މުނިފޫހިފިލުވުން

ފިރިމީހާ ނަމާދުނުކޮށް ޙަރާމްކަންކަން ކުރާތީ ތުއްތު 3 ދަރިންނާއެކު މަގުމަތިވި އަންހެނަކަށް މުއްސަނދިކަމާ ވެރިކަން!

111 months 3 weeks ago

ނީމާ ނިޞްބަތްވަނީ އިންޑިއާގެ ހައިދަރުއާބާދަށެވެ. ނީމާގެ މައިން ބަފައިންނަކީ ވަރަށް ފަޤީރު ބައެކެވެ. އެހެންކަމާއިއެކުވެސް ނީމާގެ މައިން ބަފައިން އޭނާ ތަރުބިއްޔަތުކޮށްފައިވަނީ…

މިފަހަރު އުމުރުން ދުވަސްވީ މިސްޓަރ ބީން އެއް، އެކަމަކު ވަރަށް މަޖާވާނެ- ރޯވަން އެތްކިންސަން

01 yr 5 months ago

މީގެ އެތަކެއް އަހަރުތަކެއް ކުރިން، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބެލުންތެރިންގެ ހޫނު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ކޮމެޑީ ސީރީޒްކަމަށްވާ މިސްޓަރ ބީން، އެނބުރި ސްކްރީނަށް…

ޝާރުދާ އަދި އަރުޖުންގެ ހާފް ގާލް ފްރެންޑް މޭ 19 ގައި ރިލީޒް ކުރަނީ

01 yr 7 months ago

ބޮލީވުޑްގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކުޅަދާނަ ދެ ބަތަލުން ކަމަށްވާ ޝްރައްދާ ކަޕޫރު އަދި އަރްޖުން ކަޕޫރް ފެނިގެންދާ "ހާފް ގާލް ފްރެންޑް" މިއަހަރުގެ މޭ 19 ގައި ރިލީޒްކުރުމަށް…

މަންމަ އާ ބައްޕަގެ ޚިދުމަތުގައި ޤްރްބާންވި ނުކުޅެދޭ އަޙްމަދު ކުޅެދޭމީހަކަށްވެ އަދި މަހުޖަނަކަށްވި ގޮތުގެ ވާހަކަ

04 months 2 weeks ago

އަޙްމަދު އަލް އަޞްރަކީ މިޞުރުގެ ދެމަފިރިއަކަށް ލިބިފައިވާ ދަރިއެކެވެ. އުފަންވިއިރުވެސް ވައަތުފައިގާ މައްސަލައެއް ހުއްޓެވެ. ޑޮކްޓަރުން ބުނީ ޕޯލިއޯ ކަމަށް ބުނެވެން…

"މިތުރު" އިން ތަޢާރަފްވެ ފިލްމީ ދާއިރާއާއި ރިޝްމީ ގުޅުނީއެދާއިރާއަށް ތަފާތެއް ގެންނަން، އެކަން ހާސިލްވެސް ކޮށްފި

09 months, 1 week ago

އައިޝަތު ރިޝްމީ އޭ ބުނުމުން އެއީ ކާކުކަމެއް ނޭނގޭނެ މީހަކު މިހާރު ހަމަޔަގީނުން ވެސް މަދުވާނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިތުރުން މުޅި ދެކުނު އޭޝިއާގައި ވެސް ވަނީ އޭނާގެ…

ކަމަނަ (ހަތްވަނަ ބައި)

010 months ago

އަސްލަމްގެ ފުރާނަ ނެތް މަސްގަނޑު ބިމަށް ތިރި ކުރެވުނެވެ. އޭނާއަށް ވެފައި އޮތް ގޮތް ފެނިފައި އެންމެން ވެސް ތިބީ ބިރުންނެވެ. އެހަށިގަނޑުން އެއްކޮށް ލޭހުސްވެފައިވުމުން…

މަންމައާ ބައްޕައާ ކޮއްކޮމެން ރޯދަވީއްލާނެ އެއްޗެއް ހޯދަން ލައިގެން ހުރި ގަމީސް ވިއްކާލަން އުޅުނު ކުއްޖަކަށް ފޭރާން ފިހާރައެއް!

