މުނިފޫހިފިލުވުން

"ނޭދެން ވަކިވާކަށް" ފިލްމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި، ޕްރިމިއަރ ކުރަން ތައްޔާރު

01 day 2 hours ago

މީ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ އުފެއްދުމެއްކަމުގައިވާ "ނޭދެން ވަކިވާކަށް" ފިލްމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި، ފިލްމު ޕްރިމިއަރ ކުރަން އެއްކޮށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް އެފިލްމުގެ…

ނުހަނު ގާތުން އައިއެސްއައިއެސް ފެނުމުން. . .

01 week 3 days ago

ޙަޤީޤީ ދިރިއުޅުމުގައި ވެސް އަހަންނަކީ ނޫސްވެރިއެކެވެ. އެކިއެކި ކަންތައްތައް އަހަންނަށް އަބަދުވެސް ފެނި، އެކިއެކި ހާދިސާތަކާއި ކުރިމަތިވެސް ވިއެވެ. ނޫސްވެރިއެކޭ…

ކުރު ވާހަކަ- ކުޑަ ކުއްޖެއް ދިން އަގުހުރި ހަދިޔާ

01 week 4 days ago

އެމެރިކާގެ ކެފޭއަކަށް އުމުރުން ގާތްގަނޑަކަށް 10 އަހަރުގެ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖެއް ދިޔައެވެ. ވެއިޓަރުންނަށް ޓިޕްސް ދޭން ބޭނުންނަމަ 10 ސެންޓާއި 15ސެންޓާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް…

މައިދައިތައަށް ޒަޚަރު ދީ މަރާލަން އުޅުނު ޅީދަރިފުޅުގެ ވާހަކަ

11 week 5 days ago

ލީލީ ނަމަކަށް ކިޔާ ޗައިނާ އަންހެނަކު، ކައިވެންޏަށްފަހު އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ގެއަށް ދިރިއުޅެން ދިޔައެވެ. އެގޭގައި ލީލީ އާއިއެކު އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ މަންމަވެސް ދިރިއުޅުނެވެ.…

ތުނޑިމަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ ކުޑަ ކުއްޖާ (12 ވަނަ ބައި)

02 weeks ago

އެކުޑަ ޖިންނި ކުއްޖާ އަހަރެން ރަހީނު ކޮށްގެން ގެންގުޅޭތާ ހަފްތާއެއް ވޭތު ވެގެން ދިޔައެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އަރާ އިރާއިއެކީ އަހަރެން އުންމީދު ކުރަނީ އޭތީގެ ކިބައިން…

މައްސަލައަކީ މީހެއްގެ ފިރިއެއް ދެކެ ލޯބިވެވުމެއް ނޫން، މައްސަލައަކީ އޮޅުވާލުން!

02 weeks ago

އުމުރުން 22 އަހަރުގައި އަހަންނަށް މީހަކު ދެކެ ލޯބިވެވުނެވެ. ލޯބީގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޭގެ ކުރިން އެއްވެސް މީހަކާއިއެކު ނުހިންގާތީ، އަހަންނަށް އެކަންވީ ވަރަށް މަޖާ…

ރިވިއު- ލޮލުން ކަރުނަ ފޫދޭހާ "ޙައްދު" ގެ އަސަރު ގަދަ!

02 weeks, 1 day ago

މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަސް ފެށުންއިރު، އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ކެތްތެރިކަމާއިއެކު އިންތިޒާރު ކުރަމުން އައީ މިމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހަށެވެ. އެއީ ކާމިޔާބު އެތަކެއް ފިލްމެއް…

"ލަވަފޮށި" ގެ އަޑު މަލިކާއި ހަމައަށް ވެސް ފޯރައިފި

02 weeks, 1 day ago

ދިވެހި ލަވަތަކަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށް، އެއް ޕްލެޓްފޯމަކުން ރާއްޖޭގެ ތަފާތު އެކި ފަންނާނުން ކިޔާ ދީފައިވާ ލަވަތަށް ފަސޭހައިން ހޯދާލެވޭނެ އެޕްލިކޭޝަނެއް ކަމަށްވާ…

"ބޮސް" ގެ އަސަރުގަދަކަން ޓްރެއިލަރ އާއި ލަވަތަކުން ވެސް ހާމަވޭ!

