މުނިފޫހިފިލުވުން

ވާހަކަ: ލޯތްބަށްޓަކައި ބިލިއަނަރުކަން ދޫކޮށްލި ނިލާމް- ކައިވެނީގެ 76 އަހަރު އެއްވެސް ކޫރުމެއް ނެތް!

01 yr 10 months ago

މިއީ ލޯތްބަށްޓަކައި ބިލިއަނަރުކަން ދޫކޮށްލި ނިލާމްގެ ވާހަކައެވެ. ދެމަފިރިން އުފަންވުމާއި މަރުވުން އެއްދުވަހަކަށްވުމަކީ އިއްތިފާގެކެވެ.


އެއް ދުވަހަކު ދުނިޔެއަށް…

ޖިންނި އަވަލި އަހަރެންގެ ކޮއްކޮ!

08 months 3 weeks ago

"އަހަރެންގެ ކޮއްކޮ މަރުވިފަހުން މިހާރު ފަސް އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. އެކަމަކު ކޮއްކޮ މަރުވި ގޮތް އަދިވެސް އަހަރުމެންގެ ހިތަކުން ފިލައިގެން ނުދެއެވެ.

އަހަރެން އެންމެ…

މައިދައިތައަށް ޒަޚަރު ދީ މަރާލަން އުޅުނު ޅީދަރިފުޅުގެ ވާހަކަ

11 yr ago

ލީލީ ނަމަކަށް ކިޔާ ޗައިނާ އަންހެނަކު، ކައިވެންޏަށްފަހު އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ގެއަށް ދިރިއުޅެން ދިޔައެވެ. އެގޭގައި ލީލީ އާއިއެކު އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ މަންމަވެސް ދިރިއުޅުނެވެ.…

އަބްރާމް އަކީ ދޮށީ ދަރިފުޅުގެ ދަރިއެކޭ ކިޔާތީ ޝާހްރުކް ޚާން ރަތަށް..

01 yr 4 months ago

ބޮލީވުޑް ގެ އެންމެ މަޤްބޫލް އެއް ތަރިއަކީ ޝާޙްރުކް ޚާން ކަމާއިމެދު އެއްވެސް މީހަކު ދެބަހެއް ނުވާނެއެވެ.

އޭނާގެ ހުރިހާ ފިލްމެއްގައިވެސް ކުޅަދާނަ ހުނަރުވެރި…

މިމީހާ ބުނަނީ އައިޝްވާރްޔާ އަކީ އޭނާގެ "މަންމަ" ކަމަށް. ވައްތަރުތަ؟

08 months 2 weeks ago

ބޮލީވުޑްގެ ސުޕަރސްޓާ އަދި ރީތީގެ ރާނީ އައިޝްވާރްޔާ ރާއީ ބަޗަން އަކީ ވެސް މަދު ކަންތައްތަކެއް ކުރިމަތިވާ ބަޠަލާއެއް ނޫނެވެ. މިދިޔައަހަރު އޭނާގެ ބައްޕަ މިދުނިޔެ ދޫކޮށް…

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ރެޑް ވެލްވެޓް ކޭކް

04 months ago

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

ކޭކު ހެދުމަށް

• 3 ޖޯޑު ފުށް
• 3 ޖޯޑު ހަކުރު
• ½ ޖޯޑު ކޮކޯ ޕައުޑަރ
• ½ ޖޯޑު ޒުވާރި ފުށް
• 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބޭކިން ސޮޑާ

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ބަޓަރ ޗިކަން

04 months ago

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

• ކަށިނެތް ކުކުޅު (ބޯންލެސް ޗިކަން)
• ލޮނު
• މުގުރި އަސޭމިރުސް
• ތެޅިމިރުސް
• ½ ސައިސަމުސާ ރީނދޫ
• ބަޓަރ
• 2 ބޮޑު ފިޔާ…

އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމަށް ދުވަހަކު ވެސް ކާޖަލް ދެން އަލުން އަނބުރާ ނާންނާނެ: ކަރަން ޖޯހަރު

01 yr 8 months ago

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑިރެކްޓަރު އަދި ޕްރޮޑިއުސަރު ކަރަން ޖޯހަރާއި މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި ކާޖޮލްއަކީ ވަރަށް ޒަމާންވީ ދެ ރަހްމަތްތެރިންނެވެ. ގިނަ ބަޔަކު މިސާލަކަށް ނަގާ…

12 ދަރިންގެ އެކަނިވެރި މަންމައަށް "إياك نعبد وإياك نستعين" ގެ ފައިދާ ދެއްކެވީ ބޮޑު މާވަހަރަކުން!

