އިޢުލާން

1 day 8 hours ago

ކޯލްޑް ސްޓޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި އުވާލުމާ ބެހޭ)

1 week ago

ކޯލްޑް ސްޓޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މާލެ، ދިވެހިރާއް


ކޯލްޑް ސްޓޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ 2011 / 0464- ސީ ކުންފުނި އުވާލުމަށް2017 ނޮވެމްބަރ…

އައިލަންޑް ޕެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި އުވާލުމާ ބެހޭ)

1 month 4 weeks ago

އައިލަންޑް ޕެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މާލެ، ދިވެހިރާއް

އިޢްލާނު

ކުންފުނި އުވާލުމާ ބެހޭ

އައިލަންޑް ޕެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރަޖިސްޓްރީ…

Job vacancy

2 months ago

Trance Ocean Shipping and Logistics Accounts Manager Accounts Assistant Office Boy Sales And Marketing Cargo Clearance Officer Call for Information 7999667 / 7765664

Trance Ocean Shipping And Logistics

2 months ago

Trance Ocean Shipping And Logistics Job vacancy Accounts Manager Accounts Assistant Office Boy Sales And Marketing Cargo Clearance Officer Call For Information 7999667 / 7765664

Job Vacancy

2 months, 1 week ago

Job Vacancy

2 months, 1 week ago

Trance Ocean Shipping And Logistics Accounts Manager Accounts Assistant Office Boy Sales And Marketing Cargo Clearance Officer Call For Information 7999667 / 7765664

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

2 months 2 weeks ago

އައި.އެމް.އެޗް. ޓްރޭޑިންގސް އެލް.އެލް.ޕީ (ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު)

3 months, 1 week ago

އައި.އެމް.އެޗް. ޓްރޭޑިންގސް އަށް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހި މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއެވެ.

1- 4 ސޭލްސްމަނުން. މުސާރަ ‍ ‍‍-/ 7000 ރ
2- 5 މަސައްކަތުމީހުން.…

ވީނަސް އިންވެސްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

3 months 2 weeks ago

ވީނަސް އިންވެސްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު C-1078/2016 މިކުންފުނި އުވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ ،ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ދަރަންޏެއްވާނަމަ 25 އޯގަސްޓް 2017…

މެޗް ތްރީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިޢުލާން)

3 months 2 weeks ago

މާލޭ / ދިވެހިރާއްޖެ

އިޢުލާން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ (ނަންބަރު: C-0625/2010) މާސާ މެޗް ތްރީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް…

މާސާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިޢުލާން)

3 months 2 weeks ago

މާލޭ / ދިވެހިރާއްޖެ

އިޢުލާން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ (ނަންބަރު: C-817/2009) މާސާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ…

ވެޖްމާރޓް (ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު)

3 months 3 weeks ago

ވެޖްމާރޓް
ހ.ރަންފަރުގެ
މާލެ

ފޯން: 3316570

މިފިހާރައިގެ ވަޒީފާތަކަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މުއައްޒަފުން ބޭނުމެވެ.

1 ސޭލްސް މަން / ގާރލް މުސާރަ:…

ގޮއިލްކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިޢުލާން)

3 months 3 weeks ago

ގޮއިލްކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަޑާއި ހަވާލުކޮށްފައި ވާތީ, ގޮއިލްކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ވާނަމަ, މިއަދުންފެށިގެން…

ކުއްޔަށްދޭ 2000 އަކަ ފޫޓުގެ ތަނެއް!

4 months, 1 week ago

އޮފީހަކަށް ފިހާރައަކަށް, މާވެޔޮމަގުން 2000 އަކަ ފޫޓު ތަނެއް ކުއްޔަށް ދެމެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު: 7774005

 1 2 3 >  Last ›