ޔުރާރީގެ ގޯލުން ޑެންމާކަށް ހިނިތުންވުން.

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 36 ސިކުންތު

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި ޕެރޫ އާއި ޑެންމާކް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ފަހުހާފުގައި ޔުރާރީ ޖެހި ގޯލުން ޑެންމާކް ހަނިގޮތަކަށް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ޕެރޫއަށްވަނީ ލީޑުނަގަން ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް ލިބިފައެވެ.

ޑެންމާކުގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާތެރެއިން ޕެރޫގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ކުރި ފައުލަކާއިގުޅިގެން ރެފްރީ ވަނީ ވީޑިއޯ އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީގެ އެހީތެރިކަން ހޯދާ، އެއީ ފައުލަކަށް ނިންމާ ޕެނަލްޓީއެއްދީފައެވެ.

ނަމަވެސް ކޫވާ ޖެހި މި ޕެނަލްޓީ ދިޔަޢީ ހުރަސްދަނޑިމަތިން ބޭރަށެވެ.

މިރޭ ދެން ކުޅޭނީ ގްރޫޕް ޑީގައި ހިމެނޭ ކްރޮއޭޝިއާ އާއި ނައިޖީރިއާގެ މެޗެވެ. މިމެޗު ފަށާނީ މިރޭ 12:00 ގައެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މުހައްމަދު އަފްރާޙް