އިޢުލާން

ޝީކް ސެލޫން (ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު)

2 days 10 hours ago

ޝީކް ސެލޫނަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުން ވެއްޖެ

ބޭނުންވާ މަގާމް:........... އަދަދު:

ކޭޝިއަރ...................1
ބިއުޓީޝަން...............1
މޭކަޕް އާޓިސްޓް...........1
ހެއަރ…

ނަދީމްގެ މައްޗަށް އިއްވި ހުކުމްގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ

2 weeks ago

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫން ގެ ފިރިކަލުން މުޙައްމަދު ނަދީމް ގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވި ހުކުމްގެ އިސްތިއުނާފް…

ކުރީގެ އެސްއޯ ފުލުހުންގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ތާވަލްކޮށްފި

2 weeks 3 days ago

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ނެރުނު އަމުރަށްފަހު ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ އަށް…

ޚައިރާތު އިންވެއްޓްމެންޓް (ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ)

3 weeks 3 days ago

ޚައިރާތު އިންވެއްޓްމެންޓް (ޕާރޓްނަ ޝިޕްގެ- ‍P-0016/2018) ވިޔަފާރި އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، އެ ޕާރޓްނަޝިޕް އާއި މެދު އެއްވެސް ދަރަންޏެއް، ދައުވާއެއް ވާނަމަ 30 ސެޕްޓެމްބަރ…

މާފުށީ ގެސްޓް ޝޮޕް (ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ)

3 weeks 3 days ago

މާފުށީ ގެސްޓް ޝޮޕް (ޕާރޓްނަ ޝިޕްގެ P-0132/2016 ) ވިޔަފާރި އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، އެ ޕާރޓްނަޝިޕް އާއި މެދު އެއްވެސް ދަރަންޏެއް، ދައުވާއެއް ވާނަމަ 30 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ގެ…

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކުލަލުމާއި މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްބޭނުންވެއްޖެ (އިއުލާން)

5 months, 1 week ago

ހުޅުމާލެ
ލޮޓު 11118

ހަތަރުބުރީގެ މި މިގޯތީގެ އެތެރެއާއި ބޭރާއި ކޮޓަރިތަކުގައި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކުލަލުމާއި, އަދި ފާހާނާ ތަކުގެ މަރާމާތް ކުރާނެ ފަރާތެއްބޭނުމެވެ.

ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އިއުލާން)

6 months ago

މާލެ / ދިވެހިރާއްޖެ

އިއުލާން

CAM/2018/IU-05ނަންބަރު:

27ވަނަ ނެޝަނަލް ކެރަމް މުބާރާތް 30 އޭޕްރީލް އިން 05 މެއި 2018 ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ކުދަލަފަރި ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި އުވާލުމުގެ ނޯޓިސް)

6 months ago

Ref No: AA-001/2018
Date:22 April 2018

ކުދަލަފަރި ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް(ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރ- 2016/1094-ސީ) ގެ ހިއްސާދާރުން ގެ އާންމު ޖަލްސާއިންވަނީ، މި ކުންފުނި…

ޔުނިފައިޑް ނެޓްވޯކް ސޮލޫޝަން ޕވޓ ލޓޑ (ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ)

6 months, 1 week ago

އިއުލާން

ޔުނިފައިޑް ނެޓްވޯކް ސޮލޫޝަން ޕވޓ ލޓޑ C-0772/2014 އުވާލުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން މީމިޒަން ޗެމްބާރސް އާ ހަވާލުކޮށްފައި ވާތީ މިކުންފުންޔާ ބެހޭ އެއްވެސް ދަރަންޏެއް…

ވޯޓަރ ބެއަރ ކެޕިޓަލް ޕވޓ ލޓޑ (ކުންފުނި އުވާލުމުގެ ނޯޓިސް)

6 months 2 weeks ago

ކުންފުނި އުވާލުމުގެ ނޯޓިސް

ވޯޓަރ ބެއަރ ކެޕިޓަލް ޕވޓ ލޓޑ (C-0558/2017) އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަޑާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާތީ، މި ކުންފުންޏާމެދު އެއްވެސް ދައުވާއެއްވާނަމަ،…

ތެލަނގަ ޕވޓ ލޓޑ (ކުންފުނި އުވާލުމުގެ ނޯޓިސް)

6 months 2 weeks ago

ކުންފުނި އުވާލުމުގެ ނޯޓިސް

ތެލަނގަ ޕވޓ ލޓޑ (C-0845/2014) އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަޑާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާތީ، މި ކުންފުންޏާމެދު އެއްވެސް ދައުވާއެއްވާނަމަ، 15 އޭޕްރިލް…

ނެޝަނަލް ބަށިބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (އިއުލާލް)

7 months ago

ނެޝަނަލް ބަށިބޯލް އެސޯސިއޭޝަން
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރ: 02/2018/NBA

ޢިއުލާން

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 29 މާރޗް 2018 ވާ ބުރާސްފަތި…

ސިއްތި ސަމަދު އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އިއުލާން)

8 months, 1 week ago

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ (ނަންބަރު: 2014 / 0575-C ) ސިއްތި ސަމަދު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމަށް ބޭނުންވާތީ މި ކުންފުންޏާއި…

10 months 2 weeks ago

10 months 2 weeks ago

 1 2 3 >  Last ›