މައްކާއަށް މިއަދު ވައިގަދަވެ ޙަރަމްފުޅުގެ އުރަކޮޅު ލައްވަން ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވި!

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 53 ސިކުންތު

މައްކާއަށް މިއަދު ވައިގަދަވެ ޙަރަމްފުޅުގެ އުރަކޮޅު ލައްވަން ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވިއެވެ. މިއީ އާންމު ގޮތެއްގައި މެދުވެރިވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ރޭ މިނާއަށް އައި ވެލީގެ ގަދަ ފަދަ ޠޫފާން ފަދަ ޠޫފާންތައް މިނާއަށް އައުމަކީވެސް ޢާންމު ކަމެއް ނޫނެވެ.


ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް