މުނިފޫހިފިލުވުން

ރިބާ ހިމެނޭތީ ވާރުތަ މުދަލުން 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޫކޮށްލި ޒީނާޝް ބިލިއނަރަކަށްވީގޮތުގެ ވާހަކަ

06 months, 1 week ago

އަބޫ ސުލައިމާނަކީ މޮރޮއްކޯއަށް ނިޞްބަތްވާ މަހުޖަނެކެވެ. މަރުވިއިރު 600 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް އަތުގައި ހުއްޓެވެ. ތަފާތު ވިޔަފާރިތަކުގައެވެ.

ތިބީ…

މަރުވިތާ 3 ދުވަސް ފަހުން ވެސް ސްރީ ދޭވީގެ މޫނު "ސްލީޕިންގ ބިޔުޓީ" ހާ ރީތި- ސަންދޯކު އެޅި މީހެއް

06 months 4 weeks ago


މީގެ 3 ދުވަސްކުރިން ދުބާއީގައި މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ސްރީ ދޭވީގެ ހަށިގަނޑު މިހާރު ވަނީ ޚާއްޞަ ޖެޓެއްގައި ދުބާއީ އިންޑިއާއަށް ގެނެސްފައެވެ. ޖެޓް ފުރަން…

ޖޭމްސް ބޮންޑް ފިލްމުތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރު މަރުވެއްޖެ

06 months 4 weeks agoމަޤުބޫލު ސްޕައި ފިލްމް ސީރީޒެއްކަމަށްވާ 'ޖޭމްސް ބޮންޑް'ގެ ޑައިރެކްޓަރު ލުއިސް ގިލްބަޓު މަރުވެއްޖެއެވެ.

ލުއިސް މަރުވެފައިވާކަން ގެ ދަރިފުޅު ޖޯން ގިލްބަޓް…

ނަހުލާގެ ވެބް ސީރީޒް "ހުވާ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

06 months 4 weeks ago

މިއަހަރަށް ވަރަށް ބޮޑު މަސައްތަކެއް ރާވަމުން އަންނަ ކަމަށް ކުޅަދާނަ ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސަރ/ޑައިރެކްޓަރ އަދި ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ ފާތުމަތު ނަހުލާ ވަނީ މީގެ ކުރިން ބުނެފައެވެ.…

"ލީނާ" ޝޫޓުކޮށް ނިންމާލައިފި

06 months 4 weeks ago

ދިވެހި ފިލްމީތަރި އަބްދުﷲ މުއާޒް ޑައިރެކްޓުކުރާ ފީޗާ ފިލްމު "ލީނާ" ގެ ޝޫޓިން އއ. އުކުޅަހުގައި ނިންމާލުމަށްފަހު "ލީނާ ޓީމް" މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު މާލެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސްރީދޭވީ މަރުވެއްޖެ

07 months ago


ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ސްރީދޭވީ މަރުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ސްރީދޭވީ މަރުވީ އޭނާގެ އާއިލާގެ މެންބަރެއްކަމަށްވާ…

ނިއުމާގެ ރައްދު- ޓްވިޓާގައި ރައްޔިތުން ޚިޔާލު ފާޅު ކުރަނީ ސިޔާސީ ދާއިރާގަ އުޅޭތީތޯ؟

07 months ago

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު މިހާރު އޮތް ހާލަތާއި މެދު ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ގިނަ ބަޔަކާއި ދިވެހި ގިނަ ރައްޔިތުން ވެސް ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިހާރު…

ސިލްވެސްޓާ ގެ މެސެޖު: އަހަރެން އަދި މަރެއް ނުވޭ!

