މުނިފޫހިފިލުވުން

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސްރީދޭވީ މަރުވެއްޖެ

05 hours 57 mins ago


ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ސްރީދޭވީ މަރުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ސްރީދޭވީ މަރުވީ އޭނާގެ އާއިލާގެ މެންބަރެއްކަމަށްވާ…

ނިއުމާގެ ރައްދު- ޓްވިޓާގައި ރައްޔިތުން ޚިޔާލު ފާޅު ކުރަނީ ސިޔާސީ ދާއިރާގަ އުޅޭތީތޯ؟

03 days 22 hours ago

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު މިހާރު އޮތް ހާލަތާއި މެދު ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ގިނަ ބަޔަކާއި ދިވެހި ގިނަ ރައްޔިތުން ވެސް ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިހާރު…

ސިލްވެސްޓާ ގެ މެސެޖު: އަހަރެން އަދި މަރެއް ނުވޭ!

03 days 23 hours ago

ހޮލީވުޑް ގެ މަޝްހޫރު މެގާ ސްޓާ ސިލްވެސްޓާ ސްޓެލޯން މަރުވެއްޖެކަމަށް މީސްމީޑިއާ ގައި ދާދިފަހުން ފެތުރެމުން ދިޔަ ވާހަކަތަކަށް، ވީޑިއޯ އަކުން އޭނާ ރައްދު ދީފިއެވެ.…

ބިރުވެރި ފިލްމެއް ކުޅެނިކޮށް ހަގީގަތުގައިވެސް ޖިންނިއެއް އަވަލައިފި

01 week 3 days ago

ރޫހާނީ ބާރުތައް ނުވަތަ ޖިންނީންނަކީ ހަގީގަތުގައި ވެސް މިދުނިޔޭގައި އުޅޭ އެއްެޗެއްކަން ޤަބޫލު ކުރަނީ މަދު ބައެކެވެ. ގޭތެރޭގައި އުޅޭއިރު ނުވަތަ ކޮޓަރި ތެރޭގައި ވެސް…

ކަމަނަ (12 ވަނަ ބައި)

03 weeks 6 days ago

އުސްމާނުގެ ބަދިގޭ މޭޒުމަތީގައި ބާއްވާފައި އޮތީ.. ކަނދުރާއާއި ވަކި ކޮށްލާފައި އޮތް، އުސްމާނުގެ ބޮލެވެ. ލޭތައް އެއިރުވެސް ތަޅުންގަނޑަށް ފައިބަމުން ދިޔައެވެ.

ކަމަނަ (11 ވަނަ ބައި)

04 weeks ago

ނަމަވެސް.. ޔޫސުފް ގެ ފޯނަކު މުދިންބެގެ ނަންބަރެއް ނެތެވެ. އެނަންބަރު ކޮންމެވެސް މީހަކު ވަނީ ފުހެލާފައެވެ.

ޔޫސުފް ވަރަށް ހާސްވިއެވެ. ގޮތް ހުސްވިއެވެ.

ޕަދްމާވަތު- އިންޑިއާގެ ގިނަ މީޑިއާތަކަށް ކަމުދިޔަ ފިލްމެއް

01 month ago

ބޮލީވުޑްގައި މިއަދު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރާ ވަގުތަކީ ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ގެ ފިލްމު "ޕަދްމާވަތު" މިއަދު ރިލީޒް ކުރާނެ ވަގުތަކަށެވެ.

ގިނަ ގޮން ޖެހުންތަކަކާއި…

ނަން ބަދަލުކުރި ކަމުގައިވިޔަސް، ފިލްމުގެ ބައެއް މަންޒަރު ބަދަލު ނުކުރަނީސް "ޕަދްމާވަތު" އެޅުވިޔަ ނުދޭނަން- ކަރްނީ ސެނާ

01 month ago

ބޮލީވުޑް އިން މިދިޔަ އަހަރު އުފެއްދި ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެ މައްސަލަ ބޮޑު ފިލްމަކަށް ވެފައިވަނީ ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު ކަމުގައިވާ "ޕަދްމާވަތު"…

40 ޕްލަސް ގެ ޝޫޓިންގ އާއި އެޑިޓިންގ އެއްކޮށް ނިމިއްޖެ، އާތަރިންގެ އެކްޓިންގ ވެސް އެހާމެ ފުރިހަމަ

01 month ago

މިދިޔަ އަހަރު ނިކުތް ދިވެހި ފިލްމުތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދިޔަ އެއް ފިލްމަކީ ޔޫއްޕެ ޕްރޮޑަކްޝަންސް އާއި އެންވިޝަން އެންޓަރޓެއިންމެންޓްގެ ފަރާތުން…

ފޯޓީ ޕްލަސް ގެ ޝޫޓިންގ ގެ ބޮޑު ބައެއް ނިންމާލާ ތަރިން މާލެ އަންނަނީ

01 month, 1 week ago

މިދިޔަ އަހަރު ނިކުތް ގިނަ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން، ހުރިހާ ބެލުންތެރިންނަށް ވެސް އެންމެ ކަމުދިޔަ އެއް ފިލްމަކީ، ގިނަ ތަރިންތަކަކާއިއެކު ޔޫއްޕެ ޕްރޮޑަކްޝަންސް އާއި…

ޒޯޔާ އަޚުތަރުގެ 'ގުލީ ބޯއީ' ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

01 month, 1 week ago

ޒޯޔާ އަޚުތަރު ޑައިރެކްޓް ކުރާ 'ގުލް ބޯއީ' ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފެށިއްޖެކަމަށް ޒޯޔާ ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިއަދު އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމް…

މަންމައަށްޓަކާ 27 އަހަރު ވީ ޤްރްބާނީގެ އަގު އަންހެނަކަށް މިދުނިޔޭގަ ލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ

01 month, 1 week ago

ޝާނީގެ މަންމަ ޕެރަލައިޒްވީ ޝާނީގެ އުމުރުން އެންމެ 13 އަހަރުގައެވެ. އެދުވަހުން ފެށިގެން މަންމަގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއައީ ޝާނީއެވެ. ބައްޕައަށް ލިބޭ…

ވެމްކޯއަށް ސާބަސް

21 month 2 weeks ago

ކަމަނަ (ދިހަ ވަނަ ބައި)

01 month 2 weeks ago

"ބައްޕާ. ދައްތަ ހުރީ ޑްރެކިއުލާ އަކަށް ވެފަ. ދެ ލޯ ވެސް ރަތް ވެފަ. އަލަމާރި މަތިން ދައްތަ އައިދަން ކޮށްޕާ ވައްޓާލީ!" ވަރަށް ބިރުން ހުރެ ޔޫސުފް ގާތު އައިދަން ބުންޏެވެ.…

ދެމައިން އެއްލާލާފަ ދިއަ ބައްޕައާ 24 އަހަރު ފަހުން ބައްދަލުވެ މަންމައަށްޓަކާ ބައްޕައަށް ލޯބިކުރި ދަރިއެއްގެ ވާހަކަ.

01 month 2 weeks ago

ޒަލްޕެ ޢަލީ އަކީ ލެބަނަނަށް އުފަން ދަރިއެކެވެ. އޭނާގެ އެންމެ ދުރުހަނދާނަކަށް ހުންނަނީ އޭނާގެ އުމުރުން އެންމެ 8 ވަރަކަށް އަހަރުގައި ހިނގައިދިއަ ކަމެކެވެ. މަންމަ އާއި…

 1 2 3 >  Last ›