39 months 2 weeks ago

"ސަލީމާ ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށަށް ދަރިންކޮޅު ގޮވައިގެން ނުކުތީ ކާނެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތުމުން ވައިން ހަކަތަ ހޯދާށެވެ. އެނބުރިދިއައީ ބޮޑު މާވަހަރެއް ހިފައިގެންނެވެ."

ސޯނަމް ކަޕޫރްގެ ކައިވެނި - ބައްޕައަކަށްވުމަށްފަހު އަނީލް ކަޕޫރް އެންމެ ގިނައިން ރުއި ދުވަސް

04 months 2 weeks ago

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް ސޯނަމް ކަޕޫރު އާއި އޭނާގެ ޒަމާންވީ ލޯބިވެރިޔާ އާނަންދް އަހޫޖާ މިއަދު ކައިވެނި ކޮށްފައިވާއިރު، މިއަދަކީ ސޯނަމް ގެ ބައްޕަ އަނީލް ކަޕޫރް…

މިއަދުގެ ރެސިޕީ- ބިސްކޯދު ޕުޑިންގ އަޅާނެ އައު ގޮތެއް!

03 months 2 weeks ago

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

• 5 ބިސް
• 1 ޖޯޑު ނެސްލޭ ކްރީމް (ބޭނުންނަމަ ގެރިކިރު ވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ)
• 1 ޑާކް ޗޮކްލެޓް (ކުކިންގ ޗޮކްލެޓް ވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ)

މަރުވިތާ 3 ދުވަސް ފަހުން ވެސް ސްރީ ދޭވީގެ މޫނު "ސްލީޕިންގ ބިޔުޓީ" ހާ ރީތި- ސަންދޯކު އެޅި މީހެއް

06 months 3 weeks ago


މީގެ 3 ދުވަސްކުރިން ދުބާއީގައި މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ސްރީ ދޭވީގެ ހަށިގަނޑު މިހާރު ވަނީ ޚާއްޞަ ޖެޓެއްގައި ދުބާއީ އިންޑިއާއަށް ގެނެސްފައެވެ. ޖެޓް ފުރަން…

ﷲ ގެ އެންގެވުން ދޫނުކުރި އަވަށުގެ އެންމެ ފަޤީރު އަންހެނާ ރަސްދަރިކަލެއްގެ ކިބައިން ކުރި ހޯދި ގޮތުގެ ވާހަކަ

02 months 2 weeks ago

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ރަސްކަލުންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ވެފައިވާ ރަސްކަލެއްގެ ދަރިކަލުން، އަވަށުގެ އެންމެ ފަޤީރުންގެ ތެރޭގައި އަންހެން ކުއްޖަކާއި ބައްދަލުކުރަން…

ރިޔާސާ- ލޯބީގެ މަރުން ސަލާމަތްކުރި 10 އަހަރުގެ 2 ކުދިން މިލިއަނަރުންނަށް!

01 yr 10 months ago

ރިޔާސާ އަކީ އަވަށުގެ އެންމެ ރީތި ކުދިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުއްޖެކެވެ. އެހެންކަމުން ރިޔާސާ އާއި ގުޅެން ބޭނުންވެގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފިރިހެނުން ގެންދިއައީ ހުށަހަޅަމުންނެވެ.

މިލިއަނަރަކު މަރުވުމުން އެންމެ ލޯބިވާ ދަރިފުޅަށް ފެނުނު ހުވަފެން - އެންމެންނަށް ޢިބްރަތެއް!

03 months ago

ޢަލީ މުބާރިކް އަކީ މިޞުރުގެ ވިޔަފާރިއެކެވެ. އެންމެ ބޮޑެތި މަހުޖަނުންގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނުނު ނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ މިލިއަނަރެކެވެ. މަރުވީ އުމުރުން 78 އަހަރުގައެވެ.…

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›