މުނިފޫހިފިލުވުން

ސަލާމް ކުރުމުގެ އަދަބު

02 days 7 hours ago

ރިވެތި އަދަބެއް ސަލާމް ކުރުމީ މިކަން ކުރުމަށް ސަމާލުވަމާ
............................. ރިވެތި މީ އާދައެއް ދީނުގެ މިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އުޅެމާ
ގަދަރު މީހާގެ އުފުލޭނޭ ބަދަލުގައި…

މޫނުއަލި ކުރާށެވެ.

03 days 12 hours ago

މޫނުއަލި އަދި ހިތްއަލިވުމުން ދުނިޔޭން ރަނގަޅުގޮތް ވާނެޔޭ
.............................. މޫނުމަތި މީހާގެ ރީތިވުމުން އުފާވެރި ވާނެޔޭ
ކޮންމެފަދަ ހިތްދަތިކަމެއް ލިބުނަސް އެކަން…

ތަޢްލީމް ހޯދާށެވެ

04 days 5 hours ago

މަންމަގެ އުނގުން ފެށިގެން ލިބޭ ތަޢްލީމް ހޯދާ ތިޔަކުދިން
........................... މަންމަގެ އުނގުން ގޮސް ކަށްވަޅާހަމަޔަށް އުނގެނެމާ ތިޔަކުދިން
ހުރިހާ ފިލާވަޅުތައް ހަދައި…

އަޅުގެ ދުޢާ

05 days 6 hours ago

ވަޔާއެކު އަންނަ ޠޫފާނުން ސަލާމަތް އަޅު ކުރައްވާނދޭ
........................... ހަޔާތުގެ ދަތުރުގައި ދުނިޔޭން އަމާންކަން ދެއްވަވާފާނދޭ
ތުރާލުން މިންޖު ކޮށްދެއްވައި ބަލާ…

ނަމާދުކުރުން

06 days 6 hours ago

ވަގުތު ހޯދައިގެން ނަމާދު ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކުދިން
...................... ވަގުތު ފާއިތުކޮށް ނުލާ އަޅުކަން ކުރަން ޖެހެޔޭ ކުދިން
ފަސް ނަމާދު ކުރަންޖެހޭ ފަރުޟެއް، ހަނދާން…

އަވަށްޓެރިންނަށް ކަމޭހިތުން

01 week ago

ތިމާގެ އަވަށްޓެރިންނަށް ހެޔޮހިތުން އަބަދަށް ކަމޭހިތަމާ!
.................... ދިމާވާ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ގުޅުން އާލާކުރަން އުޅެމާ!
އަވަށްޓެރިޔާގެ ހައްގަށް އެރުމަކީ…

މައިންބަފައިންނަށް އިހުތިރާމް ކުރުން

01 week ago

މައިންބަފއިންނަށް އިޙުތިރާމު ކުރާށެ ލޮބުވެތި ތިޔަ ކުދިން
................... މައިންބަފައިން ދެކެ ލޯބިވާށޭ ސާފު ހިތަކުން ތިޔަ ކުދިން
ހައްގުގައި ތިކުދިންގެ އުފުލާ ބުރަ…

ޖުމައްޔިލް އާއި މަޖޫ މިފަހަރު "ވަކިން ލޯބިން" އުޅޭނެ

01 week ago

ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ އަށް ބަލާއިރު، މިފަހަކަށް އައިސް ގިނަ ބަޔަކަށް އެންމެ މަޤްބޫލުވި އެއް ޖޯޑަކީ، ޖުމައްޔިލު ނިމާލު (ޖުމަލް) އަދި މަރިޔަމް މަޖުދާ (މަޖޫ) ގެ…

އަބޫބަކުރާ ޢާއިލާ ރަމަޟާން މަހުގެ ދަރުމަ ބަސްތާތަކަށް އަޅައި ރައްކާކުރަނީ!

01 week 2 days ago

އަބޫބަކުރަކީ 32 އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. އޭނާއަށް މާތް ﷲ ވަނީ ދެ ފިރިހެން ދަރިން ދެއްވަވައިފައެވެ. 8 އަހަރުގެ ދަރިއަކާއި 6 އަހަރުގެ ދަރިއެކެވެ.

އަބޫބަކުރު މަސައްކަތްކުރާތަނުގައި…

އިސްރާފު ނުކުރުން

01 week 2 days ago

މިއީ އިސްރާފް ކުރުމުގެ މައްސަރެއް ނޫނޭ އަޚުން އުޚުތުން
................... މިއީ ކެއުމާ ކުޅެންވީ މައްސަރެއް ނޫނޭ އަޚުން އުޚުތުން
ޒަކާތްދީ ނިކަމެތިންނަށް ވާ އެހީއިން…

ހިތްމަތަކުރަން ނިތްތިރިކުރާށެވެ!

01 week 3 days ago

ހިތް ގޮވާ ހުރިހާ ގޮވެއްޔެއް އަޑުއަހަން އަދު ނޫޅެމާ!
...........................ނިތް މުޅިން ތިރިކޮށްލަމުން އެގޮވެލި ހަނދާން ނައްތާލަމާ!
ދުނިޔެ ދޭ ޢިބްރަތްތަކާ އެކި ތަޖްރިބާއަށް…

މަރު ޔަގީން

01 week 4 days ago

މަރުވާނެކަން ގައިމޭ އެކަން ވިސްނާލަމުން
....................ފަރުދާވެ ނުތިބޭށޭ ތި ލޮބުވެތި މުސްލިމުން
ކިޔަމަން ކަމާ މަޑުމޮޅިކަމާއެކު ހެޔޮހިތުން
.........ހިޔަލުން އެ…

އެކްޓްރެސް ކްރިތިކާ ޗޯދަރީ އޮތީ މަރާލާފައި ކަމަށް ޕޯސްޓްމޯޓަމުން ދައްކައިފި

01 week 4 days agoއިންޑިއާގެ އެކްޓްރެސް ކްރިތިކާ ޗޯދަރީ ވަނީ މަރުވެފައި އޮއްވާ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ފެނިފައެވެ.

ބާއިރަވްނާތު އެސްއާރްއޭ ސޮސައިޓީގެ އަނދޭރީ ވެސްޓް ރެސިޑެންސްގައި…

ރުޅިމަޑުކުރުން

01 week 5 days ago

އަޅުކަމުގެ މާތް މައްސަރޭ ރުޅި އިސްނުކޮށް ކުރިޔަށް ދަމާ!
............................ އަޅުކަމުން ރަމްޟާންމަހުގެ ބަރަކާތް އިތުރުކުރަމުން ދަމާ!
ހިތްތަކާ ސިކުނޑިން ކިލަނބުކަން…

ކެތްތެރިކަން

01 week 6 days ago

ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް ތިމާ ކެތްތެރިވުމީ ހަމަ އޮތްކަމެއް
................. ކޮންމެ ހާލެއްގައި އުޅެންޖެހުނަސް މިއީ ހަމަ އޮތްކަމެއް
ދުނިޔަވީ ދިރިއުޅުމުގައި އެކިއެކި ހުރަސް…

 1 2 3 >  Last ›