ވިޔަފާރި

ދިރާގުގެ މިދިއަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ 16 އިންސައްތަ އިތުރުވެ ލިބުނު އާމްދަނީ 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފި

01 yr 7 months ago

ދިރާގުގެ މިދިއަ އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ ކުރީއަހަރަށްވުރެ 16 އިންސައްތަ އިތުރުވެ ލިބުނު އާމްދަނީ 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފިއެވެ. މިއީ 2015 ވަނަ އަހަރާއި އަޅައި ބަލައިފިނަމަ…

ދިރާގު ނެޓްވާކާ އަލަށް ގުޅުމުން 6 މަސް ދުވަހުގެ ހިލޭ ޑޭޓާ ލިބޭ ޕެކޭޖެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

01 yr 7 months ago

ދިރާގު ނެޓްވަރކް ޚިޔާރު ކުރެއްވުމުން 6 މަސް ދުވަހުގެ ހިލޭ ޑޭޓާ މޮބައިލް ޕްރީޕެއިޑް އަދި ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ.…

ޑިޖިޓަލް މޯލްޑިވްސްއެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، މުޅި ރާއްޖެއަށް އުރީދޫގެ 4G+ ނެޓްވަރކް ފުޅާކޮށްފި

01 yr 8 months ago

މުޅި ރާއްޖެއަށް އުރީދޫގެ4G+ ނެޓްވަރކް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ނިމިފައިވާކަމަށް އެކުންފުނިން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

އުރީދޫގެ ތަސައްވުރެއްކަމުގައިވާ،…

ބެކްޓުސްކޫލް ފެއާގެ ވިޔަފާރި މިއަހަރު ދަށް

01 yr 8 months ago

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ހިންގާ ބޮޑު ފިހާރައެއް ކަމަށްވާ ސިޓީ ސެންޓްރަލްއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން ގެންދާ "ބެކް ޓު ސްކޫލް ފެއާ" ގެ މިއަރު ފެއާގެ ވިޔަފާރި ކުރީއަހަރުގެ…

ފުރަތަމަ ފަށާނީ ސޮފްޓް ޓޯއީޒް އުފައްދަން- އިތުރު 5 މަސައްކަތްތައް ފަށާނަން: އިޤްޠިޞާދީ ވަޒީރު

01 yr 8 months ago

އިކޮނޮމިިކް ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްޤީކުރާ އެސްއެމްއީ އިމާރާތުގައި ފުރަތަމަ ފަށަން ހަަމަޖެހިފައިވަނީ ސޮފްޓް ޓޯއިޒް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކަމަށާއި އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ…

ފަސޭހަކަމާ އެކު ޑޮލަރު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބީއެމްއެލްއިން އާ ނިޒާމެއް ތައާރަފްކޮށްފި

01 yr 8 months ago

8 ޖަނަވަރީ، މާދަމާ އިން ފެށިގެން، ފަސޭހަކަމާ އެކު ޑޮލަރު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އާ ނިޒާމެއް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން މިއަދު…

ރާއްޖެ-ކަޅުބިލަ ގެ ނަމުގައި މަހުގެ އުފެއްދުންތަކެއް ނެރެފި

01 yr 8 months ago

ރާއްޖެ-ކަޅުބިލަ ގެ ނަމުގައި މަހުގެ އުފެއްދުންތަކެއް ސީ.އައި.ކޯ އިން ބާޒާރަށް ނެރެފިއެވެ.

މަޝްހޫރު ކެއްކުންތެރިޔާ ޖުވެރިޔާ ވަޖުދީ ވިދާޅުވީ މިއީ ރަހަމީރު ދިވެހި…

އައު އަހަރާ ގުޅިގެން ޕޯޓްރެއިޓް ގެލެރީން 25 ޕަސެންޓުގެ ޑިސްކައުންޓެއް

01 yr 8 months ago

އައު އަހަރާ ގުޅިގެން ދި ޕޯޓްރެއިޓް ގެލެރީން 25 ޕަސެންޓުގެ ޑިސްކައުންޓެއް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

މި ޑިސްކައުންޓު ލިބޭނީ ޖެނުއަރީ 1 އިން 15 އަށެވެ.…

ފޮޓޯ ނަގަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ޕޯޓްރެއިޓް ގެލެރީން ފަށަނީ

01 yr 8 months ago

ފޮޓޯ ނަގަން ޝައުގުވެރިވާ ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ފޯޓޯ ނަގަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ފަށަން ދި ޕޯޓްރެއިޓްގެލެރީން ނިންމައިފިއެވެ.

މިކޯސް ނުވަތަ…

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު އުފުލެނީ- ސަރަހައްދުގަ އަދިވެސް އެންމެ އަގު ހެވީ ރާއްޖޭގަ!

01 yr 9 months ago


ބައިނަލްއަޤްވާމީ ތެލުގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގުދަނީ އުފުލެމުންނެވެ. އެހެންކަމާއިއެކުވެސް އަދިވެސް މިސަރަހައްދުގައި ތެލުގެ އަގު އެންމެ ހެވީ ރާއްޖޭގައެވެ.

އުރީދޫއިން "އަންލިމިޓެޑް ތަޖުރިބާ" އެކުލެވޭ އާ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖްތަކެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

01 yr 9 months ago

ކަސްޓަމަރުންނަށް ގިނަގުނަ ފައިދާތައް އެކުލެވޭ އެންމެ ފުރިހަމަ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖްތައް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން މިއަދު ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ. ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިޖިޓަލް…

ދަރިން ގިނަވުމުން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލިޓަސް އޮޓޯމޮބައިލްސް އިން ފަށައިފި

01 yr 9 months ago

މައިންނަށް 3،000 ރުފިޔާ އާއި 4،000 ރުފިޔާގެ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލިޓަސް އޮޓޯމޮބައިލްސް އިން ފަށައިފިއެވެ.

ލިޓަސް އިން ބުނީ މިޕްރަމޯޝަނުގެ ތެރެއިން…

ބެކް ޓު ސްކޫލްގެ ހަތަރުވަނަ ފެއާ ފަށައިފި

01 yr 9 months ago

"ބެކް ޓު ސްކޫލް ފެއާ 2017" ގެ ނަމުގައި ސިޓީ ސެންޓްރަލް އިން ފެއާއެއް ފަށައިފިއެވެ. މިއީ ސްކޫލްތައް ހުޅުވެންވާއިރަށް ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހެޔޮއަގުގައި ވިއްކުމަށް…

ދިރާގުން މުޅި ރާއްޖެ އަށް 4 ޖީ ޚިދުމަތް ގާއިމް ކުރުމަށް ނޮކިޔާ އަދި ހުއާވޭ އާއި އެކު އެއްބަސްވުމެއްގަ ސޮއިކޮށްފި

01 yr 9 months ago

ދިރާގުން މުޅިދިވެހިރާއްޖެއަށް 4ޖީ އެލް.ޓީ.އީގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު ދަނީ ވަރަށް ހަލުވި ކަމާއި އެކު ކުރިއަށް ގެންދަމުން ކަމަށާއި މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް…

އެންމެ މަހުބޫލް އެއާލައިނަކަށް ސްރީލަންކަން

01 yr 9 months ago

އިންޑިއަން އޯޝަން ސަރަހައްދުގައި މިދިޔަ އަހަރު ދަތުރުފަތުރު ކުރި އެންމެ ރަނގަޅު އެއަރލައިންގެ މަގާމު، ސްރީލަންކަން އެއަރލައިނުން ހޯދައިފިއެވެ.

މި މަގާމު…

‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›