މުނިފޫހިފިލުވުން

ސަލްމާން ޚާންގެ 'ބާރަތު' ފިލްމުގެ ބަޠަލާއަކަށް ޕްރިޔަންކާ

01 day 10 hours agoބޮލީވުޑްގެ ނަން މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ސަލްމާން ޚާން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ 'ބާރަތު' ފިލްމުގެ ބަޠަލާއަކަށް ބޮލީވުޑާއި ހޮލީވުޑްގައި މަސައްކަތްކުރަމުން…

ހަޤީޤީ ލޯބިވެރިއަކު ހޯދަން ފަޤީރަކަށް ހެދިގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްވި ސުހީނާ އަށް ބައިވެރިއަކު ލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ

02 days 5 hours ago

އަޖްމަލް އަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވަރަށް އާދައިގެ ޢާއިލާއަކަށް ނިޞްބަތްވާ ޒުވާނެކެވެ. އަޖްމަލް ބޭނުންވަނީ އޭނާއަށްވުރެ ވެސް ފަޤީރު ޢާއިލާއެއްގެ ކުއްޖަކާއި ކައިވެނިކުރުމަށެވެ.…

ސަލްމާން ޚާން ސަޕޯޓަރުންގެ ހިތްވަރަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފި

01 week 2 days ago

ބޮލީ ވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ސަލްމާން ޚާން އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ހިތްވަރަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފި އެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ސަލްމާން ޚާންގެ ސަޕޯޓަރުންގެ އަދަދު 32.7 މިލިއަނަށް…

ނިއުމާގެ ވަދާއީ ފިލްމު "ނިވައިރޯޅި" ގެ ޝޫޓިން މިމަހު 26 ގައި

01 week 2 days ago

ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި 20 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަ ކޮށްފައިވާ ފިލްމީ ބަތަލާ ނިއުމާ މުޙައްމަދުގެ ވަދާއީ ފިލްމު "ނިވައިރޯޅި" ގެ ޝޯޓިންގ މިހިނގާ އޭޕްރިލް…

ސަލްމާން ޚާން ޖަލުން އެއްވެސް ކަމަކަށް ބޭނުމެއް ނުވި

12 weeks ago

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި ސަލްމާން ޚާންގެ މައްޗަށް 5 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އިއްވައި މިއަދު ޖަލުގައި ބަންދުކުރުުމުން ޖަލުގެ އިސްވެރިން ވެސް އެންމެ ހައިރާންވި…

ފުއްލާއަށް ބަޑިޖެހި މައްސަލައިގަ ސަލްމާން ޚާން ކުށްވެރިވާ ކަަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި

02 weeks, 1 day ago


މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން 1998 ވަނަ އަަހަރު ފިލްމެއް ކުޅެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފުއްލާއަށް ބަޑިޖެހި މައްސަލައިގައި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި ސަލްމާން ޚާން ކުށްވެރިވާ…

ހިލޭ އަންހެނަކާއެކު ފިރިމީހާ ގުޅުން ހިންގާކަން އެނގުމުން ޒަހުރާ އެދުނީ ލަސްނުކޮށް ދެއަނތްބަށް ކައިވެނި ކުރުމަށް

02 weeks, 1 day ago

ތިމާ ލޯބިވާ ފިރިމީހާ އެހެން މީހަކާއިއެކު ހިއްސާ ކުރުމަކީ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ދެއަނތްބަށް ކައިވެނި ކުރުމަކީ، މަދު އަންހެނަކު މެނުވީ ރުހޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ގިނަ…

ﷲ ގެ ސަވާބަށް އެދި ދީލަތިވި ފަޤީރުކޮޔަށް ރަސްކަން ލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ-

04 weeks ago

އިބްރާހީމް ބިން ސުލައިމާން އަކީ އިރާޤްގެ އެންމެ ފަޤީރު އެއް އަވަށަށް ނިޞްބަތްވާ ޒުވާނެކެވެ. އެޒަމާނުގެ ހާލަތާއިއެއްގޮތަށް ތައުލީމް ހާޞިލްކޮށްެން ހުރި ޒުވާނެކެވެ.…

ކައިވެނި ސަލާމަތްކުރި ވިސްނުންތޫނު، ދީންވެރި ފިރިއެއްގެ ވާހަކަ

01 month ago

ނުހަނު ރީތިކަމެއް ލިބިފައިވި އަންހެނެކެވެ. އޭނާ ބޭނުންވީ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ކައިވެންޏެއް ކުރާށެވެ.

އޭނާގެ ރީތިކަން ފެނިފައި ވަރަށް ގިނަ ފިރިހެނުން އޭނާއާއި…

ރިބާ ހިމެނޭތީ ވާރުތަ މުދަލުން 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޫކޮށްލި ޒީނާޝް ބިލިއނަރަކަށްވީގޮތުގެ ވާހަކަ

01 month ago

އަބޫ ސުލައިމާނަކީ މޮރޮއްކޯއަށް ނިޞްބަތްވާ މަހުޖަނެކެވެ. މަރުވިއިރު 600 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް އަތުގައި ހުއްޓެވެ. ތަފާތު ވިޔަފާރިތަކުގައެވެ.

ތިބީ…

މަރުވިތާ 3 ދުވަސް ފަހުން ވެސް ސްރީ ދޭވީގެ މޫނު "ސްލީޕިންގ ބިޔުޓީ" ހާ ރީތި- ސަންދޯކު އެޅި މީހެއް

01 month 3 weeks ago


މީގެ 3 ދުވަސްކުރިން ދުބާއީގައި މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ސްރީ ދޭވީގެ ހަށިގަނޑު މިހާރު ވަނީ ޚާއްޞަ ޖެޓެއްގައި ދުބާއީ އިންޑިއާއަށް ގެނެސްފައެވެ. ޖެޓް ފުރަން…

ޖޭމްސް ބޮންޑް ފިލްމުތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރު މަރުވެއްޖެ

01 month 3 weeks agoމަޤުބޫލު ސްޕައި ފިލްމް ސީރީޒެއްކަމަށްވާ 'ޖޭމްސް ބޮންޑް'ގެ ޑައިރެކްޓަރު ލުއިސް ގިލްބަޓު މަރުވެއްޖެއެވެ.

ލުއިސް މަރުވެފައިވާކަން ގެ ދަރިފުޅު ޖޯން ގިލްބަޓް…

ނަހުލާގެ ވެބް ސީރީޒް "ހުވާ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

01 month 3 weeks ago

މިއަހަރަށް ވަރަށް ބޮޑު މަސައްތަކެއް ރާވަމުން އަންނަ ކަމަށް ކުޅަދާނަ ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސަރ/ޑައިރެކްޓަރ އަދި ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ ފާތުމަތު ނަހުލާ ވަނީ މީގެ ކުރިން ބުނެފައެވެ.…

"ލީނާ" ޝޫޓުކޮށް ނިންމާލައިފި

01 month 3 weeks ago

ދިވެހި ފިލްމީތަރި އަބްދުﷲ މުއާޒް ޑައިރެކްޓުކުރާ ފީޗާ ފިލްމު "ލީނާ" ގެ ޝޫޓިން އއ. އުކުޅަހުގައި ނިންމާލުމަށްފަހު "ލީނާ ޓީމް" މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު މާލެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސްރީދޭވީ މަރުވެއްޖެ

01 month 3 weeks ago


ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ސްރީދޭވީ މަރުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ސްރީދޭވީ މަރުވީ އޭނާގެ އާއިލާގެ މެންބަރެއްކަމަށްވާ…

 1 2 3 >  Last ›