މުނިފޫހިފިލުވުން

ފައްތާހު ފިލްމީ ދާއިރާއާ ދުރަށް.. ދިވެހި ފިލްމީ އިންޑަސްޓްރީއަށް ބޮޑު ސިހުމެއް..

023 hours 10 mins ago


ޢަބްދުލްފައްތާހަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާގައި ފުންނާބު އުސް ނަމެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ގިނަ ގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ފައްތާހަކީ…

ލޯބިވެރިޔާ ބޭނުންވާ ގޮތަށް އުޅުމުންވެސް، ވީލޯބީގައި ޖެހީ ކޮޅުފައިން

11 day 10 hours ago

"އަހަންނަށް އެއިރު ވާނީ 24 އަހަރެވެ. ރަށުގައި އުޅުނުއިރު އަހަރެންވެސް ލޯބީގެ ގޮތުން އަންހެން ކުއްޖަކާއި ގުޅުނީމެވެ. ހަމަ ރަށު ކުއްޖަކާއެވެ.

ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން…

ނޭފަތާއި ބޯކަނޑާލާނެ ކަމަށް ބުނުމުން ޖަވާބުގައި ދިޕިކާ ބުނީ "ބިރެއް ނުގަނޭ"

12 days 16 hours ago

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް ދިޕިކާ ޕަޑުކޯން އެންމެ ފަހުން މަސައްކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ޕަދްމާވަތީ" އާއި މެދު ރާޖަސްތާނުގެ ބައެއް މީހުންވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް…

ކަމަނަ (ހަވަނަ ބައި)

05 days 9 hours ago

ޔޫސުފް އަށް ހޭވެރިކަމެއްވީ އެރޭ އަށެއް ޖެހި ފަހުންެނެވެ. އެއިރުވެސް އޭނާ އޮތީ ސޯފާމަތީގައެވެ. ހޭލެވުނުއިރު ބަދިގޭގައި ކަމަނަ އުޅެއެވެ. މަންމައާއި އައިދަން ފެންނާކަށް…

ވިދްޔާ އަކީ ފަލަ މީހެއް ކަމަށް ބުނުމުން އޭނާ ދިން ވަރުގަދަ ޖަވާބު

05 days 16 hours ago

ބޮލީވުޑް ގެ މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް ވިދްޔާ ބާލަން އަކީ، އޭނާ ކުޅޭ ގިނަ ފިލްމުތަކާއި އެއްވަރަށް، އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ވެސް ހިތްވަރުގަދަ ކަމުގެ ލާމަސީލު މިސާލެއް ދައްކާފައިވާ…

މަހަކު މިލިއަނެއް ދިން ނަމަވެސް ޙަރާމްކަމެއް ނުކުރަން މަގުމަތިވި އަންހެނަކަށް 12 މިލިއަންޑޮލަރުގެ ތަނަވަސްކަން!

41 week 4 days ago

ސަޢީދާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މައްސަލަތައް ގިނަ އަދި ދިރިއުޅެން އެންމެ ދަތި އެއް ޤައުމުކަމަށްވާ ޒިމްބާބްވޭގެ ހޮޓަލެއްގެ ރިސިޕްޝަންގަ މަސައްކަތްކުރަމުން އައި ޒުވާނެކެވެ.…

ސަރވޭ: އެންމެ ގިނައިން މީހުންނަށް ބޭވަފާތެރިވެވެނީ ކިހިނެއް؟ އަދި ކީއްވެ؟

01 week 5 days ago

ބޭވަފާތެރިވުމަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ނޭދެވޭ ބައްޔެކެވެ. ދުނިޔޭގެ %95 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަކީ އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން، އެކުގައި އުޅޭ…

ކަމަނަ (ފަސްވަނަ ބައި)

11 week 5 days ago

"މަންމާ... މިއީ... ކަމަނަ..... އަހަރެންގެ.......... އަންހެނުން" އާގަންނަ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޔޫސުފް އޭނާގެ މަންމަ ގާތު ބުންޏެވެ.

