އެމްޕީ އަމިތު ދޫކޮށްލައިފި

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 29 ސިކުންތު

އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް ގޮވާލާ، އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އިން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމިތު، މިރޭ ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

އަމިތު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ސޯސަން މަގުގައި ހުންނަ އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކުރިމަތިން ފުލުހުން އެހިނގާލުން ހުއްޓުވާ، ހިނގާލުމުގައި ބައިވެރިވީ މީހުން ހުއްޓުވުމަށް ފަހުގައެވެ.

މިއަދު ބޭއްވުނު މިހިނގާލުން ހުއްޓުވުމުން، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ސިޔާސީ ހައްޔަރީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. މިއެއްވުމުގައި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ބައިވެރިން ބައިވެރިވިއެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މަރިޔަމް ވަހީދާ