ޚަބަރު

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު

05 hours ago

ދ.ކުޑަހުވަދޫ / ކިސްވާ މައްޗަށް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު (37 އަހަރު) ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު ފުރުޤާން މިސްކިތުގައި އޮންނާނެއެވެ،

އަޙްމަދު މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު

05 hours 2 mins ago

ރ.ކަނދޮޅުދޫ / ޗަނބޭލީގެ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު (59 އަހަރު) ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި އޮންނާނެއެވެ،

އިސްލާމް ދީނާ ނުލާ ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތެއް، ދިވެހި ވަންތަކަމެއް ނޯންނާނެ: ޑރ. ޒިޔާދު

05 hours 28 mins ago

"އިސްލާމް ދީނަކީ ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ބަހާ. ދިވެހިވަންތަކަމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ރުކުން. އިސްލާމް ދީނާ ނުލާ ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތެއް، ދިވެހި…

މިއަދުގެ ޚުޠުބާއިން ސިފައިންގެ ވަޒީފާ އާއި ޞަހާބީން ﷲ އަށްޓަކާ ކުރެއްވެވި ޚިދުމަތް އޮޅިއްޖެ

05 hours 29 mins ago

"ދެލޮލެއްގައި ނަރަކައިގެ އަލިފާން ނުހިފާ ހުއްޓެވެ. އެއީ ﷲ ދެކެ ބިރުން ރުއި ލޮލާއި ﷲ ގެ މަގުގައި ރޭގަނޑު ފާރައަށް ހުރި ލޮލެވެ." މިއީ މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ކިޔާފައިވާ…

މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް މިނިވަންކަން ދޭންޖެހެނީ އީޔޫ ޤަރާރު ފަދަ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާނެތީ: އިބްރާހީމް ދީދީ

05 hours 30 mins ago

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މިނިވަންކަން ދޭންޖެހެނީ އީޔޫ ޤަރާރު ފަދަ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާނެތީ ކަމަށް ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު…

ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓުގައި ގެއްލުނު ކެޕްޓަން މަރުވެފައި އޮއްވާ ކަނޑު އަޑިން ފެނިއްޖެ

05 hours 53 mins ago

ކ.ގުޅި ކައިރިން ކ.އިތާފުށި ރިސޯޓުގެ ދެ ލޯންޗެއް ޖެހިގެން ހިންގި އެކްސިޑެންޓްގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ އެއް ލޯންޗުގެ ކެޕްޓަން ކަނޑު އަޑީގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ…

ކޭލަކުނު ކައިރިން މަހަށް ދިޔަ ޒުވާނެއްގެ މެޔަށް ތޮޅިއެއް ހެރިއްޖެ!

021 hours 56 mins ago

ހދ. ކޭލަކުނު ކައިރިން މަހަށް ދިޔަ ޒުވާނެއްގެ މެޔަށް ތޮޅިއެއް ހެރިގެން ނޭވާލުމަށް ދަތިވެގެން އުޅޭ ކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބިއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން މައުލޫމާތު…

ދިވެހިންނަކީ އިސްލާމް ދީން ދެކެ ލޯބިވާބައެއް- އިސްކަންދޭންވީ އިސްލާމް ދީނަށް އަމަލުކުރަން: އަނާރާ

022 hours 14 mins ago

ދިވެހިންނަކީ އިސްލާމް ދީން ދެކެ ލޯބިވާބައެއް ކަމަށާއި އިސްކަންދޭންވީ އިސްލާމް ދީނުގަވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރަން ކަމަށް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.…

ލޯންޗް އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ބަންގްލަދޭޝް މީހާ މަރުވެއްޖެ

022 hours 24 mins ago

މިރޭ ދެ ލޯންޗެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ބަންގްލަދޭޝް ފިރިހެނަކު އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

މާލެއަތޮޅު ގުޅި…

އީޔޫގެ ބަޔާނާ ގުޅިގެން ދީނީ އިލްމުވެރިން ރަތަށް - އީޔޫ މޮޔަ ނުގޮވާ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން ކާފަރުންނަށް ދޭކަށް ނުޖެހޭ: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

022 hours 54 mins ago

އީޔޫ އިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނުގައި އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނަށް ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ހައިސިއްޔަތު ދިނުމަށް ގޮވާލުމުން ދީނީ އިލްމުވެރިން ގެންދަވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް…

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެމެރިކާގެ ރައީސަށް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

01 day 4 hours ago

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ބާބަރާ ބުޝް އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް…

ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

01 day 4 hours ago

މިދިއަހަރުގެ މާޗް މަހަށްވުރެ މިއަހަރުގެ މާޗް މަހު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 18.5 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާތު…

ސަމްސުއްނިޝާ ޢަލީ ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން އިޝާ ނަމާދަށްފަހު

01 day 4 hours ago

މަގުމަތީގެ / ށ.މިލަންދޫ ސަމްސުއްނިޝާ ޢަލީ (72) ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން އިޝާ ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި އޮންނާނެއެވެ،

ޢާއިޝަތު ޙަސަންގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން އިޝާ ނަމާދަށްފަހު

01 day 4 hours ago

ތިބުރޯޒުގެ / ށ.މިލަންދޫ ޢާއިޝަތު ޙަސަން (47) ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން އިޝާ ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި އޮންނާނެއެވެ،

ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ބްލެކްމޭލްކުރަން ފޮނުވި ފޮޓޯތަކާ ވީޑިއޯ ކްލިޕްތައް ފުލުހަކަށް ފޮނުވި މީހާ ކޯޓުވެއްޖެ

01 day 6 hours ago


ދުބާއީ މީހަކު އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ބްލެކްމޭލްކުރަން ފޮނުވި ފޮޓޯތަކއިާ ވީޑިއޯ ކްލިޕްތައް ފުލުހަކަށް ފޮނުވި މީހާ ކޯޓުވެއްޖެއެވެ.

އެވަގުތު އޯފް ޑިޔުޓީގައި…

 1 2 3 >  Last ›