ކޯލިޝަންގެ ނިންމުމަށް ޖޭޕީން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 24 ސިކުންތު

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ނެރޭ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ގޮތުގައި އެމްޑީޕީ ގެ ރައީސަކާއި ޖޭޕީ ގެ ނައިބު ރައީސަކު ނެރުމަށް ކޯލިޝަނުން ރޭ ނިންމި ނިންމުމަށް ޖޭޕީން މަރުހަބާ ކިޔައިފިއެވެ.

އެކަން ހާމަކޮށް ޖޭޕީން ރޭ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ "އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބުރަ މަސައްކަތާއި ކަންކަމުގައި ދޫދެއްވުމުގެ ލާމަސީލު މިސާލާއެކު މިރޭ ނިންމިގެން ދިޔަ ނިންމުމަށް ޖޭޕީއިން މަރުހަބާ ކިޔަން. ގުޅިގެން ޤައުމަށްޓަކައި މިއަދު ނިންމި ނިންމުމާއެކު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 2018 ގެ އިންތިހާބުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކާމިޔާބު ލިބޭނެ" ކަމަށެވެ.ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް