އިދިކޮޅު އެންމެން ގުޅުމުން ކޯލިޝަނުގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 15 ސިކުންތު

އިދިކޮޅު އެންމެން ޤަބޫލުކުރާ އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމުން މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިމޭރުމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް ރޭ ނިންމި ނިންމުމަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

"އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓާ ޖޭޕީގެ ރަނިންގމޭޓްގެ ފަހަތުގަ މުޅި އިދިކޮޅު އޮތުމުން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށް ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ޑިމޮކްރަސީ ގެނެވޭނެ." ކަމަށް ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް