މުނިފޫހިފިލުވުން

އަހަރެން ބޭނުމީ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ވަގުތެއްވެސް އުފަލުގައި ހޭދަކުރަން- ސޮނާލީ

01 week 2 days ago

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް ސޮނާލީ ބެންޑްރޭ އަށް މެޓަސްޓޭޓިކް ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ކަމުގެ ޚަބަރު ވެގެން ދިޔައީ މުޅި އިންޑިއާ އާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ…

ފަލަވާ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ގޭގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ 5 ކާނާއެއް

01 month ago

ފަލަވުމަކީ އަހަރެމެންގެ ހަށިގަނޑަށް އެތަކެއް ގެއްލުމެއްވާ ބައްޔެކެވެ. ފަލަވުން ބައްޔަކަށް ވަނީ، މީހާމާބޮޑަށް ފަލަަވެ އެހެނިހެން ބަލިތައް ޖެހުމަށް މަގުފަހި ވާތީއެވެ.…

ﷲ ގެ އެންގެވުން ދޫނުކުރި އަވަށުގެ އެންމެ ފަޤީރު އަންހެނާ ރަސްދަރިކަލެއްގެ ކިބައިން ކުރި ހޯދި ގޮތުގެ ވާހަކަ

01 month, 1 week ago

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ރަސްކަލުންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ވެފައިވާ ރަސްކަލެއްގެ ދަރިކަލުން، އަވަށުގެ އެންމެ ފަޤީރުންގެ ތެރޭގައި އަންހެން ކުއްޖަކާއި ބައްދަލުކުރަން…

ކުރަފި ބަނަސް ކާނަންތަ؟

01 month 3 weeks ago

ބްރެޒިލްގެ ސައިންޓިސްޓުންތަކެއް ކުރަފި އަޅައިގެން ބަނަސްތަކެއް ހަދައިފިއެވެ.

ކުރަތްޕޭ ބުންޏަސް މިފުށްގަނޑު ހަދާފައި ހުންނަނީ ކުރަފި އާއިލާގެ ވަކި ވައްތަރެއްގެ…

މިލިއަނަރަކު މަރުވުމުން އެންމެ ލޯބިވާ ދަރިފުޅަށް ފެނުނު ހުވަފެން - އެންމެންނަށް ޢިބްރަތެއް!

01 month 4 weeks ago

ޢަލީ މުބާރިކް އަކީ މިޞުރުގެ ވިޔަފާރިއެކެވެ. އެންމެ ބޮޑެތި މަހުޖަނުންގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނުނު ނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ މިލިއަނަރެކެވެ. މަރުވީ އުމުރުން 78 އަހަރުގައެވެ.…

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ކަނަމަދު ބޯލްސް (އައިންތު ސްޕެޝަލް)

02 months ago

ކަނަމަދު ބޯލްސް އަކީ އާންމުކޮށް ގިނަ ގޭގޭގެ ބަދިގޭގައި ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަތަން ފެންނަ ޑިޝް އެއް ނޫނެވެ.

ނަމަވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، މިއީ…

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ރަހަމީރު ބްރައުނީ

02 months ago

ބޭއްނުންވާނެ ތަކެތި:

• 3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރ
• 6 ބިސް
• 1 ½ މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު
• 2 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެކްސްޓްރެކްޓް
• ޑާކް ޗޮކްލެޓް (ވިރުވާފަ)

މިއަދުގެ ރެސިޕީ- ބިސްކޯދު ޕުޑިންގ އަޅާނެ އައު ގޮތެއް!

02 months, 1 week ago

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

• 5 ބިސް
• 1 ޖޯޑު ނެސްލޭ ކްރީމް (ބޭނުންނަމަ ގެރިކިރު ވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ)
• 1 ޑާކް ޗޮކްލެޓް (ކުކިންގ ޗޮކްލެޓް ވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ)

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ސިނަމަން ރޯލްސް

02 months 2 weeks ago

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

• 2 ޖޯޑު ކިރު (ފުލް ކްރީމް)
• ½ ޖޯޑު ޔީސްޓް
• 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު
• 1 ސައިސަމުސާ ލޮނު
• ބަޓަރ
• 1 ކުކުޅު ބިސް
• 3 ޖޯޑު…

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ޗިކަން ޗީޒް ރޯލްސް

02 months 3 weeks ago

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

• ބޯންލެސް ޗިކަން (ކަށިނެތް ކުކުޅު)
• ލޮނު
• އަސޭމިރުސް (މުގުރާފަ)
• ސްޓްރިންގ ޗީޒް (މޮޒަރެއްލާ ޗީޒް ވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ)

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ޗޮކްލެޓް މޫސް ކޭކް

02 months 3 weeks ago

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:
• 1 ލީޓަރު ކިރު (ފުލް ކްރީމް މިލްކް)
• 100 މިލިމީޓަރު ހެވީ ކްރީމް
• 50 ގްރާމް ކޮކޯ ޕައުޑަރ
• 50 ގްރާމް ސްޓާޗް (ނުވަތަ ޒުވާރި ފުށް)
• 150…

އަބަދުވެސް ހެވިފައި ހުންނަ އުމުރުން 90 އަހަރުގެ ހީވާގި ފާތުނާ

02 months 3 weeks ago

އުމުރުން ދުވަސްވެފައި ތިބޭ މީހުންނަކީ ބަލިކަށި، އަދި ރުންކުރު ބައެއް ކަމުގައި ގިނަ މީހުންނަށް ހީވެފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް މޮރޮކޯގެ ފާތުނާ ފެނުމުން އެމީހުންގެ…

ޓީޝާޓަކުން ފިރިމީހާ ފަލަވުން ހުއްޓުވި ވާހަކަ އަޑުއެހިންތަ؟

02 months 3 weeks ago

އަބޫބަކުރު އަންނަނީ ފަލަވަމުންނެވެ. ހިކެން މަސައްކަތް ކުރަން އަނިބި ގޮއްޔެ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ހިތްވަރުދިން ނަމަވެސް އެއަޑު އަބޫބަކުރަށް އިވޭނެ ހަމަ އެއްވެސް ގޮތެއް…

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ބަޓަރ ޗިކަން

02 months 3 weeks ago

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

• ކަށިނެތް ކުކުޅު (ބޯންލެސް ޗިކަން)
• ލޮނު
• މުގުރި އަސޭމިރުސް
• ތެޅިމިރުސް
• ½ ސައިސަމުސާ ރީނދޫ
• ބަޓަރ
• 2 ބޮޑު ފިޔާ…

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ރެޑް ވެލްވެޓް ކޭކް

02 months 3 weeks ago

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

ކޭކު ހެދުމަށް

• 3 ޖޯޑު ފުށް
• 3 ޖޯޑު ހަކުރު
• ½ ޖޯޑު ކޮކޯ ޕައުޑަރ
• ½ ޖޯޑު ޒުވާރި ފުށް
• 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބޭކިން ސޮޑާ

 1 2 3 >  Last ›