07 months ago

ހޮލީވުޑް ގެ މަޝްހޫރު މެގާ ސްޓާ ސިލްވެސްޓާ ސްޓެލޯން މަރުވެއްޖެކަމަށް މީސްމީޑިއާ ގައި ދާދިފަހުން ފެތުރެމުން ދިޔަ ވާހަކަތަކަށް، ވީޑިއޯ އަކުން އޭނާ ރައްދު ދީފިއެވެ.…

ބިރުވެރި ފިލްމެއް ކުޅެނިކޮށް ހަގީގަތުގައިވެސް ޖިންނިއެއް އަވަލައިފި

07 months, 1 week ago

ރޫހާނީ ބާރުތައް ނުވަތަ ޖިންނީންނަކީ ހަގީގަތުގައި ވެސް މިދުނިޔޭގައި އުޅޭ އެއްެޗެއްކަން ޤަބޫލު ކުރަނީ މަދު ބައެކެވެ. ގޭތެރޭގައި އުޅޭއިރު ނުވަތަ ކޮޓަރި ތެރޭގައި ވެސް…

ކަމަނަ (12 ވަނަ ބައި)

07 months 4 weeks ago

އުސްމާނުގެ ބަދިގޭ މޭޒުމަތީގައި ބާއްވާފައި އޮތީ.. ކަނދުރާއާއި ވަކި ކޮށްލާފައި އޮތް، އުސްމާނުގެ ބޮލެވެ. ލޭތައް އެއިރުވެސް ތަޅުންގަނޑަށް ފައިބަމުން ދިޔައެވެ.

ކަމަނަ (11 ވަނަ ބައި)

08 months ago

ނަމަވެސް.. ޔޫސުފް ގެ ފޯނަކު މުދިންބެގެ ނަންބަރެއް ނެތެވެ. އެނަންބަރު ކޮންމެވެސް މީހަކު ވަނީ ފުހެލާފައެވެ.

ޔޫސުފް ވަރަށް ހާސްވިއެވެ. ގޮތް ހުސްވިއެވެ.

ޕަދްމާވަތު- އިންޑިއާގެ ގިނަ މީޑިއާތަކަށް ކަމުދިޔަ ފިލްމެއް

08 months ago

ބޮލީވުޑްގައި މިއަދު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރާ ވަގުތަކީ ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ގެ ފިލްމު "ޕަދްމާވަތު" މިއަދު ރިލީޒް ކުރާނެ ވަގުތަކަށެވެ.

ގިނަ ގޮން ޖެހުންތަކަކާއި…

ނަން ބަދަލުކުރި ކަމުގައިވިޔަސް، ފިލްމުގެ ބައެއް މަންޒަރު ބަދަލު ނުކުރަނީސް "ޕަދްމާވަތު" އެޅުވިޔަ ނުދޭނަން- ކަރްނީ ސެނާ

08 months ago

ބޮލީވުޑް އިން މިދިޔަ އަހަރު އުފެއްދި ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެ މައްސަލަ ބޮޑު ފިލްމަކަށް ވެފައިވަނީ ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު ކަމުގައިވާ "ޕަދްމާވަތު"…

40 ޕްލަސް ގެ ޝޫޓިންގ އާއި އެޑިޓިންގ އެއްކޮށް ނިމިއްޖެ، އާތަރިންގެ އެކްޓިންގ ވެސް އެހާމެ ފުރިހަމަ

08 months ago

މިދިޔަ އަހަރު ނިކުތް ދިވެހި ފިލްމުތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދިޔަ އެއް ފިލްމަކީ ޔޫއްޕެ ޕްރޮޑަކްޝަންސް އާއި އެންވިޝަން އެންޓަރޓެއިންމެންޓްގެ ފަރާތުން…

ފޯޓީ ޕްލަސް ގެ ޝޫޓިންގ ގެ ބޮޑު ބައެއް ނިންމާލާ ތަރިން މާލެ އަންނަނީ

08 months, 1 week ago

މިދިޔަ އަހަރު ނިކުތް ގިނަ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން، ހުރިހާ ބެލުންތެރިންނަށް ވެސް އެންމެ ކަމުދިޔަ އެއް ފިލްމަކީ، ގިނަ ތަރިންތަކަކާއިއެކު ޔޫއްޕެ ޕްރޮޑަކްޝަންސް އާއި…

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›