މުނިފޫހިފިލުވުން

މިސްޓަ ބީން ދެން ނުފެންނާނެ!

01 week ago

މަޤުބޫލު ކެރެކްޓާ 'މިސްޓާރ ބީން' ކުޅެމުން އައި އެކްޓަރު ރޯވަން އެޓްކިންސަން ދެން 'މިސްޓާރ ބީން' ގެ ގޮތުގައި ނުފެންނާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

އުމުރުން 63 އަހަރުގެ…

މި ތަރިންގެ އަސްލު ނަން އެނގޭތަ؟

01 week 2 days ago

'ރަޖީވް ހަރީ އޯމް ބާޓިއާ' ނޭނގިދާނެއެވެ. އެކަމަކު 'އަކްޝޭ ކުމާރު' އެނގޭނެކަން ޔަޤީނެވެ. 'ސްޓެފަނީ ޖޮއޭން އެންޖަލީނާ ޖާމަނޯޓާ' ނޭގުނަސް 'ލޭޑީ ގާގާ' އެނގޭ ދޯއެވެ؟ 'މަލައިކާ…

ހަމައެކަނި ނަމާދުކުރަން ހިއްވަރުދޭތީ 5 އަހަރު ދޮށީ އަންހެނަކާ ކައިވެނިކުރި މީހަކަށް ﷲ ދެއްވެވި ނިއުމަތްތަކުގެ ވާހަކަ

03 weeks ago

އަހަރެންގެ މައިން ބަފައިންނަކީ ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން ކިރިޔާ އުޅެވޭ ބައެކެވެ. އެހެންކަމުން އަހަރެމެންނަކީ ފަޤީރުން ކަމަށް ބުނަން ލަދެއް ނުގަންނަމެވެ. ޙަޤީޤަތަކީ އަހަރެމެންނަކީ…

ކުލަގަދަ ޚަފްލާއަކާއެކު "ނިވައިރޯޅި" ގެ ޓްރެއިލާރ ބެލުންތެރިންނަށް އާންމުކޮށްފި

03 weeks 5 days ago

ރާއްޖޭގެ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި 20 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަ ކޮށްފައިވާ، މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ނިއުމާ މުޙައްމަދުގެ ވަދާއީ ފިލްމު "ނިވައިރޯޅި" ގެ ޓްރެއިލާރ، ކުލަ…

އަހަރެން ބޭނުމީ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ވަގުތެއްވެސް އުފަލުގައި ހޭދަކުރަން- ސޮނާލީ

02 months, 1 week ago

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް ސޮނާލީ ބެންޑްރޭ އަށް މެޓަސްޓޭޓިކް ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ކަމުގެ ޚަބަރު ވެގެން ދިޔައީ މުޅި އިންޑިއާ އާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ…

ފަލަވާ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ގޭގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ 5 ކާނާއެއް

03 months, 1 week ago

ފަލަވުމަކީ އަހަރެމެންގެ ހަށިގަނޑަށް އެތަކެއް ގެއްލުމެއްވާ ބައްޔެކެވެ. ފަލަވުން ބައްޔަކަށް ވަނީ، މީހާމާބޮޑަށް ފަލަަވެ އެހެނިހެން ބަލިތައް ޖެހުމަށް މަގުފަހި ވާތީއެވެ.…

ﷲ ގެ އެންގެވުން ދޫނުކުރި އަވަށުގެ އެންމެ ފަޤީރު އަންހެނާ ރަސްދަރިކަލެއްގެ ކިބައިން ކުރި ހޯދި ގޮތުގެ ވާހަކަ

03 months, 1 week ago

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ރަސްކަލުންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ވެފައިވާ ރަސްކަލެއްގެ ދަރިކަލުން، އަވަށުގެ އެންމެ ފަޤީރުންގެ ތެރޭގައި އަންހެން ކުއްޖަކާއި ބައްދަލުކުރަން…

ކުރަފި ބަނަސް ކާނަންތަ؟

04 months ago

ބްރެޒިލްގެ ސައިންޓިސްޓުންތަކެއް ކުރަފި އަޅައިގެން ބަނަސްތަކެއް ހަދައިފިއެވެ.

ކުރަތްޕޭ ބުންޏަސް މިފުށްގަނޑު ހަދާފައި ހުންނަނީ ކުރަފި އާއިލާގެ ވަކި ވައްތަރެއްގެ…

މިލިއަނަރަކު މަރުވުމުން އެންމެ ލޯބިވާ ދަރިފުޅަށް ފެނުނު ހުވަފެން - އެންމެންނަށް ޢިބްރަތެއް!

04 months ago

ޢަލީ މުބާރިކް އަކީ މިޞުރުގެ ވިޔަފާރިއެކެވެ. އެންމެ ބޮޑެތި މަހުޖަނުންގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނުނު ނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ މިލިއަނަރެކެވެ. މަރުވީ އުމުރުން 78 އަހަރުގައެވެ.…

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ކަނަމަދު ބޯލްސް (އައިންތު ސްޕެޝަލް)

04 months ago

ކަނަމަދު ބޯލްސް އަކީ އާންމުކޮށް ގިނަ ގޭގޭގެ ބަދިގޭގައި ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަތަން ފެންނަ ޑިޝް އެއް ނޫނެވެ.

ނަމަވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، މިއީ…

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ރަހަމީރު ބްރައުނީ

04 months, 1 week ago

ބޭއްނުންވާނެ ތަކެތި:

• 3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރ
• 6 ބިސް
• 1 ½ މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު
• 2 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެކްސްޓްރެކްޓް
• ޑާކް ޗޮކްލެޓް (ވިރުވާފަ)

މިއަދުގެ ރެސިޕީ- ބިސްކޯދު ޕުޑިންގ އަޅާނެ އައު ގޮތެއް!

04 months 2 weeks ago

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

• 5 ބިސް
• 1 ޖޯޑު ނެސްލޭ ކްރީމް (ބޭނުންނަމަ ގެރިކިރު ވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ)
• 1 ޑާކް ޗޮކްލެޓް (ކުކިންގ ޗޮކްލެޓް ވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ)

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ސިނަމަން ރޯލްސް

04 months 3 weeks ago

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

• 2 ޖޯޑު ކިރު (ފުލް ކްރީމް)
• ½ ޖޯޑު ޔީސްޓް
• 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު
• 1 ސައިސަމުސާ ލޮނު
• ބަޓަރ
• 1 ކުކުޅު ބިސް
• 3 ޖޯޑު…

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ޗިކަން ޗީޒް ރޯލްސް

04 months 3 weeks ago

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

• ބޯންލެސް ޗިކަން (ކަށިނެތް ކުކުޅު)
• ލޮނު
• އަސޭމިރުސް (މުގުރާފަ)
• ސްޓްރިންގ ޗީޒް (މޮޒަރެއްލާ ޗީޒް ވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ)

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ޗޮކްލެޓް މޫސް ކޭކް

04 months 4 weeks ago

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:
• 1 ލީޓަރު ކިރު (ފުލް ކްރީމް މިލްކް)
• 100 މިލިމީޓަރު ހެވީ ކްރީމް
• 50 ގްރާމް ކޮކޯ ޕައުޑަރ
• 50 ގްރާމް ސްޓާޗް (ނުވަތަ ޒުވާރި ފުށް)
• 150…

 1 2 3 >  Last ›