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ފީފާ 17 ގައިވެސް ހިމަނާފައިވަނީ ޑޯޓްމަންޑުގެ ތަރި މާކޯ ރިއުސްގެ ފޮޓޯއެކެވެ.

ފީފާ 18 ކަވަރުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރޮނާލްޑޯ ހިމަނާފައިވާއިރު، މި ގޭމްގެ ކަވަރުން އެންމެ ގިނަފަހަރު ޖާގަ ހޯދާފައިވާ ކުޅުންތެރިޔަކީ ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލަޔޮނަލް މެސީއެވެ. އޭނާ ހިމަނައިގެން ބާސެލޯނާއިން ވަނީ 5 ފަހަރު ގޭމް ނެރެފައެވެ.

މިފަހަރުގެ ގޭމުގައި ރޮނާލްޑޯގެ ފޮޓޯ ހިމަނައިގެން ގޭމުގެ ކަވަރ ދައްކާލުމުގެ އިތުރުން މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އީއޭސްޕޯޓްސުންވަނީފީފާ 18 ދުނިޔޭގެބާޒާރަށްނެރޭނެތާރީޚްވެސްކަނޑައަޅާއާއްމުކޮށްފައެވެ.
މިގޭމްބާޒާރަށްނެރުމަށްއެކުންފުނިންހަމަޖައްސާފައިވަނީ މިމަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

ޢަބްދުލްޙައްނާން