މުނިފޫހިފިލުވުން

ކުލަގަދަ ޚަފްލާއަކާއެކު "ނިވައިރޯޅި" ގެ ޓްރެއިލާރ ބެލުންތެރިންނަށް އާންމުކޮށްފި

03 days 18 hours ago

ރާއްޖޭގެ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި 20 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަ ކޮށްފައިވާ، މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ނިއުމާ މުޙައްމަދުގެ ވަދާއީ ފިލްމު "ނިވައިރޯޅި" ގެ ޓްރެއިލާރ، ކުލަ…

އަހަރެން ބޭނުމީ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ވަގުތެއްވެސް އުފަލުގައި ހޭދަކުރަން- ސޮނާލީ

01 month 3 weeks ago

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް ސޮނާލީ ބެންޑްރޭ އަށް މެޓަސްޓޭޓިކް ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ކަމުގެ ޚަބަރު ވެގެން ދިޔައީ މުޅި އިންޑިއާ އާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ…

ފަލަވާ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ގޭގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ 5 ކާނާއެއް

02 months 2 weeks ago

ފަލަވުމަކީ އަހަރެމެންގެ ހަށިގަނޑަށް އެތަކެއް ގެއްލުމެއްވާ ބައްޔެކެވެ. ފަލަވުން ބައްޔަކަށް ވަނީ، މީހާމާބޮޑަށް ފަލަަވެ އެހެނިހެން ބަލިތައް ޖެހުމަށް މަގުފަހި ވާތީއެވެ.…

ﷲ ގެ އެންގެވުން ދޫނުކުރި އަވަށުގެ އެންމެ ފަޤީރު އަންހެނާ ރަސްދަރިކަލެއްގެ ކިބައިން ކުރި ހޯދި ގޮތުގެ ވާހަކަ

02 months 2 weeks ago

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ރަސްކަލުންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ވެފައިވާ ރަސްކަލެއްގެ ދަރިކަލުން، އަވަށުގެ އެންމެ ފަޤީރުންގެ ތެރޭގައި އަންހެން ކުއްޖަކާއި ބައްދަލުކުރަން…

ކުރަފި ބަނަސް ކާނަންތަ؟

03 months, 1 week ago

ބްރެޒިލްގެ ސައިންޓިސްޓުންތަކެއް ކުރަފި އަޅައިގެން ބަނަސްތަކެއް ހަދައިފިއެވެ.

ކުރަތްޕޭ ބުންޏަސް މިފުށްގަނޑު ހަދާފައި ހުންނަނީ ކުރަފި އާއިލާގެ ވަކި ވައްތަރެއްގެ…

މިލިއަނަރަކު މަރުވުމުން އެންމެ ލޯބިވާ ދަރިފުޅަށް ފެނުނު ހުވަފެން - އެންމެންނަށް ޢިބްރަތެއް!

03 months, 1 week ago

ޢަލީ މުބާރިކް އަކީ މިޞުރުގެ ވިޔަފާރިއެކެވެ. އެންމެ ބޮޑެތި މަހުޖަނުންގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނުނު ނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ މިލިއަނަރެކެވެ. މަރުވީ އުމުރުން 78 އަހަރުގައެވެ.…

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ކަނަމަދު ބޯލްސް (އައިންތު ސްޕެޝަލް)

03 months, 1 week ago

ކަނަމަދު ބޯލްސް އަކީ އާންމުކޮށް ގިނަ ގޭގޭގެ ބަދިގޭގައި ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަތަން ފެންނަ ޑިޝް އެއް ނޫނެވެ.

ނަމަވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، މިއީ…

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ރަހަމީރު ބްރައުނީ

03 months 2 weeks ago

ބޭއްނުންވާނެ ތަކެތި:

• 3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރ
• 6 ބިސް
• 1 ½ މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު
• 2 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެކްސްޓްރެކްޓް
• ޑާކް ޗޮކްލެޓް (ވިރުވާފަ)

މިއަދުގެ ރެސިޕީ- ބިސްކޯދު ޕުޑިންގ އަޅާނެ އައު ގޮތެއް!

03 months 3 weeks ago

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

• 5 ބިސް
• 1 ޖޯޑު ނެސްލޭ ކްރީމް (ބޭނުންނަމަ ގެރިކިރު ވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ)
• 1 ޑާކް ޗޮކްލެޓް (ކުކިންގ ޗޮކްލެޓް ވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ)

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ސިނަމަން ރޯލްސް

04 months ago

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

• 2 ޖޯޑު ކިރު (ފުލް ކްރީމް)
• ½ ޖޯޑު ޔީސްޓް
• 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު
• 1 ސައިސަމުސާ ލޮނު
• ބަޓަރ
• 1 ކުކުޅު ބިސް
• 3 ޖޯޑު…

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ޗިކަން ޗީޒް ރޯލްސް

04 months ago

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

• ބޯންލެސް ޗިކަން (ކަށިނެތް ކުކުޅު)
• ލޮނު
• އަސޭމިރުސް (މުގުރާފަ)
• ސްޓްރިންގ ޗީޒް (މޮޒަރެއްލާ ޗީޒް ވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ)

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ޗޮކްލެޓް މޫސް ކޭކް

04 months ago

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:
• 1 ލީޓަރު ކިރު (ފުލް ކްރީމް މިލްކް)
• 100 މިލިމީޓަރު ހެވީ ކްރީމް
• 50 ގްރާމް ކޮކޯ ޕައުޑަރ
• 50 ގްރާމް ސްޓާޗް (ނުވަތަ ޒުވާރި ފުށް)
• 150…

އަބަދުވެސް ހެވިފައި ހުންނަ އުމުރުން 90 އަހަރުގެ ހީވާގި ފާތުނާ

04 months, 1 week ago

އުމުރުން ދުވަސްވެފައި ތިބޭ މީހުންނަކީ ބަލިކަށި، އަދި ރުންކުރު ބައެއް ކަމުގައި ގިނަ މީހުންނަށް ހީވެފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް މޮރޮކޯގެ ފާތުނާ ފެނުމުން އެމީހުންގެ…

ޓީޝާޓަކުން ފިރިމީހާ ފަލަވުން ހުއްޓުވި ވާހަކަ އަޑުއެހިންތަ؟

04 months, 1 week ago

އަބޫބަކުރު އަންނަނީ ފަލަވަމުންނެވެ. ހިކެން މަސައްކަތް ކުރަން އަނިބި ގޮއްޔެ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ހިތްވަރުދިން ނަމަވެސް އެއަޑު އަބޫބަކުރަށް އިވޭނެ ހަމަ އެއްވެސް ގޮތެއް…

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ބަޓަރ ޗިކަން

04 months, 1 week ago

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

• ކަށިނެތް ކުކުޅު (ބޯންލެސް ޗިކަން)
• ލޮނު
• މުގުރި އަސޭމިރުސް
• ތެޅިމިރުސް
• ½ ސައިސަމުސާ ރީނދޫ
• ބަޓަރ
• 2 ބޮޑު ފިޔާ…

 1 2 3 >  Last ›