111 months 3 weeks ago

ވަސީމް ނިޞްބަތްވަނީ މޮރޮކޯ ނުވަތަ މަޣްރިބް ކަރައިގެ އަވަށަކަށެވެ. އޭނާގެ މައިން ބަފައިންނަކީ ފުދުންތެރިކަމާއިއެކު ދިރިއުޅެމުން އައި ބައެކެވެ. މުއްސަނދިންގެ ތެރޭގައި…

ތުނޑިމަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ ކުޑަ ކުއްޖާ (12 ވަނަ ބައި)

01 yr ago

އެކުޑަ ޖިންނި ކުއްޖާ އަހަރެން ރަހީނު ކޮށްގެން ގެންގުޅޭތާ ހަފްތާއެއް ވޭތު ވެގެން ދިޔައެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އަރާ އިރާއިއެކީ އަހަރެން އުންމީދު ކުރަނީ އޭތީގެ ކިބައިން…

ހިލޭ އަންހެނަކާއެކު ފިރިމީހާ ގުޅުން ހިންގާކަން އެނގުމުން ޒަހުރާ އެދުނީ ލަސްނުކޮށް ދެއަނތްބަށް ކައިވެނި ކުރުމަށް

05 months 3 weeks ago

ތިމާ ލޯބިވާ ފިރިމީހާ އެހެން މީހަކާއިއެކު ހިއްސާ ކުރުމަކީ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ދެއަނތްބަށް ކައިވެނި ކުރުމަކީ، މަދު އަންހެނަކު މެނުވީ ރުހޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ގިނަ…

ރިބާ ހިމެނޭތީ ވާރުތަ މުދަލުން 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޫކޮށްލި ޒީނާޝް ބިލިއނަރަކަށްވީގޮތުގެ ވާހަކަ

06 months, 1 week ago

އަބޫ ސުލައިމާނަކީ މޮރޮއްކޯއަށް ނިޞްބަތްވާ މަހުޖަނެކެވެ. މަރުވިއިރު 600 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް އަތުގައި ހުއްޓެވެ. ތަފާތު ވިޔަފާރިތަކުގައެވެ.

ތިބީ…

މަންމައަށްޓަކާ 27 އަހަރު ވީ ޤްރްބާނީގެ އަގު އަންހެނަކަށް މިދުނިޔޭގަ ލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ

08 months 2 weeks ago

ޝާނީގެ މަންމަ ޕެރަލައިޒްވީ ޝާނީގެ އުމުރުން އެންމެ 13 އަހަރުގައެވެ. އެދުވަހުން ފެށިގެން މަންމަގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއައީ ޝާނީއެވެ. ބައްޕައަށް ލިބޭ…

ޖިންނި އަވަލި އަހަރެންގެ ކޮއްކޮ!

08 months 4 weeks ago

"އަހަރެންގެ ކޮއްކޮ މަރުވިފަހުން މިހާރު ފަސް އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. އެކަމަކު ކޮއްކޮ މަރުވި ގޮތް އަދިވެސް އަހަރުމެންގެ ހިތަކުން ފިލައިގެން ނުދެއެވެ.

އަހަރެން އެންމެ…

4426 ދިޔައީ އެބޭފުޅުންގެ ބޯމަތިން، ވިސްނޭ ވަރުގަ ހުރީ ކޮސްޓިއުމް ކޮޅު އެކަނި- ނަހުލާ

29 months 2 weeks ago

އަށް ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް ގެ ނޮމިނޭޝަން ލިސްޓު ރޭ އާންމު ކޮށްފައިވާއިރު، ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެވޯޑުތަކަށް ނޮމިނޭޓްކުރި ގޮތްތަކާއިމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔާފައެވެ.…

ކަމަނަ (ތިންވަނަ ބައި)

111 months ago

"އެންމެ ފަހުން އަނެއްކާވެސް ދިމާވެއްޖެ ދޯ" އާދަޔާ ޚިލާފު ހިނިތުންވުމަކާއިއެކު ކަމަނަ ބުންޏެވެ.

ވީރާނާވެފައިވާ އެގޭ ތެރެއިން ކަމަނަ ފެނުމުން، ލިބުނު އުފަލަށްވުރެ…

ތުނޑިމަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ ކުޑަކުއްޖާ (ހަތްވަނަ ބައި)

21 yr, 1 month ago

ދައްތަގެ އެވާހަކަތަކަށް އަހަންނަށް އެހާ ސަމާލުކަމެއް ނުދެވުނެވެ. އެއިރުވެސް އަހަރެން ހުރީ ޝޮކެއްގައެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ވަށައިގެން ވާނުވާ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް…

 < 1 2 3 4 >  Last ›