ކޯލްޑް ސްޓޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި އުވާލުމާ ބެހޭ)

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 28 ސިކުންތު

ކޯލްޑް ސްޓޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މާލެ، ދިވެހިރާއް


ކޯލްޑް ސްޓޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ 2011 / 0464- ސީ ކުންފުނި އުވާލުމަށް2017 ނޮވެމްބަރ 04 ވަނަ ދުވަހު ބޭވި ޑިރެކްޓަރުން ބޯޑުގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

ވިމާ، މިކުންފުނިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ދަރަންޏެއް ވާނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން 07 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 7977205 ނަންބަރ ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ވިމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢްލާން ކުރީމެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ 2017

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.