އޭނާގެ މަންމައަށް ލިބުނީ ކުއްލި ހައިރާން…

އުމުރުން 44 އަހަރު ފުރުން އައިޝްވާރްޔާ ފާހަގަ ކުރަނީ އަހަރެއް ވަންދެން 1000 ކުޑަކުދިންނަށް ކާންދީގެން

01 week 6 days ago

ބޮލީވުޑްގެ ސުޕަރސްޓާރ އަދި ރީތީގެ ރާނީ އައިޝްވާރްޔާ ރާއީ ބަޗަން އަށް 44 އަހަރު ފުރުން، މިއަހަރު ބޮޑު ޕާޓީއެއް ބާއްވައިގެން ފާހަގަ ނުކުރިކަމުގައި ވިޔަސް، އެކަން ފާހަގަ…

ކަމަނަ (ހަތަރުވަނަ ބައި)

12 weeks 2 days ago

"އެހެން ނުވާނެ. އެންމެ ފަހުން އައިދަން ގޮވައިގެން އަތިރިމައްޗަށް ގޮއްސަ އައި ފަހުން ކޮންމެ ރެއަކު ދަންވަރު 2:00 ޖަހާއިރު ދަރިފުޅު ގެއިން ނިކުމެގެން ދާތަން މަންމަ ދުށިން"

އިސްލާމީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ގޭތެރޭގައި އުފާވެރި މާހައުލެއް ގާއިމް ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކެއް

02 weeks 4 days ago

ގޭތެރޭގައި އުފާވެރި މާހައުމެއް ބިނާވެފައިވުމަކީ އާއިލީ ގުޅުންވެސް ވަރުގަދަވެ އަންނަން އޮތް ޖީލުވެސް ހެޔޮގޮތުގައި ބޮޑުވުމަށް މަގުފަހިވާ ކަމެކެވެ.

ހަމަޖެހޭ…

"ބޮސް" ރިވިއު- އިބާ އާއި ރާއި ގެ ލޯބި ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނަށް ވަދެއްޖެ

02 weeks 4 days ago

ކްރިސްޓަލް އެންޓަރޓެއިންމެންޓްގެ އުފެއްދުމެއް ކަމުގައިވާ "ބޮސް" މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ޕްރިމިއަރ ކޮށްފައިވާއިރު، މިފިލްމަކީ ބެލުންތެރިންގެ އިޙުސާސުތަކާއި…

އަންހެނުންނަށް މޮޅު ގޮތް އޮތުމުގެ ސަބަބުން، އަލުން ކައިވެންޏެއް އަވަހަށް ކުރެވޭކަށް ނެތް

02 weeks 5 days ago

"އަހަންނަކީ އުމުރުން 44 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. ކުރިން ކައިވެންޏެއްކޮށް ތިން ދަރިން ވެސް އެބަ ތިއްބެވެ. ނަމަވެސް ހަތް އަހަރުގެ އެކައިވެނި ރޫޅުނީ އަނބިމީހާ އެހެން މީހަކާއި…

21 ތަރިންގެ ހުނަރުވެރި އެކްޓިންގ ފެނިގެންދާނެ "ދެވަންސޫރަ" ލޯންޗު ކޮށްފި

03 weeks ago

މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ސްޓޫޑިއޯތަކެއް ގުޅިގެން، 21 ކެރެކްޓަރ ރޯލުން 21 ތަރިންގެ ހުނަރުވެރި އެކްޓިންގ ފެނިގެންދާނެ ދިވެހި ފިލްމު "ދެވަންސޫރަ" މިރޭ ލޯންޗުކޮށް އެފިލްމުގެ…

ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި ޖިންނި އެއްގެ ވާހަކަ

03 weeks ago

"މިހާދިސާ ހިނގީ 1990 ގެ އަހަރު ތެރޭގައި ނޮޓިންގަމް ގެ މަދްރަސާއެއްގައެވެ. ވީރާނާވެފައިވާ އިމާރާތަކަށް އަހަރުމެން ދިޔައީމެވެ. އެއިމާރާތުގައި މީހަކު ދިރިނޫޅޭތާ ވިއްސަކަ…

 1 2 3 >  Last ›