ވިޔަފާރި

އޭޑީކޭގައި މިއަހަރު ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފަށައި ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައިދޭނެ

02 yrs 2 months ago

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި މިއަހަރު ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް އިތުރަށް ފަށައި ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް އޭޑީކޭ ގްރޫޕުން ބުނެފިއެވެ.…

އެލައިޑްގެ "އަޔާދީ ތަކާފުލް" އިން "ފެމެލީ ތަކާފުލް"ގެ ނަމުގައި 3 ޕްރޮޑަކްޓެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

02 yrs 2 months ago

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސުގެ އިސްލާމިކް ވިންޑޯ "އަޔާދީ ތަކާފުލް" އިން "ފެމެލީ ތަކާފުލް"ގެ ނަމުގައި 3 ޕްރޮޑަކްޓެއް މިއަދު ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ. މި 3 ޕްރޮޑަކްޓަކީ ފަހަށް…

ހުޅުމާލޭގައި ސްމާޓްސިޓީއެއް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުރީދޫ އާއި އެޗްޑީސީއިން ސޮއި ކޮށްފި

02 yrs 3 months ago

ހުޅުމާލޭގައި ސްމާޓް ސިޓީ އެއް ގާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި، އުރީދޫ އާއި ހުޅުމާލޭ ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާއި ގުޅި، އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޝެއާރިންގް އެގްރީމެންޓެއްގައި…

ދިރާގު ރޯދަ ބޮޑު ހަދިޔާގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިޔާއާއި އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި

02 yrs 3 months ago

ދިރާގު ރޯދަ ހަދިޔާ ޕްރޮމޯޝަން 1437ގެ ބޮޑުހަދިޔާގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިޔާ އާއި އިނާމްހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އްޖެޓީވީގެ ބާޒާރުމަތިން އެކްސްޓްރާ ޕްރޮގްރާމްގައި…

އެސްޓީއޯ ރަމަޟާން ބާޒާރާ ޔޫރޯ ފޯރިއާ 2016 ފަށައިފި

02 yrs 5 months ago

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ރަަމަޟާން މަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ވީހައި ހެޔޮ އަގުތަކުގައި އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާތަކެތި ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތް ފަހިކޮށްދިނުމަށް އެސްޓީއޯ…

އުރީދޫ އިން ރާއްޖޭގައި އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ އައިފޯން އެސްއީ ލޯންޗްކޮށްފި

02 yrs 5 months ago

ހަތަރު އިންޗީގެ ޑިސްޕްލޭ ހިމެނޭ ފޯނުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބާރުގަދަ ފޯނުކަމަށްވާ އެޕަލް އައިފޯން އެސްއީ އުރީދޫ އިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ.

ދިރާގުން 'ސްމާޓް ހޯމް' ގެ ޕެކޭޖުތައް ތަޢާރަފްކޮށްފި

02 yrs 5 months ago

ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ދިރިއުޅުން ލުއިފަސޭހަ ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ 'ސްމާޓް ހޯމް' ގެ ހިދުމަތް، ޕެކޭޖް ޕްރޮޑަކްޓެއްގެ ގޮތުގައި، ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ…

ތިންހާސް ރުފިޔާގެ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ވަރަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ޝީޝާ އިން ފަށައިފި

01 yr 5 months ago

ތިންހާސް ރުފިޔާގެ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ވަރަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ޝީޝާ އިން ފަށައިފިއެވެ.

އެޕްރިލް ފެސްޓްގެ ނަމުގައި މިއަދު ފެށި މި ޕްރޮމޯޝަން މި މަހުގެ 20 ވަނަ…

ދިރާގުގެ މިދިއަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ 16 އިންސައްތަ އިތުރުވެ ލިބުނު އާމްދަނީ 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފި

01 yr 7 months ago

ދިރާގުގެ މިދިއަ އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ ކުރީއަހަރަށްވުރެ 16 އިންސައްތަ އިތުރުވެ ލިބުނު އާމްދަނީ 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފިއެވެ. މިއީ 2015 ވަނަ އަހަރާއި އަޅައި ބަލައިފިނަމަ…

ޑިޖިޓަލް މޯލްޑިވްސްއެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، މުޅި ރާއްޖެއަށް އުރީދޫގެ 4G+ ނެޓްވަރކް ފުޅާކޮށްފި

01 yr 8 months ago

މުޅި ރާއްޖެއަށް އުރީދޫގެ4G+ ނެޓްވަރކް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ނިމިފައިވާކަމަށް އެކުންފުނިން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

އުރީދޫގެ ތަސައްވުރެއްކަމުގައިވާ،…

ފުރަތަމަ ފަށާނީ ސޮފްޓް ޓޯއީޒް އުފައްދަން- އިތުރު 5 މަސައްކަތްތައް ފަށާނަން: އިޤްޠިޞާދީ ވަޒީރު

01 yr 8 months ago

އިކޮނޮމިިކް ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްޤީކުރާ އެސްއެމްއީ އިމާރާތުގައި ފުރަތަމަ ފަށަން ހަަމަޖެހިފައިވަނީ ސޮފްޓް ޓޯއިޒް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކަމަށާއި އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ…

އައު އަހަރާ ގުޅިގެން ޕޯޓްރެއިޓް ގެލެރީން 25 ޕަސެންޓުގެ ޑިސްކައުންޓެއް

01 yr 8 months ago

އައު އަހަރާ ގުޅިގެން ދި ޕޯޓްރެއިޓް ގެލެރީން 25 ޕަސެންޓުގެ ޑިސްކައުންޓެއް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

މި ޑިސްކައުންޓު ލިބޭނީ ޖެނުއަރީ 1 އިން 15 އަށެވެ.…

ޕްރިޕެއިޑް ކަސްޓަމަރަކު ޕޯސްޓްޕެއިޑަކަށް ބަދަލުކުރި ނަމަވެސް އިތުރު އިނާޔަތްތަކާ ދުބާއީ ދަތުރު ހިލޭ!

01 yr 9 months ago

މިއަދުން ފެށިގެން ޖަނަވަރީ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ދިރާގުގެ ޕްރިޕެއިޑް ކަސްޓަމަރަކު ޕޯސްޓް ޕެއިޑަށް ބަދަލުކުރި ނަމަވެސް އަލަށް ޕޯސްޓް ޕެއިޑް ނަގާ ކަސްޓަމަރުން…

އޮކްޓޯބަރ މަހު އެކްސްޕޯޓު ކުރި މިންވަރު i އިތުރުވެ އިމްޕޯޓު ކުރި މިންވަރު 1% އިތުރުވެއްޖެ!

01 yr 10 months ago

ފާއިތުވި އޮކްޓޯބަރ މަހު ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓު ކުރެވުނު މިންވަރު ވަނީ މިދިއަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހާ އަޅާބަލާއިރު 69 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައި ކަމަށް ކަސްޓަމުގެ…

ހިލޭ މިނެޓްލިބޭ ދެ އެޑްއޯން އެއް އުރީދޫ އިން ތައާރަފްކޮށްފި

02 yrs ago

ގިނަވަގުތު ފޯނު ކޯލް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ރާއްޖެއަށް މުޅިން އައު ދެ އެޑްއޯން އެއް އުރީދޫ އިން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫގެ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް…

 < 1 2 3 4 >  Last ›