ފަހުހާފުގައި ސަރބިއާ ޖެހި ގޯލުން ކޮސްޓަރިކާ ރޮއްވާލައިފި

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 39 ސިކުންތު

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި މިއަދު ހަވީރު 5 ޖެހި އިރު ކުޅުނު މެޗު އެއްވެސް ޓީމަކަށް ގޯލެއް ނުޖެހި ދަނިކޮށް ސަރބިއާއިން ޖެހި ގޯލާއެކު ކޮސްޓަރިކާ ރޮއްވާލައިފިއެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ގޯލެއް ނުޖެހިއެވެ. މި ހާފުގައި ދެޓީމުންވެސް ވަނީ ގޯލުޖަހަން ފުރުޞަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ގޯލެއް ޖެހޭގޮތްވަނީ ނުވެފައެވެ.

މިއަދުގެ މެޗުގައި ޖެހި ހަމައެކަނި ގޯލަކީ ސަރބިއާއަށް ލިބުނު ހިލޭޖެހުމަކުން ޖެހި ގޯލެކެވެ. މިގޯލު ޖަހައިދިނީ 56 ވަނަ މިނެޓުގައި ކޮލަރޯވްއެވެ.

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި މިރޭވެސް ދެ މެޗު ކުޅޭނެއެވެ. ރޭގަނޑު 8 ޖަހާއިރު ޖަރމަން އާއި މެކްސިކޯ ވާދަކުރާ އިރު، 11 ޖަހާއިރު ވާދަކުރާނީ ބްރެޒިލް އާއި ސްވިޓްޒަރލޭންޑެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މުހައްމަދު އަފްރާޙް