ވީޑިއޯ: ކައު އިތުރު ރަސުލާ މުޙައްމަދު (ޞޢވ)ގެ އިސްތަށިފުޅުން އެތިކޮޅެއް- މިހާރުވެސް ބޭރަށް ނެރެފިނަމަ ވިލާ ގަނޑެއް ހިޔާއަޅާ!

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 52 ސިކުންތު

ދުބާއީގެ މިޔުޒިއަމެއްގައި ކައު އިތުރު ރަސޫލާ މުޙައްމަދު (ޞޢވ) ގެ އިސްތަށިފުޅުން އެތިކޮޅެއް ކަމަށް ބުނެވޭ އިސްތަށިފުޅުކޮޅެއް އެބައޮތެވެ.

ވީޑިއޯގައި ބުނާ ގޮތުން މިހާރުވެސް އަތްވަށް ނެރެފިނަމަ ވިލާގަނޑެއް އައިސް ހިޔާއަޅައެވެ. މިހާރުވެސް ކަޅުކުލައިން މުށިކުލަ އާއި ރަތްކުލައަށް ބަދަލުވެއެވެ. މާތް ﷲ ގެ މަތިން ހަނދުމަކުރުމުން ޙަރަކާތްކުރެއެވެ. އިސްތަށިފުޅުން މަސްކުގެ ވަސް ދުވައެވެ. އިސްތަށިފުޅު އަންނަނީ ދިގުވަމުންނެވެ.ބުނެވޭގޮތުން މިއީ ޔަމަނުން ފެނިފައިވާ އިސްތަށިފުޅެކެވެ.

ގުޅުންހުރި ވީޑިއޯ:

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް