މުނިފޫހިފިލުވުން

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ސްޕައިސީ ޕެޕަރ ޗިކަން

04 months ago

މިއީ ކުޅިކޮށް ކޭން ބައްލަވާ ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްސަ ކެއުމެކެވެ.

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:
• 1 ސައިސަމުސާ ހަކުރު
• ½ 1 ސައިސަމުސާ ތެޅި މިރުސް
• 2 ސައިސަމުސާ ވިނެގާރ…

މަންމަ އާ ބައްޕަގެ ޚިދުމަތުގައި ޤްރްބާންވި ނުކުޅެދޭ އަޙްމަދު ކުޅެދޭމީހަކަށްވެ އަދި މަހުޖަނަކަށްވި ގޮތުގެ ވާހަކަ

04 months, 1 week ago

އަޙްމަދު އަލް އަޞްރަކީ މިޞުރުގެ ދެމަފިރިއަކަށް ލިބިފައިވާ ދަރިއެކެވެ. އުފަންވިއިރުވެސް ވައަތުފައިގާ މައްސަލައެއް ހުއްޓެވެ. ޑޮކްޓަރުން ބުނީ ޕޯލިއޯ ކަމަށް ބުނެވެން…

ސޯނަމް ކަޕޫރްގެ ކައިވެނި - ބައްޕައަކަށްވުމަށްފަހު އަނީލް ކަޕޫރް އެންމެ ގިނައިން ރުއި ދުވަސް

04 months 2 weeks ago

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް ސޯނަމް ކަޕޫރު އާއި އޭނާގެ ޒަމާންވީ ލޯބިވެރިޔާ އާނަންދް އަހޫޖާ މިއަދު ކައިވެނި ކޮށްފައިވާއިރު، މިއަދަކީ ސޯނަމް ގެ ބައްޕަ އަނީލް ކަޕޫރް…

ނޫސްވެރިއަކާއި ދެކޮޅަށް ކަޕިލް ޝަރުމާ އަބުރުގެ ދައުވާ އުފުލައިފި

04 months 2 weeks ago

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ކަޕިލް ޝަރުމާ، އެޤައުމުގެ ނޫސް އޭޖެންސީއަކާއި ނޫސްވެރިއަކާއި ދެކޮޅަށް އަބުރުގެ ދައުވާ އުފުލައިފިއެވެ.

ކަޕިލް ގެ ވަކީލު ބުނެފައިވާ…

ސްރީދޭވީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ފިލްމެއް އުފައްދަން ބޯނީ ކަޕޫރު ނިންމައިފި

04 months 3 weeks ago

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ނިޔާވި ސްރީދޭވީ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ފިލްމެއް އުފައްދަން އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަދި ޕްރޮޑިއުސަރު ބޯނީ ކަޕޫރު ނިންމައިފިއެވެ.

މަޝްހޫރު…

ސަލްމާން ޚާންގެ 'ބާރަތު' ފިލްމުގެ ބަޠަލާއަކަށް ޕްރިޔަންކާ

05 months agoބޮލީވުޑްގެ ނަން މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ސަލްމާން ޚާން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ 'ބާރަތު' ފިލްމުގެ ބަޠަލާއަކަށް ބޮލީވުޑާއި ހޮލީވުޑްގައި މަސައްކަތްކުރަމުން…

ހަޤީޤީ ލޯބިވެރިއަކު ހޯދަން ފަޤީރަކަށް ހެދިގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްވި ސުހީނާ އަށް ބައިވެރިއަކު ލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ

05 months ago

އަޖްމަލް އަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވަރަށް އާދައިގެ ޢާއިލާއަކަށް ނިޞްބަތްވާ ޒުވާނެކެވެ. އަޖްމަލް ބޭނުންވަނީ އޭނާއަށްވުރެ ވެސް ފަޤީރު ޢާއިލާއެއްގެ ކުއްޖަކާއި ކައިވެނިކުރުމަށެވެ.…

ސަލްމާން ޚާން ސަޕޯޓަރުންގެ ހިތްވަރަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފި

05 months, 1 week ago

ބޮލީ ވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ސަލްމާން ޚާން އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ހިތްވަރަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފި އެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ސަލްމާން ޚާންގެ ސަޕޯޓަރުންގެ އަދަދު 32.7 މިލިއަނަށް…

ނިއުމާގެ ވަދާއީ ފިލްމު "ނިވައިރޯޅި" ގެ ޝޫޓިން މިމަހު 26 ގައި

05 months, 1 week ago

ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި 20 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަ ކޮށްފައިވާ ފިލްމީ ބަތަލާ ނިއުމާ މުޙައްމަދުގެ ވަދާއީ ފިލްމު "ނިވައިރޯޅި" ގެ ޝޯޓިންގ މިހިނގާ އޭޕްރިލް…

ސަލްމާން ޚާން ޖަލުން އެއްވެސް ކަމަކަށް ބޭނުމެއް ނުވި

15 months 2 weeks ago

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި ސަލްމާން ޚާންގެ މައްޗަށް 5 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އިއްވައި މިއަދު ޖަލުގައި ބަންދުކުރުުމުން ޖަލުގެ އިސްވެރިން ވެސް އެންމެ ހައިރާންވި…

ފުއްލާއަށް ބަޑިޖެހި މައްސަލައިގަ ސަލްމާން ޚާން ކުށްވެރިވާ ކަަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި

05 months 2 weeks ago


މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން 1998 ވަނަ އަަހަރު ފިލްމެއް ކުޅެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފުއްލާއަށް ބަޑިޖެހި މައްސަލައިގައި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި ސަލްމާން ޚާން ކުށްވެރިވާ…

ހިލޭ އަންހެނަކާއެކު ފިރިމީހާ ގުޅުން ހިންގާކަން އެނގުމުން ޒަހުރާ އެދުނީ ލަސްނުކޮށް ދެއަނތްބަށް ކައިވެނި ކުރުމަށް

05 months 2 weeks ago

ތިމާ ލޯބިވާ ފިރިމީހާ އެހެން މީހަކާއިއެކު ހިއްސާ ކުރުމަކީ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ދެއަނތްބަށް ކައިވެނި ކުރުމަކީ، މަދު އަންހެނަކު މެނުވީ ރުހޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ގިނަ…

ﷲ ގެ ސަވާބަށް އެދި ދީލަތިވި ފަޤީރުކޮޔަށް ރަސްކަން ލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ-

06 months ago

އިބްރާހީމް ބިން ސުލައިމާން އަކީ އިރާޤްގެ އެންމެ ފަޤީރު އެއް އަވަށަށް ނިޞްބަތްވާ ޒުވާނެކެވެ. އެޒަމާނުގެ ހާލަތާއިއެއްގޮތަށް ތައުލީމް ހާޞިލްކޮށްެން ހުރި ޒުވާނެކެވެ.…

ކައިވެނި ސަލާމަތްކުރި ވިސްނުންތޫނު، ދީންވެރި ފިރިއެއްގެ ވާހަކަ

06 months ago

ނުހަނު ރީތިކަމެއް ލިބިފައިވި އަންހެނެކެވެ. އޭނާ ބޭނުންވީ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ކައިވެންޏެއް ކުރާށެވެ.

އޭނާގެ ރީތިކަން ފެނިފައި ވަރަށް ގިނަ ފިރިހެނުން އޭނާއާއި…

ރިބާ ހިމެނޭތީ ވާރުތަ މުދަލުން 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޫކޮށްލި ޒީނާޝް ބިލިއނަރަކަށްވީގޮތުގެ ވާހަކަ

06 months ago

އަބޫ ސުލައިމާނަކީ މޮރޮއްކޯއަށް ނިޞްބަތްވާ މަހުޖަނެކެވެ. މަރުވިއިރު 600 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް އަތުގައި ހުއްޓެވެ. ތަފާތު ވިޔަފާރިތަކުގައެވެ.

ތިބީ…

 < 1 2 3 4 >  Last ›