މުނިފޫހިފިލުވުން

ކުރަފި ބަނަސް ކާނަންތަ؟

03 days 14 hours ago

ބްރެޒިލްގެ ސައިންޓިސްޓުންތަކެއް ކުރަފި އަޅައިގެން ބަނަސްތަކެއް ހަދައިފިއެވެ.

ކުރަތްޕޭ ބުންޏަސް މިފުށްގަނޑު ހަދާފައި ހުންނަނީ ކުރަފި އާއިލާގެ ވަކި ވައްތަރެއްގެ…

މިލިއަނަރަކު މަރުވުމުން އެންމެ ލޯބިވާ ދަރިފުޅަށް ފެނުނު ހުވަފެން - އެންމެންނަށް ޢިބްރަތެއް!

04 days 12 hours ago

ޢަލީ މުބާރިކް އަކީ މިޞުރުގެ ވިޔަފާރިއެކެވެ. އެންމެ ބޮޑެތި މަހުޖަނުންގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނުނު ނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ މިލިއަނަރެކެވެ. މަރުވީ އުމުރުން 78 އަހަރުގައެވެ.…

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ކަނަމަދު ބޯލްސް (އައިންތު ސްޕެޝަލް)

01 week ago

ކަނަމަދު ބޯލްސް އަކީ އާންމުކޮށް ގިނަ ގޭގޭގެ ބަދިގޭގައި ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަތަން ފެންނަ ޑިޝް އެއް ނޫނެވެ.

ނަމަވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، މިއީ…

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ރަހަމީރު ބްރައުނީ

01 week 2 days ago

ބޭއްނުންވާނެ ތަކެތި:

• 3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރ
• 6 ބިސް
• 1 ½ މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު
• 2 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެކްސްޓްރެކްޓް
• ޑާކް ޗޮކްލެޓް (ވިރުވާފަ)

މިއަދުގެ ރެސިޕީ- ބިސްކޯދު ޕުޑިންގ އަޅާނެ އައު ގޮތެއް!

02 weeks 3 days ago

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

• 5 ބިސް
• 1 ޖޯޑު ނެސްލޭ ކްރީމް (ބޭނުންނަމަ ގެރިކިރު ވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ)
• 1 ޑާކް ޗޮކްލެޓް (ކުކިންގ ޗޮކްލެޓް ވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ)

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ސިނަމަން ރޯލްސް

03 weeks 5 days ago

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

• 2 ޖޯޑު ކިރު (ފުލް ކްރީމް)
• ½ ޖޯޑު ޔީސްޓް
• 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު
• 1 ސައިސަމުސާ ލޮނު
• ބަޓަރ
• 1 ކުކުޅު ބިސް
• 3 ޖޯޑު…

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ޗިކަން ޗީޒް ރޯލްސް

04 weeks ago

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

• ބޯންލެސް ޗިކަން (ކަށިނެތް ކުކުޅު)
• ލޮނު
• އަސޭމިރުސް (މުގުރާފަ)
• ސްޓްރިންގ ޗީޒް (މޮޒަރެއްލާ ޗީޒް ވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ)

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ޗޮކްލެޓް މޫސް ކޭކް

01 month ago

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:
• 1 ލީޓަރު ކިރު (ފުލް ކްރީމް މިލްކް)
• 100 މިލިމީޓަރު ހެވީ ކްރީމް
• 50 ގްރާމް ކޮކޯ ޕައުޑަރ
• 50 ގްރާމް ސްޓާޗް (ނުވަތަ ޒުވާރި ފުށް)
• 150…

އަބަދުވެސް ހެވިފައި ހުންނަ އުމުރުން 90 އަހަރުގެ ހީވާގި ފާތުނާ

01 month ago

އުމުރުން ދުވަސްވެފައި ތިބޭ މީހުންނަކީ ބަލިކަށި، އަދި ރުންކުރު ބައެއް ކަމުގައި ގިނަ މީހުންނަށް ހީވެފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް މޮރޮކޯގެ ފާތުނާ ފެނުމުން އެމީހުންގެ…

ޓީޝާޓަކުން ފިރިމީހާ ފަލަވުން ހުއްޓުވި ވާހަކަ އަޑުއެހިންތަ؟

01 month ago

އަބޫބަކުރު އަންނަނީ ފަލަވަމުންނެވެ. ހިކެން މަސައްކަތް ކުރަން އަނިބި ގޮއްޔެ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ހިތްވަރުދިން ނަމަވެސް އެއަޑު އަބޫބަކުރަށް އިވޭނެ ހަމަ އެއްވެސް ގޮތެއް…

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ބަޓަރ ޗިކަން

01 month ago

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

• ކަށިނެތް ކުކުޅު (ބޯންލެސް ޗިކަން)
• ލޮނު
• މުގުރި އަސޭމިރުސް
• ތެޅިމިރުސް
• ½ ސައިސަމުސާ ރީނދޫ
• ބަޓަރ
• 2 ބޮޑު ފިޔާ…

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ރެޑް ވެލްވެޓް ކޭކް

01 month ago

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

ކޭކު ހެދުމަށް

• 3 ޖޯޑު ފުށް
• 3 ޖޯޑު ހަކުރު
• ½ ޖޯޑު ކޮކޯ ޕައުޑަރ
• ½ ޖޯޑު ޒުވާރި ފުށް
• 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބޭކިން ސޮޑާ

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ސްޕައިސީ ޕެޕަރ ޗިކަން

01 month ago

މިއީ ކުޅިކޮށް ކޭން ބައްލަވާ ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްސަ ކެއުމެކެވެ.

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:
• 1 ސައިސަމުސާ ހަކުރު
• ½ 1 ސައިސަމުސާ ތެޅި މިރުސް
• 2 ސައިސަމުސާ ވިނެގާރ…

މަންމަ އާ ބައްޕަގެ ޚިދުމަތުގައި ޤްރްބާންވި ނުކުޅެދޭ އަޙްމަދު ކުޅެދޭމީހަކަށްވެ އަދި މަހުޖަނަކަށްވި ގޮތުގެ ވާހަކަ

01 month, 1 week ago

އަޙްމަދު އަލް އަޞްރަކީ މިޞުރުގެ ދެމަފިރިއަކަށް ލިބިފައިވާ ދަރިއެކެވެ. އުފަންވިއިރުވެސް ވައަތުފައިގާ މައްސަލައެއް ހުއްޓެވެ. ޑޮކްޓަރުން ބުނީ ޕޯލިއޯ ކަމަށް ބުނެވެން…

ސޯނަމް ކަޕޫރްގެ ކައިވެނި - ބައްޕައަކަށްވުމަށްފަހު އަނީލް ކަޕޫރް އެންމެ ގިނައިން ރުއި ދުވަސް

01 month 2 weeks ago

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް ސޯނަމް ކަޕޫރު އާއި އޭނާގެ ޒަމާންވީ ލޯބިވެރިޔާ އާނަންދް އަހޫޖާ މިއަދު ކައިވެނި ކޮށްފައިވާއިރު، މިއަދަކީ ސޯނަމް ގެ ބައްޕަ އަނީލް ކަޕޫރް…

 1 2 3 >  Last ›