އަޙްމަދު ޒަކަރިއްޔާ (ސަރަނގު އަޙްމަދު)ގެ މައްޗަށް ކުރާ ކަށުނަމާދު މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 10 ސިކުންތު


ލ. ގަމު މަތިމަރދޫ، އަޒުމް، އަޙްމަދު ޒަކަރިއްޔާ (ސަރަނގު އަޙްމަދު) (74އ)ގެ މައްޗަށް ކުރާ ކަށުނަމާދު މިރޭގެ މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު ލ. ގަން މަސްޖިދުއްތައުބާގައި އޮންނާނެއެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް