ނަޖީބް ރައްޒާޤަށް ފެނުނީ ޢަފޫކުރައްވަވާބައި - މީސްތަކުންގެ ހައްޤުތަކަށް ޢަފޫ ނުކުރައްވަވާނެ ބައެއް ނުފެނޭ.

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 9 ސިކުންތު

މެލޭސިޔާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާޤް މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރަމަޟާން މަހު ރޭ އަޅުކަންކުރާމީހާގެ ފާފަތައް މާތް ﷲ ފުއްސަވާނެ ކަމަށެވެ.

އެކަން އެނގިވަޑައިގެންނެވިއިރު ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުތަކުން ކުރާ ވައްކަމަށް މާތް ﷲ ޢަފޫ ނުކުރައްވަވާނެ ކަމަށާއި ޖެހޭނީ ހަމަ ބަދަލުދޭން ކަމަށް އާޔަތްތަކާއި ޙަދީޘްފުޅުތައް ހުރިކަން އެނގިވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ.


ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް