އާމިނަތު ޢަބްދުﷲގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދުކުރުން މިރޭ 12:00 ގަ

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 7 ސިކުންތު

އއ. ރަސްދޫ، މަދުރަސާދޮށުގެ އާމިނަތު ޢަބްދުﷲ (81އ)ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދުކުރުން މިރޭ 12:00 ގައި އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މިއަދު