ޚަބަރު

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ހޮޓް އެއަރ ބެލޫން ފެސްޓިވަލް މިއަދު ކެންސަލް ކޮށްފި

09 hours 36 mins ago

ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި މިއަދު ބޭއްވުމަށް ނިން.މާފައި އޮތް ހޮޓް އެއަރ ބެލޫން ފެސްޓިވަލް މޫސުން ތަންނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ.

މި ފެސްޓިވަލް…

"ދަނޑިމަގު ޢީދު އުފާ 1438" ވަރަށް ވެސް ފޯރިގަދަ

09 hours 38 mins ago

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ދަނޑިމަގު އަވަށުން އިސްނަގައިގެން، މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ދުވަސް ވަރަށް ފޯރިގަދަކޮށް ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

"މިއަދު ނޫހަށް" މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން…

މާލޭގެ ޢީދު ކުޅިވަރުތަކަށް ބޮޑުތަރުޙީބެއް!

09 hours 38 mins ago

ފިޠުރު ޢީދާއި ގުޅުވައިގެން މިއަދު މާލޭގައި ކުޅުނު ކުޅިވަރުތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިއްޖެއެވެ. މަގުތައް ފުރެންދެން ޢާއިލާތަކުން ނުކުމެ ކުޅިވަރު…

ފޭލި ޖަމިއްޔާގެ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ހިތުން ކިޔުމުން 1ވަނަ އަޝްހާ އަދި ބަލައިގެން ކިޔުމުން 1 ވަނަ ނުހާ އިޝްހާގު ހޯދައިފި

017 hours 15 mins ago

ފައުންޑޭޝަން އޮފް އޭދަފުށީ ޔޫތު ލިންކޭޖް (ފޭލި ޖަމިއްޔާ) އިން އޭދަފުށީގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ޤުރުއާން މުބާރާތުން ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ބައިން އެއްވަނަ އޭދަފުށި އަލިތަރި…

ޘަޤާފީ ޢީދު އުފާ މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަނީ..

017 hours 47 mins ago

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ޘަޤާފީ ޢީދު އުފާ މިއަދު ހަވީރު އޮންނާނެއެވެ.

މާލޭގެ ރައްތުންނަށް ދިވެހި ޘަޤާފަތާއި އެވޭލާ ދުވަސްވީ…

ރައީސް ޔާމީން ޢީދު ނަމާދު ކުރެއްވީ މަސްޖިދު މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްޢަޢުޒަމްގަ!

019 hours 32 mins ago

މިއަދުގެ ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ކުރެއްވެވީ މަސްޖިދު މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްޢަޢުޒަމްގައެވެ.

ޢީދު ނަމާދަށްފަހު…

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޢީދު ސަލާންކުރައްވައިފި

019 hours 56 mins ago

ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޢީދު ސަލާން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޢީދު ސަލާން ކުރެއްވުން ކުރިއަށް ގެންދެވީ މިއަދު ހެނދުނު ދަރުބާރުގޭގައެވެ.…

އުރީދޫގެ ފިޠުރު ޢީދު ހަދިޔާ: 25 އިންސައްތަ ބޯނަސް ޑޭޓާ

020 hours 7 mins ago

މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބާގައި އުރީދޫ އިން އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޢީދު ހަދުޔާއެއްގެ ގޮތުގައި 25 އިންސައްތަ ބޯނަސް ލިބޭ ޑޭޓާއެއް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ.

ދިރާގުން މިއަހަރުވެސް ފިތުރު ޢީދުގައި ކުޑަކުދިންނަށް އީދު ހަދިޔާ ބަހައިފި

020 hours 38 mins ago

މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ފިތުރު ޢީދުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޢީދު ހަދިޔާ ބެހުމުގެ ހަރަކާތް ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ދިރާގުގެ މުއައްޒަފުންނެވެ.

ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޢާންމު ރައްޔިތުން ޢީދު ނަމާދުކޮށްފި

022 hours 10 mins ago

މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް، ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޢާންމު ރައްޔިތުން ޢީދު ނަމާދުކޮށްފިއެވެ. ފިރިހެނުންނަށާއި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ބައިވެސް ވަނީ…

ރާއްޖެއަށާއި ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ފާގަތި ދުވަސްތަކަކަށް ޤާސިމް އިބްރާހީމް އެދިވަޑައިގެންފި

01 day 6 hours ago

ރާއްޖެއަށާއި ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް އަދި އެންމެހައި މުސްލިމުންނަށް ފާގަތި ދުވަސްތަކަކަށް ޤާސިމް އިބްރާހީމް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިކަމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ…

ފިތުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް 25 ފަސަންޓް ބޯނަސް ޑޭޓާ!

01 day 7 hours ago

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ބަރަކާތްތެރި ފިތުރު ޢީދުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އެކުންފުނީގެ ހުރިހާކަސްޓަމަރުންނަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.…

މިޢީދަކީ އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް އުފާ ފާގަތި ޢީދެއްކަމުގައި ލެއްވެވުމަށް ރައީސް ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންފި

01 day 7 hours ago

މިޢީދަކީ އެންމެހައި ދިވެހިންނަށާއި ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް އުފާ ފާގަތި ޢީދެއް ކަމުގައި ލެއްވެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ…

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޢީދު ސަލާން ކުރެއްވުން މާދަމާ ދަރުބާރުގޭގައި

01 day 8 hours ago

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފިޠުރު ޢީދު ސަލާން ކުރެއްވުން ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހު (މާދަމާ) ހެނދުނު 09:00 އިން 10:00 އަށް ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދަވާނެއެވެ.

އެޑިޓޯރިއަލް- މިއަދުނޫހުގެ ބައިވެރިންނަށާއި އަހުލުވެރިންނަށް ޢީދު މުބާރިކް!

01 day 8 hours ago

ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރު ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ މިއަދުނޫހުގެ ބައިވެރިންނަށާއި އަހުލުވެރިންނަށް އަރިސް ކުރަމެވެ. މިޢީދަކީވެސް އެންމެހައި މުސްލިމުންނަށް އުފާ ފާޤަތި ޢީދެއް…

 1 2 3 >  Last ›