ވިޔަފާރި

ޖެޓް ފިޔުލްގެ އަގު ހުންނާނީ ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގަ ހިފަހައްޓާފަ: ޢާދިލް މޫސާ

02 yrs 3 months ago

އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ވިއްކާ ޖެޓްފިޔުލްގެ އަގު ހުންނާނީ ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި ހިފަހައްޓާފައި ކަމަށް އެމްއޭސީއެލްގެ އެމްޑީ ޢާދިލް މޫސާ…

އުރީދޫ އިން ރާއްޖޭގައި އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ އައިފޯން އެސްއީ ލޯންޗްކޮށްފި

02 yrs 5 months ago

ހަތަރު އިންޗީގެ ޑިސްޕްލޭ ހިމެނޭ ފޯނުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބާރުގަދަ ފޯނުކަމަށްވާ އެޕަލް އައިފޯން އެސްއީ އުރީދޫ އިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ރޯދަމަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އެތެރެކުރާ ފިޔާ، ބިސް އަދި އަލުވީގެ ތިންވަނަ ޝިޕްމަންޓް ބާޒާރަށް ނެރެފި

02 yrs 3 months ago

އެސްޓީއޯ އިން ރަމަޞާން މަހަށް ހާއްސަކޮށް ގެންނަ ފިޔާ، ބިސް އަދި އަލުވީގެ ތިންވަނަ ޝިޕްމަންޓް ބާޒާރަށް ނެރެފިއެވެ. ފިޔާ އަދި ބިސް ވިއްކަމުންދަނީ ކުރީގެ ވެސް އަގުތައް…

ރާއްޖެ-ކަޅުބިލަ ގެ ނަމުގައި މަހުގެ އުފެއްދުންތަކެއް ނެރެފި

01 yr 8 months ago

ރާއްޖެ-ކަޅުބިލަ ގެ ނަމުގައި މަހުގެ އުފެއްދުންތަކެއް ސީ.އައި.ކޯ އިން ބާޒާރަށް ނެރެފިއެވެ.

މަޝްހޫރު ކެއްކުންތެރިޔާ ޖުވެރިޔާ ވަޖުދީ ވިދާޅުވީ މިއީ ރަހަމީރު ދިވެހި…

ޓްރެފިކް ވަޔަރލޭޝަން ޖޫރިމަނާ މީރާ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ދެއްކުމުގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކޮށްފި

01 yr 3 months ago

ޓްރެފިކް ވަޔަރލޭޝަން ޖޫރިމަނާ މީރާ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ދެއްކުމުގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ.

"ވާރުޕޭ" ގެ ނަމުގައި ތަޢާރަފުކުރި މި ޚިދުމަތަކީ ޓްރެފިކާއިގުޅޭ…

ހިތަދޫގައި އައު ރެސްޓޯރެންޓެއް ހުޅުވައިފި

02 yrs 5 months ago

ސްރީލަންކާގެ ތަޖުރިބާކާރު ޝެފެއްގެ ރަހަމީރު ތަފާތު ކެއުންތަކާއެކު އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި އިތުރު ރެސްޓޯރެންޓެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

ކެފޭ މިމޯސާރގެ ނަމުގައި ހުޅުވި…

އެމްޓީސީސީ އިން ވަރަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

01 yr 3 months ago

އެމްޓީސީސީ އިން ވަރަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ މިއީ އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ސުޒުކީ އައުޓްބޯޑު އިންޖީނެއް އިނާމަކަށް ލިބޭ…

ދިރާގުން 'ސްމާޓް ހޯމް' ގެ ޕެކޭޖުތައް ތަޢާރަފްކޮށްފި

02 yrs 5 months ago

ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ދިރިއުޅުން ލުއިފަސޭހަ ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ 'ސްމާޓް ހޯމް' ގެ ހިދުމަތް، ޕެކޭޖް ޕްރޮޑަކްޓެއްގެ ގޮތުގައި، ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ…

އެމްޓީޑީސީއަށް 93.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް

02 yrs 4 months ago

ފައިބޭ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ)އަށް 93.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާވެފައިވާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެކުންފުނީގެ…

އެސްޓީއޯ އާ އާސަންދަ އަދި އެންސްޕާ ގުޅިގެން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކުރަނީ

02 yrs 5 months ago

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އާއި އާސަންދަ އަދި އެންސްޕާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ފަހުދުނާމާގަ…

ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަކީ ރަމަޟާން މަހު ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އުފުލުނަ ނުދިނުން: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

02 yrs 3 months ago

ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަކީ މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ކާބޯތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލުނަ ނުދިނުން ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އަލިމަސް ކާނިވަލާއި އިންވެގެން…

ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސް އިން ދެދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ފެއާރއެއް..

01 yr 4 months ago

ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސް އިން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ދެ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ފެއާރއެއް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ.

އެ އެއަރލައިނުން ބުނީ މި ފެއާރގައި ދަތުރު…

އެލައިޑްގެ "އަޔާދީ ތަކާފުލް" އިން "ފެމެލީ ތަކާފުލް"ގެ ނަމުގައި 3 ޕްރޮޑަކްޓެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

02 yrs 3 months ago

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސުގެ އިސްލާމިކް ވިންޑޯ "އަޔާދީ ތަކާފުލް" އިން "ފެމެލީ ތަކާފުލް"ގެ ނަމުގައި 3 ޕްރޮޑަކްޓެއް މިއަދު ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ. މި 3 ޕްރޮޑަކްޓަކީ ފަހަށް…

ދިރާގު 4ޖީ ހިދުމަތް މިފަހަރު ދ.ކުޑަހުވަދޫ، ލ.ގަން ތުނޑި އަދި މަތިމަރަދޫ އަށް

02 yrs 3 months ago

ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަރނެޓް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން، ދިރާގުގެ 4ޖީ-އެލް.ޓީ.އީގެ ޚިދުމަތް އިތުރު 3 ސަރަހައްދަކަށް ތައާރަފްކޮށް ދ.…

އުރީދޫ އިން އައިފޯން 7 އަދި 7 ޕްލަސް ތައާރަފްކޮށް ހިލޭ ޖެޓް ބްލެކް 7 ގެ އައިފޯނެއް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

02 yrs ago

އުރީދޫ އިން އައިފޯން 7 އަދި 7 ޕްލަސް ތައާރަފްކޮށް ބާޒާރަށް ނެރެ ހިލޭ ޖެޓް ބްލެކް އައިފޯން7 ގެ ފޯނެއް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އުރީދޫ އިން އައިފޯނު…

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›