ވިޔަފާރި

ހުސްވިމަހުގެ ތެރޭގައި ޖެނެރަލް ރިޒަރވްއަށް 10.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ އިތުރުވެއްޖެ

01 yr 3 months ago

ހުސްވިމަހުގެ ތެރޭގައި ޖެނެރަލް ރިޒަރވްއަށް 10.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ އިތުރުވެއްޖެ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

އެމްއެމްއޭ…

ރޮބަޓް ލަންޗަންމީޓް ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

01 yr 3 months ago

އެސްޓީއޯ ސުޕަމާރޓުންރޮބަޓް ލަންޗަން މީޓަށް ހާއްސަކޮށް ކޮންމެ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ބާއްވާ ރޮބަޓް ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފިއެވެ.

އެސްޓީއޯ ސްޕަމާޓުން…

މިފްކޯ މަސްދަޅުގެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވެ މީހަކަށް ކޭހެއް!

01 yr 4 months ago

ރޯދަ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުން މިފްކޯ އިން ވިއްކާ މަސްދަޅު އަގުހެޔޮކުރުމުން ޑިމާންޑް ބޮޑުވެ މީހަކަށް ކޭހެއް ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

މިފްކޯގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ…

އެލިޔާ ބައިއުއްތަގްސީތު ތަޢާރަފްކޮށްފި

01 yr 4 months ago

އެލިޔާ ބައިއުއްތަގްސީތު (އޭބީޓީ) ގެ ނަމުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ ގޮތަށް ބައްޓަންކޮށްފައިވާ ގަނެވިއްކުމުގެ ފައިނޭންސް ސްކީމެއް އެލިޔާ އިންވެސްޓްމެންޓްސް…

ސަލްސާ ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ ގޮތްޕެއް އޭދަފުށީގައި ހުޅުވައިފި

01 yr 4 months ago

ސަލްސާ ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ ގޮތްޕެއް ބ. އޭދަފުށީގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

މާލޭގައި ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގުމާއި ކޭޓަރިންގ ގެ ވިޔަފާރީގައި މަޝްހޫރު ސަލްސާ އިންވެސްޓްމަންޓުން…

ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސް އިން ދެދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ފެއާރއެއް..

01 yr 4 months ago

ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސް އިން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ދެ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ފެއާރއެއް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ.

އެ އެއަރލައިނުން ބުނީ މި ފެއާރގައި ދަތުރު…

އެސްޓީއޯ އިން ބިސް، ފިޔާ އަދި އަލުވި އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކަން ފަށައިފި

01 yr 4 months ago

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ރޯދަމަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ގެނައި ބިސް، ފިޔާ އަދި އަލުވި އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

މިއީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް…

ޤައުމީ އެއަރލައިންގެ ފްލީޓަށް އިތުރު އުޅަނދެއް ގެންނަނީ..

01 yr 4 months ago

ޤައުމީ އެއަރލައިންގެ ފްލީޓަށް އިތުރު އުޅަނދެއް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދަތުރުތަކަށް…

އައިއައިޓީބީ ފެއާރގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

01 yr 4 months ago

އިންޑިއާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރެވަލް މާޓުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހި ކުންފުނިތަކަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އޭޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރސް…

ބީއެމްއެލްއިން އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގގެ އާ ޕްލެޓްފޯމެއް ތަޢާރަފްކުރަނީ

01 yr 4 months ago

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޕަރސަނަލް ބޭންކިންގ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އެންމެ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލަޖީއާއެކު ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގގެ އާ ޕްލެޓްފޯމެއް…

ރީފް ސައިޑް "މަރުޙަބާ ރަމަޟާން" ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

01 yr 4 months ago

ރީފް ސައިޑް "މަރުޙަބާ ރަމަޟާން" ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަމުގައި ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ރީފް ސައިޑުން ވިއްކާ ގިނަ…

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގައި މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވެއްޖެ – މިއަދުން ފެށިގެން ކޮންމެ ދޯންޏަކުންވެސް ކިރޭނީ ދުވާލަކު 2.5 ޓަނު.

01 yr 4 months ago

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގެ މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވެ މިފްކޯއަށް ބާރު ބޮޑުވުމާއެކު، ކޮންމެ ދޯންޏަކުންވެސް މަސްކިރުވޭ ޢަދަދަށް ބަދަލުގެނެސްފިއެވެ.

އެގޮތުން…

ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ޖޯއިބޮކްސްއާއެކު ތަޢާރަފްކޮށްފި

01 yr 5 months ago

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް މުވާސަލާތުގެ ހިދުމަތް އެންމެ ފުޅާކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި ދިރާގުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތްޖޯއިބޮކްސް މެދުވެރިކޮށް…

ސެމްސަންގް އެސް 8 އަދި އެސް 8 ޕްލަސް އަންނަ މަހު ދިރާގުން ވިއްކަން ފަށަނީ

01 yr 5 months ago

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީގެ އެންމެ ފަހުގެ ބްރޭންޑް ކަމަށްވާ ސެމްސަންގް އެސް 8 އަދި ސެމްސަންގް އެސް 8 ޕްލަސް އަށް، ޕްރީއޯޑަރ ކުރުމުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން މިރޭ 12 ޖަހާއިރަށް ހަމަވެ،…

ބީއެމްއެލް އަށް މިދިއަ އަހަރުގެ ކުރިއެރުމަކާއެކު 1.02 ބިލިއަންރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް!

01 yr 5 months ago

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީބަޔާނާއި އަހަރީ ރިޕޯޓް މިއަދު ޝާޢިއުކޮށްފައިވާއިރު އެ ރިޕޯޓުގައިވާގޮތުން އެބޭންކަށް ވަނީ މިދިއަ…

 < 1 2 3 4 >  Last ›