މުނިފޫހިފިލުވުން

ޒޯޔާ އަޚުތަރުގެ 'ގުލީ ބޯއީ' ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

08 months, 1 week ago

ޒޯޔާ އަޚުތަރު ޑައިރެކްޓް ކުރާ 'ގުލް ބޯއީ' ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފެށިއްޖެކަމަށް ޒޯޔާ ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިއަދު އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމް…

މަންމައަށްޓަކާ 27 އަހަރު ވީ ޤްރްބާނީގެ އަގު އަންހެނަކަށް މިދުނިޔޭގަ ލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ

08 months 2 weeks ago

ޝާނީގެ މަންމަ ޕެރަލައިޒްވީ ޝާނީގެ އުމުރުން އެންމެ 13 އަހަރުގައެވެ. އެދުވަހުން ފެށިގެން މަންމަގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއައީ ޝާނީއެވެ. ބައްޕައަށް ލިބޭ…

ވެމްކޯއަށް ސާބަސް

28 months 2 weeks ago

ކަމަނަ (ދިހަ ވަނަ ބައި)

08 months 2 weeks ago

"ބައްޕާ. ދައްތަ ހުރީ ޑްރެކިއުލާ އަކަށް ވެފަ. ދެ ލޯ ވެސް ރަތް ވެފަ. އަލަމާރި މަތިން ދައްތަ އައިދަން ކޮށްޕާ ވައްޓާލީ!" ވަރަށް ބިރުން ހުރެ ޔޫސުފް ގާތު އައިދަން ބުންޏެވެ.…

ދެމައިން އެއްލާލާފަ ދިއަ ބައްޕައާ 24 އަހަރު ފަހުން ބައްދަލުވެ މަންމައަށްޓަކާ ބައްޕައަށް ލޯބިކުރި ދަރިއެއްގެ ވާހަކަ.

08 months 2 weeks ago

ޒަލްޕެ ޢަލީ އަކީ ލެބަނަނަށް އުފަން ދަރިއެކެވެ. އޭނާގެ އެންމެ ދުރުހަނދާނަކަށް ހުންނަނީ އޭނާގެ އުމުރުން އެންމެ 8 ވަރަކަށް އަހަރުގައި ހިނގައިދިއަ ކަމެކެވެ. މަންމަ އާއި…

ހޮޮލީވުޑްގެ ތަރިންވެސް ބޭނުންވަނީ އިސްލާމީ އަޚްލާޤް-

08 months 2 weeks ago


ހޮލީވުޑްގެ ތަރިންވެސް ބޭނުންވަނީ އިސްލާމީ އަޚްލާޤް ކަމަށް ބުނަން ފަށައިފިއެވެ. ބައެއް ތަރިން މިމޭރުމުން ބުނެފައިވަނީ އަހަރީ އެވޯޑް ދިނުމުގެ ހަފްލާގައެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޝްރީވައްލާބު މަރުވެއްޖެ

08 months 2 weeks agoބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޝްރީވައްލާބު ވިޔާސް މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި މަރުވެއްޖެއެވެ.

އުމުރުން 60 އަހަރުގައި ޝްރީވައްލާބު މަރުވީ…

ފައްތާހުގެ "ހައްދު" ގެ އާޝޯތަކެއް ދެއްކުމަށް ޓިކެޓު ވިއްކަން ފަށައިފި

08 months 3 weeks ago

މައްޝޫރު ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސަރ އަދި ޑައިރެކްޓަރ އަބްދުލް ފައްތާހުގެ "ރިކޯޑް ބްރޭކިންގ" ފިލްމު "ހައްދު" ގެ އާ ޝޯތަކެއް ދެއްކުމަށް ހަމަޖައްސާ، ޓިކެޓް އޮލިމްޕަހުން ވިއްކަން…

"ލީނާ" ގެ ޝޫޓިންގ މިމަހު ފަހުކޮޅު ފަށަނީ

08 months 3 weeks ago

އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް، މީގެ 16 އަހަރުން ކުރިން، މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު އަޒްލީނާ ނަފީސް ގެ މަރުގެ ހާދިސާއަށް "އިންސްޕަޔަރ" ވެގެން ކަމަށް ބުނެ ހަދަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު…

ސަލްމާންއަށް ބޮލީވުޑް ބޮކްސް އޮފީހުގެ އާ ރެކޯޑެއް

08 months 3 weeks ago

ބޮލީވުޑް ބޮކްސް އޮފީހުގައި 300 ކުރޯޑް ރުޕީސްއަށްވުރެ މަތީ އާމްދަނީއެއް ލިބުނު އެންމެ ގިނަ ފިލްމު ކުޅެފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ތަރިއަކަށް ސަލްމާން ޚާން ވެއްޖެއެވެ.

'ބައްތީ ގުލް މީޓަރު ޗާލޫ' ގެ ބަޠަލާއިންނަށް ޝްރައްދާއާއި ޔަމީ

08 months 3 weeks agoޝާހިދު ކަޕޫރު ބަޠަލެއްގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާ 'ބައްތީ ގުލް މީޓަރު ޗާލޫ' ފިލްމުގައި، އޭނާއާއެކު ބަޠާލާއިންގެ ގޮތުގައި ފެނިގެންދާނީ ޝްރައްދާ ކަޕޫރާއި ޔަމީ ގޯތަމްކަން…

100 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބުމުން ބޭނުންނުކޮށް މާތް ﷲ ގެ މަގުގައި ހޭދަކުރަން ބުނި ޑރ. އަމީރު ބިލިއަނަރަކަށް!

08 months 3 weeks ago

އެއިރު އަމީރުގެ އުމުރަކީ އެންމެ 16 އަހަރެވެ. މަންމަގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު އަމީރު ފިޔަވައި މަންމައަށް އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ހަމައެކަކުވެސް ނެތެވެ. އަތުގައި…

މިމީހާ ބުނަނީ އައިޝްވާރްޔާ އަކީ އޭނާގެ "މަންމަ" ކަމަށް. ވައްތަރުތަ؟

08 months 3 weeks ago

ބޮލީވުޑްގެ ސުޕަރސްޓާ އަދި ރީތީގެ ރާނީ އައިޝްވާރްޔާ ރާއީ ބަޗަން އަކީ ވެސް މަދު ކަންތައްތަކެއް ކުރިމަތިވާ ބަޠަލާއެއް ނޫނެވެ. މިދިޔައަހަރު އޭނާގެ ބައްޕަ މިދުނިޔެ ދޫކޮށް…

ކަމަނަ (ނުވަ ވަނަ ބައި)

08 months 3 weeks ago

މައްޔިތާގެ ގައިން ލޭބުއިމަށްފަހު އަލުން ވަޅުގަނޑު ތެރެއަށް ވައްޓާލުމުން، އެއެތީގެ ސޫރަ ޔޫސުފް އަށް ފެނުނެވެ.

ޔޫސުފް އަށް ފެނުނީ.... އޭނާގެ އަންހެނުން ކަމަނަ…

ބޮލީވުޑްގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސުނީދީ ޗައުހާން ވިހައިފި، ލިބުނީ ފިރިހެން ދަރިއެއް

08 months 3 weeks ago

ބޮލީވުޑް ގެ މައްޝޫހު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސުނީދީ ޗައުހާން އިއްޔެ ހަވީރު ފިރިހެން ދަރިއަކު ވިހައިފިއެވެ.

މުމްބައި ހޮސްޕިޓަލަކުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި…

‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›