ކްޓީނިއޯގެ ގޯލުން ބްރެޒިލް މޮޅުވާން ދަނިކޮށް ސްވިޓްޒަރލޭންޑުން ހިފަހައްޓައިފި.

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 34 ސިކުންތު

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި ބްރެޒިލް އާއި ސްވިޓްޒަރލޭންޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.

ފުރަތަމަ ގޯލު 20 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ކުޓީނިއޯ އެވެ.

ރޮސްޓޯވް އޮން ޑޮވް ސްޓޭޑިއަމްގައި 45،000 މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ކުޅުނު މިމެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނީ މިނަތީޖާގައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ދެވަނަ ހާފުގެ 50 ވަނަ މިނެޓުގައި ސްވިޓްޒަރލޭންޑުގެ ޒޫބަރ ވަނީ ގޯލެއް ޖަހާ ބްރެޒިލް ސިއްސުވާލާފައެވެ.

އެއަށްފަހު ބްރެޒިލްގެ ކުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް އިދިކޮޅު ގޯލަށް ނުރައްކާކުރިނަމަވެސް އިތުރު ގޯލެއް ނުޖެހުނެވެ.

ސްވިޓަރލޭންޑުންވެސް ސްކޯ ބަދަލުކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތްވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފައެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މުހައްމަދު އަފްރާޙް