ﷲ އަނިޔާވެރިންނަށް މުޙުލަތެއް (ވަގުތުކޮޅެއް) ދެއްވަވައެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުން ކުރާ ކަންތަކާއިމެދު އިހްމާލުވެވޮޑިގެން ނުވެއެވެ: ޙަދީޘް

އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 42 ސިކުންތު

ﷲ ތަޢާލާ އަނިޔާވެރިންނަށް މުޙުލަތެއް (ވަގުތުކޮޅެއް) ދެއްވަވައެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުން ކުރާ ކަންތަކާއިމެދު އިހްމާލުވެވޮޑިގެން ނުވެއެވެ. މިއީ ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް މިއަދު ޓްވީޓް ކުރައްވަވާފައިވާ ޙަދީޘްފުޅެކެވެ.


ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް

މި ވަގުތު އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކިޔުންތެރީން ފާޅުކޮށްފައި ނެތް.

އަބްދުއްލަތީފް