މުނިފޫހިފިލުވުން

މަގޭޒާރު

01 yr 11 months ago

ހިތްއެދޭތީ މަގޭޒާރުގާ އިނދެވެޔޭ


ތަޢުލީމަކީ.....

01 yr 11 months ago

ތޫނުފިލިކަން ވިސްނުމާ ފިކުރުގެ އެއީ ތަޢްލީމަކީ


             ދޫނުކޮށް ނުގުޑާ ޢަޒުމުގައި ދެމިހުރުން ތަޢްލީމަކީ


ރޭރުނުވެ މި ޙަޔާތުގައި…

ހަޔާތުގެ ރޭހުން މޮޅުވުމަކީ...

01 yr 11 months ago

މޮޅުނަމާ ޝަރަފާ މަގާމެއް ލިބިވިޔަސް އަދު ދުނިޔެއިން


           މޮޅުވަނީ ރޭހުން ހަޔާތުގެ  އަބުރުވެރި  ފޭރާން ލެވުން


އަދަދުނުވެ ފައިސާ…

ނެތިގެންދާ ޖީލު

01 yr 11 months ago

ޖިސްމު ރޫޙާ ނެތި ފަނާވެ ދަނީ ދަރިން ގައުމުގެ މިއަދު


             ފިސްވެ ހިތް  ކުދިކުދި  ވެދާފަދަ  މަންޒަރެއް ފެެނެނީ މިއަދު


ގެއްލިގެން…

ޝާޢިރާގެ ހިތްވަރު ދޮން ހިޔަލަ

01 yr 11 months ago

ޝާޢިރާޔަށް މަންމަޔާ ބައްޕަގެ އުފާ ލިބެމުންދެޔޭ،


             ދާއިމީ ގޮތުގައި އެދޭހާ ކަންތަކަށް މަގުފަހިވިޔޭ.


އެދުރުގޭ އަޙްމަދު ސަލީމާ…

15 އަހަރުވަންދެން ނުހުޅުވައި ބޭއްވި ކައިވެނީގެ ހަދިޔާ- ދެމަފިރިންގެ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއްގެ ހައްލު!

01 yr 11 months ago

ރަމީ އާއި އާދަނުގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި ވަރަށް ގިނަ ހަދިޔާތައް ލިބުނެވެ. ޕާރުސަލްތައް ބަލަމުން ދަނިކޮށް ފެނުނު އެއް ހަދިޔާއަކީ ރަމީގެ ބޮޑުދައިތަ ދީފައިވާ ހަދިޔާއެކެވެ.…

ވާހަކަ: ލޯތްބަށްޓަކައި ބިލިއަނަރުކަން ދޫކޮށްލި ނިލާމް- ކައިވެނީގެ 76 އަހަރު އެއްވެސް ކޫރުމެއް ނެތް!

01 yr 11 months ago

މިއީ ލޯތްބަށްޓަކައި ބިލިއަނަރުކަން ދޫކޮށްލި ނިލާމްގެ ވާހަކައެވެ. ދެމަފިރިން އުފަންވުމާއި މަރުވުން އެއްދުވަހަކަށްވުމަކީ އިއްތިފާގެކެވެ.


އެއް ދުވަހަކު ދުނިޔެއަށް…

ކައިވެންޏަކީ...

01 yr 11 months ago

ސާފު ޠޯހިރު ބަނދެވުމެއް

މަލާފަތް

01 yr 11 months ago

ބޮޑުމަލާފަތެކޭ މަށަށް ލިބުނީ މިއަދު އަލިފުޅު އަތުން


މަލާފަތް 2

01 yr 11 months ago

އަވަށު އެންމެން ކޭންދޮށަށް އެއްކޮށް ބަހާ ކައި ހުސްކުރިން


ބޮލީ ވުޑްގެ ތަރި އާސިންގެ ފިރި ރާހުލް ޝަރުމާ އާއެކު ރާއްޖޭގަ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

01 yr 11 months ago

ބޮލީ ވުޑްގެ ތަރި އާސިން އޭނާގެ ފިރި ރާހުލް ޝަރުމާ އާއިއެކު ރާއްޖޭގައި އާސިންގެ 31 ވަނަ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.


ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ދެމަފިރިން މިހާރު…

އަކްޝޭ، ޓްވިންކަލް އާއި ދެދަރިން ދީވާލީ ފާހަގަކުރަން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

01 yr 11 months ago

އަކްޝޭ އާއި ޓްވިންކަލް އަދި ދެދަރިންކަމަށްވާ އާރޭ އާއި ނިތާލް ދީވާލީ ފާހަގަކުރަން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.


އެމީހުން ރާއްޖެ އަންނަން އިންޑިއާ އިން ފުރި ބައެއް…

އަށިމަތީ ކަނބާ

01 yr 10 months ago

ކުޑަކަނބާ މެދުއަށި މަތީ އެއޮތީ މެދުރި ކުނަލެއް މަތީ


             ކުޑަފަރީ   ފާތުމަ  އިނީ ކައިރީ އެތާ ކުޑަގޮނޑި މަތީ


ރީތި މޮޅުދާރީ…

ކާކުބާ!!

01 yr 10 months ago

އާދަކޮށް ލިބެޔޭ ދުވާލަކު ރީތި ނަލަ ފިނިފެންމަލެއް


               ހާދަ ދެރައޭ ކާކުކަން ނޭނގޭ މަށަށް މިދެނީ މަލެއް،


ފަސްނުޖެހި ކުރިމަތިލުމޭ…

ހިންދު ކަނޑުގެ ތެރޭން

01 yr 10 months ago

ހިންދު ކަނޑުގެ ތެރޭން އުފުލިފައިވާ މިއީ ރަންމުތްތަކެއް
ވިންދު ތެޅިލާވަރުގެ ފެހިކަން މަލަމަތިން ދައްކާ ތަނެއް،
ހާދަ ރީއްޗޭ ޖާދުވީ ކުދިކުދި ޖަޒީރާތައް އެތުރި

 < 1 2 3 4 >  Last ›