ވިޔަފާރި

އެމްޓީޑީސީއަށް 93.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް

02 yrs 4 months ago

ފައިބޭ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ)އަށް 93.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާވެފައިވާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެކުންފުނީގެ…

އެސްޓީއޯގެ ސާފުފައިދާ 112 މިލިއަނަށް އަރައިފި

02 yrs 4 months ago

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިންމަހު، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުުރުވެއްޖެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ…

ލިޓަސް އޮޓޯމޯބައިލްސްގެ ވިޔަފާރި ޝަރީޢާ ހުއްދަ ވިޔަފާރިއަށް ބަދަލުކޮށްފި

02 yrs 4 months ago

ލިޓަސް އޮޓޯމޯބައިލްސްގެ ވިޔަފާރިއަކީ ޝަރީޢާ ހުއްދަ، އިޖްރާ ތުމް ނަޤްލުލް މިލްކިއްޔާގެ އުޞޫލުން ކުރާ ވިޔަފާރިއަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. ލިޓަސް އޮޓޯމޯބައިލްސްއިން އެކުންފުނީގެ…

ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާ ފަރާތްތަކަށް ޑޮލަރުވިއްކުމަށް ބީއެމްއެލް ބާޒާރު ބްރާންޗް ޚާއްޞަކޮށްފި

02 yrs 4 months ago

ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާ ފަރާތްތަކަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ވިއްކަމުން އަންނަ ޑޮލަރު އެއް ތަނަކުން ގަންނަން ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި ގޮތުން މާލޭ ސިޓީ ގައި…

އުރީދޫގެ މޮބައިލް މަނީ މެދުވެރިކޮށް ސްޓެލްކޯގެ ބިލް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ އެއްބަސްވުމުގަ ސޮއިކޮށްފި

02 yrs 4 months ago

އުރީދޫގެ މޮބައިލް މަނީގެ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ސްޓެލްކޯގެ ބިލް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، މިއަދު އުރީދޫ އާއި ސްޓެލްކޯ އެއްބަސްވުމެއްގައި…

ޓޮޕް އެޗީވާރސް އެވޯޑްގެ އެކްސްކްލޫސިވް ސްޕޮންސަރުކަން ދިރާގަށް

02 yrs 4 months ago

އޭލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ގަދަ 10 ނަތީޖާ ހޯދާ ދަރިވަރުންގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ 'ނެޝަނަލް ހައި އެޗީވާރސް އެވޯޑް' ގެ އެކްސްކްލޫސިވް ސްޕޮންސަރަކަށް ދިރާގު…

އުރީދޫއިން ކޯޕޮރޭޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޙާއްސަ ވާރކްގްރޫޕް ތަޢާރަފްކޮށްފި

02 yrs 4 months ago

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން އެކުންފުނީގެ މޮބައިލް ވާޗުއަލް ޕްރައިވެޓް ނެޓްވާރކް ޕެކޭޖް ރިވޭމްޕްކޮށް، އުރީދޫ ވާރކްގްރޫޕްގެ ނަމުގައިއަލުން ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫ…

އެސްޓީއޯ އިން ގަލްދޭމާ މަރުކާގެ އިސްތަށްޓަށް ޚާއްޞަ އުފެއްދުމެއް ތަޢާރަފްކުރަނީ

02 yrs 4 months ago

އެސްޓީއޯ އިން ގަލްދޭމާ މަރުކާގެ އިސްތަށްޓަށް ޚާއްޞަ އުފެއްދުމެއް ތަޢާރަފްކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. މިއީ މިދިއަ އަަހަރުން ފެށިގެން އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކަމުން ގެންދާ…

ދިރާގުން އެންމެ ހެޔޮއަގުގައި އިރުތު އެލަވަންސް ލިބޭ ވަރަށް ފުރިހަމަ 3 ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖު ތައާރަފްކޮށްފި

02 yrs 4 months ago

ދިރާގުގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑްގެ ހިދުމަތަށް، ހެޔޮ އަގުތަކަކާއިއެކު މުޅިން އާ 3 ޕެކޭޖެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ދިރާގުން ތައާރަފް ކޮށްފައިވާ 3 ޕެކޭޖަކީ ސްމާޓް 299، ސްމާޓް…

"ސާބަސް ޔަންމާ" ޕްރޮމޯޝަން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފި

02 yrs 4 months ago

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިވާ ޔަންމާރ އިންޖީނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެމްޓީސީސީ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ "ސާބަސް ޔަންމާ" ޕްރޮމޯޝަން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފި…

"ގަވަރންމަންޓް ނެޓްވޯކް އޮފް މޯލްޑިވްސް" ނެޓްވޯކުގެ ކަނެކްޓިވިޓީ ފޯރުކޮށްދިނުން ދިރާގާއި ހަވާލުކޮށްފި

02 yrs 4 months ago

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އެޕްލިކޭޝަންތައް ގުޅާލެވިފައިވާ މައި ނެޓްވޯކް ކަމަށްވާ 'ގަވަރމަންޓް ނެޓްވޯކް އޮފް މޯލްޑިވްސް' (ޖީ.އެން.އެމް)ގެ ކަނެކްޓިވިޓީ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި…

ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އާ ސޭވިންގ އެކައުންޓެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

02 yrs 4 months ago

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ބޭންކް އެކައުންޓް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ތަޢާރަފްކުރި ބީއެމްއެލް ކިޑްސް…

އުރީދޫއިން މުޅިން އާ ޕެކޭޖުތަކެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

02 yrs 4 months ago

އުރީދޫގެ ޑޭޓާ ޕެކޭޖްތަކަށް އާ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، އާ މޮބައިލް ޑޭޓާ ޕެކޭޖްތަކެއް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ.

އުރީދޫއިން ބުނެފައިވަނީ މި ބަދަލުތަކާއެކު، ހިލޭ ވަޓްސްއެޕް…

ދިރާގުން ލިބުނު ފައިދާއެއް ބުނެލައިގެން 6 އެސް ޕްލަސް އައިފޯނެއް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ދިރާގުން ދީފި

02 yrs 4 months ago

ދިރާގުގެ ސަބަބުން އެމީހަކަށް ލިބުނު ފައިދާއެއް ބުނެލައިގެން އެންމެ ފަހުގެ 6 އެސް ޕްލަސް ސްމާޓް އައިފޯނެއް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ދިރާގުން ދީފިއެވެ.

މިއަދުނޫހުން…

ތަކާފުލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެސްޓީއޯ އިން އިތުރު ކުންފުންޏެއް ހަދައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުޅާކުރަނީ

02 yrs 4 months ago

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ފިނޭންސްއަށް އޮތް ތަރުޙީބު ބޮޑުވުމުން މިހާރު އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނީގެ އިސްލާމީ ވިންޑޯ އިން ދެމުން ގެންދާ ތަކާފުލްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި…

 < 1 2 3 4 >  Last ›