ވީޑިއޯ: ރޭ މިނާއަށް ވަރަށް ގަދައަށް ވިއްސާރަކުރި

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 48 ސިކުންތު

ޚަބަރުގައިވާ ޓްވީޓުގައި އެވަނީ ރޭ މިނާއަށް ވަރަށް ގަދައަށް ވިއްސާރަކުރަމުންދިއައިރު ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯ ކޮޅެކެވެ.ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

މޫސާ ވަހީދު