ވިޔަފާރި

އުރީދޫ އިން ރާއްޖެއަށް ހުއާވޭ ޕީ9 ތައާރަފްކޮށްފި

02 yrs 2 months ago

އުރީދޫ އާއި ގުޅިގެން ހުއާވޭގެއެންމެ ފަހުގެ ފޯނު ކަމަށްވާ ޕީ9 އަދި ޕީ9 ލައިޓް، މިއަދު ރާއްޖޭގައި ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

ހުއާވޭ ޕީ9 އަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބްރޭންޑް…

"ހެރީޕޮޓަރ އެންޑް ދަ ކާރސްޑް ޗައިލްޑް" އެންމެ 499ރ އަށް އަވަސްކާޓުގައި ވިއްކަން ފަށައިފި

02 yrs, 1 month ago

ހެރީޕޮޓަރ ސިލްސިލާގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޮތް "ހެރީޕޮޓަރ އެންޑް ދަ ކާރސްޑް ޗައިލްޑް" އެންމެ 499ރ އަށް މުޅި ރާއްޖެއަށް އަވަސްކާޓުގައި ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

އިރާއީ…

ޔޫރޯގެ ލައިވް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް އުރީދޫ އިން އޯޕަން ޓީވީ އާއި ގުޅިއްޖެ

02 yrs 3 months ago

ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް މޮބައިލް ޕްލެޓްފޯމް އެއްގައި ލައިވްކޮށް ޔޫރޯބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ކަސްޓަމަރުންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަށް

އުރީދޫ އާއި އޯޕަންޓީވީއާއި…

އެންމެ މަހުބޫލް އެއާލައިނަކަށް ސްރީލަންކަން

01 yr 9 months ago

އިންޑިއަން އޯޝަން ސަރަހައްދުގައި މިދިޔަ އަހަރު ދަތުރުފަތުރު ކުރި އެންމެ ރަނގަޅު އެއަރލައިންގެ މަގާމު، ސްރީލަންކަން އެއަރލައިނުން ހޯދައިފިއެވެ.

މި މަގާމު…

ދިރާގުން 450 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމައިފި

02 yrs, 1 month ago

ދިރާގު ބޯޑުން ޖުމްލަ 450 މިލިއަން ރުފިޔާ 2016 ގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބަހަން ނިންމައިފިއެވެ.

ހަމަސްދުވަހުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެގޮތުގައި ޖެހެނީ…

ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 7 ތައާރަފްކޮށްފި

02 yrs, 1 month ago

ދިރާގުން މިރޭ ރާއްޖެއަށް ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 7 ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 7 ތައާރަފްކުރިއިރު މިރެއިން ފެށިގެން ވަނީ ޕްރީ އޯޑާ…

މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ ދަތުރުތައް އަންނަ މަހު އަލުން ފެށުމަށް ނިންމައިފި

01 yr 3 months ago

މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ ދަތުރުތައް އަންނަ މަހު އަލުން ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އަމިއްލަ އެއަރ ލައިންގެ ދަތުރުތައް އަލުން ފެށުމަށް ނިންމާފައިމިވަނީ…

ދިރާގު ރޯދަ ބޮޑު ހަދިޔާގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިޔާއާއި އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި

02 yrs 3 months ago

ދިރާގު ރޯދަ ހަދިޔާ ޕްރޮމޯޝަން 1437ގެ ބޮޑުހަދިޔާގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިޔާ އާއި އިނާމްހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އްޖެޓީވީގެ ބާޒާރުމަތިން އެކްސްޓްރާ ޕްރޮގްރާމްގައި…

މިދިޔަ އަހަރުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި ފަސްކޮށްފި

01 yr 3 months ago

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ބީ.ޕީ.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި ފަސްކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް…

މިފްކޯ މަސްދަޅުގެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވެ މީހަކަށް ކޭހެއް!

01 yr 4 months ago

ރޯދަ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުން މިފްކޯ އިން ވިއްކާ މަސްދަޅު އަގުހެޔޮކުރުމުން ޑިމާންޑް ބޮޑުވެ މީހަކަށް ކޭހެއް ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

މިފްކޯގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ…

އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމެންޓް އިން ޔޫރޯއަށް ހާއްސަކޮށް ހިޓާޗީ ޓީވީ މާކެޓަށް ނެރެފި

02 yrs 3 months ago

އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމެންޓް އިން ކުރިއަށްދާ ޕްރޮމޯޝަން ޔޫރޯފޯރިއާގައި އަގުހެޔޮކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޓީވީ ފޯރޮކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެސްޓީއޯއިން ހިޓާޗީ ބްރޭންޑްގެ…

ބެކްޓުސްކޫލް ފެއާގެ ވިޔަފާރި މިއަހަރު ދަށް

01 yr 8 months ago

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ހިންގާ ބޮޑު ފިހާރައެއް ކަމަށްވާ ސިޓީ ސެންޓްރަލްއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން ގެންދާ "ބެކް ޓު ސްކޫލް ފެއާ" ގެ މިއަރު ފެއާގެ ވިޔަފާރި ކުރީއަހަރުގެ…

މޭ މަހުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މީރާއަށް 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފި

01 yr 3 months ago

ފާއިތުވި މޭ މަހު މީރާ އަށް 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފައިވާކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީން ހާމަ ކޮށްފިއެވެ.

އެ އޮތޯރިޓީން ބުނީ މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މޭ މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު…

ހިލޭ މިނެޓްލިބޭ ދެ އެޑްއޯން އެއް އުރީދޫ އިން ތައާރަފްކޮށްފި

02 yrs ago

ގިނަވަގުތު ފޯނު ކޯލް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ރާއްޖެއަށް މުޅިން އައު ދެ އެޑްއޯން އެއް އުރީދޫ އިން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫގެ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް…

ފޮޓޯ ނަގަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ޕޯޓްރެއިޓް ގެލެރީން ފަށަނީ

01 yr 8 months ago

ފޮޓޯ ނަގަން ޝައުގުވެރިވާ ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ފޯޓޯ ނަގަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ފަށަން ދި ޕޯޓްރެއިޓްގެލެރީން ނިންމައިފިއެވެ.

މިކޯސް ނުވަތަ…

 < 1 2 3 4 >  Last ›