ސިހުރުގެ ތެރެއަށް މީހަކު ވަންނަ ނަމަ އިސްލާމްކަން ގެއްލޭނެ: އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 43 ސިކުންތު

ސިހުރުގެ ތެރެއަށް މީހަކު ވަންނަ ނަމަ އެމީހެއްގެ އިސްލާމްކަން ގެއްލޭނެ ކަމަށާއި ސިހުރުގެ ތެރެއަށް ވަދެފި މީހަކަށް ޖެހޭނީ އެކަމުން ތައުބާވެ، އަލުން އިސްލާމްވާން ކަމަށް އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.


ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް