ވީޑިއޯ: ކީރިތި ޤްރްއާނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތައި ހިފައިގެން ފާޚާނާއަށް ވަން އަންހެނަކު ނުކުތީ ޝައިޠާނެއްގެ ސިފައިގަ!

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 25 ސިކުންތު


ވީޑިއޯ ބުނާ ގޮތުން މިއީ ހަމަ ސައުދިއަރަބިޔާގައި ހިނގާފައިވާ ކަމެކެވެ. އަންހެނަކު ކީރިތި ޤްރްއާނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތައި މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަކުރަމުން ހިފައިގެން ވަނީ ފާޚާނާއަށެވެ.
ފާޚާނާ އިން ނުކުތީ ޝައިޠާނެއްގެ ސިފައިގައެވެ. އަޑުވެސް ވަނީ ނުބައި ބިރުވެރި އަޑަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ.
އަދިވެސް ދުނިޔޭގައި އެބައޮތެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

huras

10 months 3 weeks ago

Keerithi Allah e Konmekamakahves Kuladhun Vantha Raskalaange

އަބްދުއްލަތީފް