މުނިފޫހިފިލުވުން

ދަރިފުޅުގެ އަލްވަދާޢު

01 yr 10 months ago

ހައްވަޔާ އަލީގެ އަލަތު ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ދަރިފުޅު މި ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެން ދެން މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނެތެވެ. މި ދިޔަ ނުވަމަސް ތެރޭ އުފުލި ބުރަޔަށްވެރެ ކުރެވޭ…

ކިޔެވުމުގެ މުހިއްމުކަން

01 yr 10 months ago

ނަދީމުގެ އުމުރުން އެންމެ ދުމަސް ވީތަނާ މަންމަ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ނަދީމު ބެލުމުގެ ޒިންމާ ބައްޕަ ބޮލުގައި އެޅުނު އިރު ބައްޕަޔަކީ އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި އެހެން ރަށެއްގައި…

ތަގުވާގެމަގަކީ ސުވަރުގޭގެރާސްތާ

01 yr 10 months ago

ބިންމަތިން ތަގުވާގެ މަގުގައި ހިނގުމަކީ ބޮޑު ރަހުމަތެއް
. ‍‍‍‍‍‍‍ . ‍‍‍‍‍ . .އިންދަމުން ތަގުވާގެ ނިރު ފެންދިނުމަކީ ބޮޑު ނިޢުމަތެއް
ހިތްތަކުން ޖާހިލްކަމުގެ…

ބޭނުންވި މަލަކީ ތިޔަ މަލޭ

01 yr 10 months ago

އޭރުވެސް އަދި މިއަދުވެސް ބޭނުންވި މަލަކީ ތިޔަ މަލޭ
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍..................އޭރު ބިންނަން އުޅެ މަށަށް ހޯދައި ނުފެނުނީ ތިޔަ މަލޭ
ގުރުޑުވީ މޯޅިވެ…

ރިޔާސާ- ލޯބީގެ މަރުން ސަލާމަތްކުރި 10 އަހަރުގެ 2 ކުދިން މިލިއަނަރުންނަށް!

01 yr 10 months ago

ރިޔާސާ އަކީ އަވަށުގެ އެންމެ ރީތި ކުދިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުއްޖެކެވެ. އެހެންކަމުން ރިޔާސާ އާއި ގުޅެން ބޭނުންވެގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފިރިހެނުން ގެންދިއައީ ހުށަހަޅަމުންނެވެ.

ހިތް ބަދަލުކޮށްލި 60 ފޫޓު ދިގު ލޯބީގެ ސިޓީ!

01 yr 10 months ago

ޖިމް އާއި މޭރީ ބައްދަލުވީ ސޯޝަލް ހޯލަކުންނެވެ. އެއިރު ޖިމް ރަށުގައި ހުރީ އަހަރީ ޗުއްޓީގައެވެ. އެހެންކަމުން ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި މީހުން ގިނައިން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނަށް…

ފެންބަލައި ދާ ކަމަނަ

01 yr 10 months ago

ބަނޑިޔާ ބޮލަށްލައިގެން ދެއިރު ދާތަން ފެނޭ މިސްކިތްމަގުން
...............................ބަނޑިލައްވަމުން ދާއިރު އުފާވެރިކަން ފެނޭ ހަރަކާތްތަކުން
ފުރަތަމަ ނަޒަރުކޮށްލީ…

ނަމާދަށް ދެވޭނަމަ ނިމުނީކަމަށްބުނެ މުއްސަނދިކަމަށް ފުރަގަސްދިން ނަޒީހަށް 120 ކިލޯ ހުދަންބަރެއް!

01 yr 10 months ago

ނަޒީހް އަހްމަދަކީ އޮމާންގެ މަސްވެރި އަވަށެއްގެ ޒުވާނެކެވެ. ފަޤިރު އާއިލާއަކަށް ނިޞްބަތްވާ ނަޒީޙަކީ އާދައާ ޚިލާފަށް ރީތި ޒުވާނެކެވެ. އެހެން ކަމުން އަވަށުގެ މުއްސަނދި…

ކަމަނަގެ ދިރިއުޅުން

01 yr 10 months ago

މުލުހާލު ތުނބަށް ތެދުވޭ ކަމަނާ ކުކުޅާ ހާލަށް ކާންދޭ އުފަލުން
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍.........................ކުލުނާ ލޯތްބާ ދެހިތެއް ނުޖެހޭ ތަކުރަށް ގޮވައޭ ތުއިތުއި އަޑަކުން

ސޮނާކްޝީގެ "ނޫރު" އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް 21 ގައި ރިލީޒްކުރަނީ

01 yr 10 months ago

މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޮކްސް އޮފީހުގައި އެންމެ ކުރީގައި އުޅުނު ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ބޮލީވުޑްގެ ބަޠަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާގެ ފިލްމުތައް ހިމެނުނުކަން ޔަޤީނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި…

ކެޓްރީނާ ކާއިފް، މަނޭޝް މަލްހޮތްރާ އާއިއެކު ރާއްޖޭގަ!

01 yr 10 months ago

ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ތަރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކެޓްރީނާ ކާއިފް، މަޝްހޫރު ޑިޒައިނަރ މަނޭޝް މަލްހޮތްރާ އާއިއެކު ރާއްޖޭގެ ރިޒޯޓެއްގައި އެބައުޅެއެވެ. ރިޕޯޓްތައް…

އަކްޝޭގެ "ރޮބޮޓް 2.0"ގެ ފުރަތަމަ ފެނިލުން އެތައް ބަޔަކު ހައިރާން ކުރުވައިފި

01 yr 9 months ago

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނުކުންނާނެ އެންމެ ވަރުގަދަ ފިލްމްތަކުގެ ތެރޭގައި ރަޖުނީކާންތުގެ ސުޕަ ހިޓް ފިލްމް "ރޮބޮޓް"ގެ ދެ ވަނަ ބައި "ރޮބޮޓް 2.0" ހިމެނެއެވެ. މި…

ފިލްމް ކުޅެނިކޮށް ވެށްޓި ރަޖްނީކާންތުގެ ކަކުލަށް އަނިޔާވެއްޖެ

01 yr 9 months ago

ތަމަޅަ ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމް 2.0 ގެ މަންޒަރުތައް ނަގަމުން ދަނިކޮށް ވެށްޓި މަޝްހޫރު ތަރި ރަޖްނީ ކާންތުގެ ކަކުލަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ރަޖްނީ ކާންތު ވެށްޓުނީ…

ދޮންރަނާ

01 yr 9 months ago

ފެނުނު ހުވަފެނަކު ރޭ މަށަށް ދޮން ރަނާ
.......................ފެނުނުހިނދު ގޮވައިލިން ކިޔައި ދޮންރަނާ
ހިތަށް ވީގޮތުން އޮވެ ނިތަށް ރޫ އަރައި
.......................ބިތަށް ފުރޮޅެމުން…

ޝާހްރުކަށް ކުޑަކުދިންގެ ހިތުގެ ތަރީގެ އެވޯޑް ލިބިއްޖެ

01 yr 9 months ago

މަޝްހުރު ފިލްމީތަރި ޝާހްރުކް ޚާނަށް ކުޑަކުދިންގެ ހިތުގެ ތަރީގެ އެވޯޑް ލިބިއްޖެއެވެ. އެވޯޑް ލިބުމުން ޝާހްރުކް ބުނީ ކުޑަ ކުދިންގެ ހިތްތަކުގެ ތަރިއަކަށް އޭނާ ހޮވުމުން…

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›