22 މާޗް 2018 , ބުރާސްފަތި

ތިބާ ހިތަށް އެރިހައި ގޮތަކަށް ތިއައުޅެނީ އެހެން އެއްވެސް ކަމެއްގެ މަތިން ހަނދާންނެތޭނެ 3 ވަގުތާމެދު ނުވިސްނާތީ!

ތިބާއަށް މާތް ﷲ އިޚްތިޔާރުތަކެއް ދެއްވެވުމުން ހިތަށް އެރިހައި ގޮތަކަށް ދުނިޔޭގައި ތިއަ އުޅެނީ އެހެން އެއްވެސް ކަމެއްގެ މަތިން ހަނދާން ނެތޭނެ 3 ވަގުތެއް އަންނާނެ ކަމާއި އެކަންކަމަށް ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެކަން ނުވިސްނާތީއެވެ.

ޢާއިޝަތުގެފާނު…