27 މެއި 2017 , ހޮނިހިރު

ހާރަށް ކިތަންމެ ލުއި ކެއުމެއް ނަމަވެސް ސުންނަތް ވަގުތު ކެއުމުން ބަރަކާތް މާވަރުގަދަވާނެ: މުފްތީ މެންކް

ހާރު ކެއުމަށްޓަކައި މުހިންމީ ގިނަ ބާވަތްތައް ހިމެނޭ ބޮޑު ކެއުމެއް ކައިގެން އަވަހަށް ނިދުން ނޫން ކަމަށާއި ކިތަންމެ ލުއި ކެއުމެއް ނަމަވެސް ސުންނަތް ވަގުތު (ވީހައި ފަހުން) އެ ކެއުމުގައި މާތްﷲ ލައްވަވާ ބަރަކާތް މާވަރުގަދަވާނެ ކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ…