24 ޖެނުއަރީ 2018 , ބުދަ

މާތް ﷲ ދެކެ ލޯބިވެވޭ މިންވަރު ބަލާނީ ކިހިނެއްތަ؟: މުފްތީ މެންކް

މާތް ﷲ ދެކެ ލޯބިވާކަމަށް އެބަ ބުނަމުއެވެ. އަޑަށް ލެވުނުހައި ބާރެއް ލައިފައެވެ. މިފަދައިން ބުނަމުން ގެންދާއިރު މާތް ﷲ ދެކެ ތިބާއަށް ލޯބިވެވޭ މިންވަރާއިމެދު ވިސްނައިލަން ހެއްޔެވެ؟ އެކަން ބަލައިލަން އެއްވެސް ވަރަކަށް މަސައްކަތްކުރަމު ހެއްޔެވެ؟…