އަނިޔާވެރިންނަކީ ނިއުމަތެއް ނޫން: ޑރ.އިޔާޒް

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 17 ސިކުންތު

އަނިޔާވެރިންނަކީ ނިއުމަތެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ރައްޔިތުންގެ އަމަލުތައް ގޯސް ވީމާ އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ފާ ކުރައްވާ ވަބާއެއް ކަމަށް ޑރ. އިޔާޒް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"އެފަދަ ކަމެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ އުޅުން އިސްލާޙްކޮށް އެކަމާމެދު ބަސް ބުނަން ޖެހޭ."

"އެންމެ މަތިވެރި ޖިހާދަކީ އަނިޔާވެރި ހާކިމެއްގެ ކުރިމަތީގައި ޙައްޤު ބަސް ބުނުން" ކަމަށް ޙަދީޘް ގައި އޮންނަ ކަމަށާއި ހަމަ އެއާއިއެކު އަނިޔާވެރިކަމުން ސަލާމަތްކޮށް ދެއްވުން އެދި ގިނަ ގިނައިން ދުޢާ ކުރަން ޖެހޭ" ކަމަށްވެސް ޑރ، އިޔާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި މިމޭރުމުން ލިޔުއްޔުވުމަށްފަހު ޓްވިޓަރގައި ޑރ. އިޔާޒް ވިދާޅުވީ "ފިރުއަޢުނުގާތަށް މޫސާގެފާނު ފޮނުއްވަވާ އެންގެވީ އޭނާ ހިންގަމުން ގެނދިއަ ޖަރީމާތައް މަނާކުރުމަށް. އެޅިހާބަތަކަށް ރިހަވެގެން ހުންނާކަށް ނާންގަވާ." ކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މޫސާ ވަހީދު