02 weeks, 1 day ago

ކްރިސްޓަލް އެންޓަރޓެއިންމެންޓް ގެ ދިވެހި ފިލްމު "ބޮސް" ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލަރ އާއި އޯޑިއޯ ލަވަތަށް ރޭ ރިލީޒް ކޮށްފިއެވެ. މަޝްހޫރު ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ، ޕްރޮޑިއުސަރ…

ކަންގްނާ ގެ ގިނަ ސިއްރުތަކެއް އޭނާ އަމިއްލައަށް ހާމަ ކޮށްފި

02 weeks 5 days ago

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި ކަންގްނާ ރަނާވަތު އަކީ، ބޮލީވުޑްގެ އެހެން ބައެއް ފަންނާނުންގެ ފަރާތުން މާބޮޑު ތަރުހީބެއް ނުލިބުނު ކަމުގައިވިޔަސް، ބެލުންތެރިންގެ…

ކައިވެނި ކުރެވުނީ މާއަވަހަށް، އެކަން އެނގުނީ މާލަހުން

42 weeks 6 days ago

"އަހަރެން އަލަތު ކައިވެންޏެއް ކުރީ އުމުރުން 18 އަހަރުގައެވެ. އެއިރު އަހަރެން ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު ކުއްޖާއާއި ކައިވެނި ކުރަން އުޅުމުން ވެސް އަހަރެންގެ ގާތް ރަޙްމަތްތެރިން…

މަންމައަށް ބޭސްކުރާނެ ފައިސާ ލިބޭތޯ ސަލާންޖަހައިދޭން މައްކާއަށް ދިއަ އަންހެންކުއްޖަކަށް ލެއްވި ހެޔޮ ރަޙްމަތުގެ ވާހަކަ!

53 weeks ago

ވަސީމާ އަކީ އިތިއޯޕިއާގެ ފަޤީރު ޢާއިލާއަކަށް ނިޞްބަތްވާ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ވަރަށް ކުޑައިރު ބައްޕަ ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. ދެން ހުރިހައި ކަމެއް ބަލަހައްޓަމުން އައީ…

ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯވ ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލަން ނިންމައިފި

03 weeks, 1 day ago

މަޝްހޫރު ކޮމެޑީ ޝޯވ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯވ" ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލަން ނިންމައިފިއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމީ ޝޯވގެ ހޮސްޓް އަދި އެކްޓަރ ކަޕިލް ޝަރުމާގެ ސިއްޙީ ހާލަތު…

ގޭގަ ޖާގަ ނެތިގެން ބޭރަށްލި އުޚުތް 7 ބެއިންނަށް 7 ފްލެޓްގެ ޢީދު ހަދިޔާއެއް ކޮށްފި

03 weeks 2 days ago

އެއީ މީގެ 6 އަހަރު ކުރިއެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރެވެ. އަސްމާ (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) އަށް ގޭތެރެއިން އަބަދުވެސް އިވެމުން އައި އަޑަކީ ގޭގައި ޖާގަ ނެތް ވާހަކަތަކުގެ އަޑެވެ. އަސްމާ…

ނީރާޖް ވޯރާ ކޯމާގައި އޮންނަތާ 10 މަސް- މިހާރު އަންނަނީ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން

03 weeks 4 days ago

ބޮލީވުޑް ފިލްމުތަކުން ގިނަބައެއްގެ މަޤުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އެކްޓަރ އަދި ފިލްމު އުފައްދާ ފަރާތެއްކަމަށްވާ ނީރާޖު ވޯރާ ކޯމާގައި އޮންނަތާ 10 މަސްފަހުން ހާލު ރަނގަޅުވަމުން…

 1 2 3 >  Last ›