21 ނޮވެމްބަރ 2017 , އަންގާރަ

ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ހުޅުމާލޭގައި 7000 ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޗައިނާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޗައިނާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ތާޑް އިންޖިނިއަރިންގ ބިޔުރޯ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުން ހުޅުމާލޭގައި 7000 ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

އެކުންފުނިން އަޅަނީ ޢާންމުންނަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ހައުސިންގ…