ބަންގްލަދޭޝްގަ ދަރިވަރުން ކުރިއަށް ގެންދާ މުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން މޯބައިލްގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑަލައިފި

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 30 ސިކުންތު

ބަންގްލަދޭޝްގައި ދަރިވަރުން ކުރިއަށް ގެންދާ މުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން މުޒާހަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ސަރަހައްދުތަކުން މޯބައިލްގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑަލައިފިއެވެ.

އިއްޔެގެ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއަށް ސިފައިން ރަބަރުވަޒަން ޖެހުމުންނާއި އެކި ގޮތް ގޮތުން 100 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ވަނީ ޒަކަމްވެފައެވެ. ދަރިވަރުން މުޒާހަރާތައް ކުރަން ފެށީ މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަން ނުބަލަހައްޓާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

މުޒާހަރާތައް ފެށީ މިދިއަ ހަފްތާގައި ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވި ބަހަކުން ޖެހި 2 ދަރިވަރުން މަރުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. މުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން ވެރިރަށް ޑާކާގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް