އިޢުލާން

މައްސަލަތައް ބަލައި ނުގަނެ ބޭރު ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިލްތިމާސް ކުރިން- ހުސްނުއްސުއޫދު

20 hours 28 mins ago

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައިނުގަނެ، ރަޖިސްޓްރާ ދޭ އެއް ޖުމްލައިގެ ޖަވާބަކުން މައްސަލަތައް ބެރުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެތައް ފަހަރަކު އެކޯޓަށް އިލްތިމާސް…

މުދާ ހިފައިގެން ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ކާށިދޫ ކަނޑަށް އަޑިއަށްދަނީ

1 week, 1 day ago

މާލެއިން ފުރައިގެން ބ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރި ކާށިދޫ ކަނޑަށް ދިޔަވެ އަރިއަޅާލުމާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު…

ރައީސް ޔާމީނަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓް ދެއްވީ އަސާސީ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް: އީސީ

3 weeks 4 days ago

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދެއްވާފައިވަނީ އެ ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށްކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން…

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކުލަލުމާއި މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްބޭނުންވެއްޖެ (އިއުލާން)

1 month, 1 week ago

ހުޅުމާލެ
ލޮޓު 11118

ހަތަރުބުރީގެ މި މިގޯތީގެ އެތެރެއާއި ބޭރާއި ކޮޓަރިތަކުގައި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކުލަލުމާއި, އަދި ފާހާނާ ތަކުގެ މަރާމާތް ކުރާނެ ފަރާތެއްބޭނުމެވެ.

ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އިއުލާން)

2 months ago

މާލެ / ދިވެހިރާއްޖެ

އިއުލާން

CAM/2018/IU-05ނަންބަރު:

27ވަނަ ނެޝަނަލް ކެރަމް މުބާރާތް 30 އޭޕްރީލް އިން 05 މެއި 2018 ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ކުދަލަފަރި ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި އުވާލުމުގެ ނޯޓިސް)

2 months ago

Ref No: AA-001/2018
Date:22 April 2018

ކުދަލަފަރި ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް(ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރ- 2016/1094-ސީ) ގެ ހިއްސާދާރުން ގެ އާންމު ޖަލްސާއިންވަނީ، މި ކުންފުނި…

ޔުނިފައިޑް ނެޓްވޯކް ސޮލޫޝަން ޕވޓ ލޓޑ (ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ)

2 months ago

އިއުލާން

ޔުނިފައިޑް ނެޓްވޯކް ސޮލޫޝަން ޕވޓ ލޓޑ C-0772/2014 އުވާލުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން މީމިޒަން ޗެމްބާރސް އާ ހަވާލުކޮށްފައި ވާތީ މިކުންފުންޔާ ބެހޭ އެއްވެސް ދަރަންޏެއް…

ވޯޓަރ ބެއަރ ކެޕިޓަލް ޕވޓ ލޓޑ (ކުންފުނި އުވާލުމުގެ ނޯޓިސް)

2 months 2 weeks ago

ކުންފުނި އުވާލުމުގެ ނޯޓިސް

ވޯޓަރ ބެއަރ ކެޕިޓަލް ޕވޓ ލޓޑ (C-0558/2017) އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަޑާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާތީ، މި ކުންފުންޏާމެދު އެއްވެސް ދައުވާއެއްވާނަމަ،…

ތެލަނގަ ޕވޓ ލޓޑ (ކުންފުނި އުވާލުމުގެ ނޯޓިސް)

2 months 2 weeks ago

ކުންފުނި އުވާލުމުގެ ނޯޓިސް

ތެލަނގަ ޕވޓ ލޓޑ (C-0845/2014) އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަޑާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާތީ، މި ކުންފުންޏާމެދު އެއްވެސް ދައުވާއެއްވާނަމަ، 15 އޭޕްރިލް…

ނެޝަނަލް ބަށިބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (އިއުލާލް)

3 months ago

ނެޝަނަލް ބަށިބޯލް އެސޯސިއޭޝަން
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރ: 02/2018/NBA

ޢިއުލާން

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 29 މާރޗް 2018 ވާ ބުރާސްފަތި…

ސިއްތި ސަމަދު އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިއުލާން)

4 months, 1 week ago

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ (ނަންބަރު: 2014 / 0575-C ) ސިއްތި ސަމަދު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމަށް ބޭނުންވާތީ މި ކުންފުންޏާއި…

6 months 2 weeks ago

6 months 2 weeks ago

ކޯލްޑް ސްޓޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި އުވާލުމާ ބެހޭ)

7 months, 1 week ago

ކޯލްޑް ސްޓޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މާލެ، ދިވެހިރާއް


ކޯލްޑް ސްޓޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ 2011 / 0464- ސީ ކުންފުނި އުވާލުމަށް2017 ނޮވެމްބަރ…

އައިލަންޑް ޕެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި އުވާލުމާ ބެހޭ)

9 months ago

އައިލަންޑް ޕެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މާލެ، ދިވެހިރާއް

އިޢްލާނު

ކުންފުނި އުވާލުމާ ބެހޭ

އައިލަންޑް ޕެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރަޖިސްޓްރީ…

 1 2 3 >  Last ›