ޚަބަރު

ރާއްޖެއިން މިހާރު ފެންނަނީ މިލިޓަރީ ވެރިކަމެއް: ޑރ. މަޢްޞޫމް

040 mins 21 secs ago

ދިވެހިރާއްޖެއިން މިހާރު ފެންނަނީ މިލިޓަރީ ވެރިކަމެއް ކަމަށާއި މިލިޓަރީ ވެރިކަން ވަރަށް އަވަހަށް ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. ޢަބްދުﷲ…

ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑްގައި މިއަހަރުން ފެށިގެން ހަމަ އެކަނި ގަދަ ތިނެކަށް އެވޯޑް ދޭން ނިންމައިފި

044 mins 32 secs ago

މިއަހަރުން ފެށިގެން އޯ ލެވެލް ޓޯޕް އެޗީވާސް އެވޯޑް ދިނުމުގެ ޚަފްލާގައި، އެވޯޑް ދޭނީ ގަދަ ތިނެއްގައި ހިމެނޭ ދަރިވަރުންނަށް އެކަނި ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން…

ޕޯޗްގީޒުން އުޅުނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ކަރަށް ރާއަޅަން- މިހާރު އުޅެނީ ހުރިހާ ޒުވާނުންނަށް އަފިހުން ކާންދޭން- ހަސަން ރަސްގެފާނަކީ ކާކު؟: ސަމީރު

047 mins 54 secs ago

"ދިވެހި ތާރީޚު ބުނާގޮތުން ޕޯޗްގީޒުން އުޅުނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކަރަށް ގަދަކަމުން ރާއަޅަން. ރައިސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ދޫފުޅުން މިއިވެނީ ހުރިހާ ޒުވާނުންނަށް އަފިހުން…

ހުޅުމާލެ ފްލެޓެއްގެ ވައިގޮޅިން ބިދޭސީއަކު ވެއްޓި ސީރިއަސް ހާލަތުގައި

01 hour 49 mins ago

ހުޅުމާލެ ފްލެޓެއްގެ ވައިގޮޅިން ބިދޭސީއަކު ވެއްޓި އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އަނިޔާވި ބިދޭސީ ފިރިހެން މީހާ މިހާރު ދަނީ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާދެމުންނެވެ. ހުޅުމާލެ…

01 hour 53 mins ago

އަޅުގަނޑުމެން މީހުން މަރާހަދަމު!

02 hours 13 mins ago

"އަޅުގަނޑުމެން މީހުން މަރާހަދަމު" ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވާ ވީޑިއޯ ކްލިޕެއް ޢާންމުވެއްޖެއެވެ.

މި ވީޑިއޯ ކްލިޕް ޓްވީޓް ކުރައްވަމުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު…

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މާދަމާ ފަށަނީ

02 hours 27 mins ago


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަަހަރުގެ ޖަލްސާތައް މާދަމާ ފަށާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެެ.

ރައްޔިތުންގެ…

އީސީގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލައިފި

03 hours 56 mins ago


އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު އަލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ،…

އަމިއްލަ މަންފާ އާއި ޤައުމުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ގުޅުވައި ޤައުމުތަކަށް "ހަމަލާދޭނަމަ" ވާނެ ގޮތް މިދަނީ ވަމުން!

05 hours 5 mins ago


އިންޑިއާއަކީ ރާއްޖެއާމެދު އަމިއްލަ އެދުމެއް އޮތް ޤައުމެއް ނޫންކަން ވަނީ އަމަލުން ސާބިތުކޮށްދީފައެވެ. 1988 ވަނަ އަހަރު އާއި 2012 ވަނަ އަހަރު އެކަން ވަނީ އިންޑިއާއިން…

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުންކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކުޅުދުއްފުށިން ވެސް ފުލުހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

016 hours 26 mins ago

ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީން އަބުދުލްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި…

މަޙުލޫފް ހުރީ ޖަލުގަ، އެހެން ނަމަވެސް އޭނާގެ ޓްވީޓެއް އަލްހާން ފަހުމީ މިރޭ ކޮށްފި؟!

116 hours 41 mins ago

މިމަހުގެ 22 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ، އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަޙައްދުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ…

ބީއެމްއެލް އިން ސްވިމިންގ ޓްރެކް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގާފި

116 hours 53 mins ago

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އިސްނަގައިގެން މާލޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ބޭނުންކުރާ ބީއެމްއެލް ސްވިމިންގ ޓްރެކް ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ ހާއްސަ ހަރަކާތެއް…

އައްޑޫ މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި

017 hours 27 mins ago

މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލާ، މިއަދު ހަވީރު އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރި އެންމެން…

ނިޢުމާގެ ސާބިތުކަމަށް ހަމަ ސާބަސް - ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިން ވައްކަން ނުކުރާނަމަ ލަދުގަންނާކަށް ނުޖެހޭނެ!

017 hours 46 mins ago

ނިޢުމާ ބުނަނީ އޭނާއަށްވެސް ކުށް ކުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދަބުވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ މީހަކީވެސް އުމުރުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި ކުށެއް ކުރެވިދާނެ…

ނަސްރީނާ އާ ޔުމްނާ ރައީސް މައުމޫނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

017 hours 59 mins ago

ރައީސް މައުމޫންގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހީމް އާއި ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫން ރައީސް މައުމޫން އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

ޔުމްނާ މިރޭ ކުރެއްވި…

 1 2 3 >  Last ›