ޚަބަރު

ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިވެހި ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ހޯދަނީ

020 mins 48 secs ago

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ދިވެހި ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ހޯދަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ.

އެހޮސްޕިޓަލަށް…

ޖެމްސް މައްސަަލައިގައި ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

01 hour 11 mins ago

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގަވަމަންޓް އީ-ލެޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް (ޖެމްސް) ކަނޑާލަން، އެކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެންގެވި މައްސަލައިގައި، ރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ…

އެމްއެންޑީއެފް އިން "ހެސަ ވާދަ- 2018" ގެ ނަމުގައި މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

01 hour 33 mins ago

އެމްއެންޑީއެފް އިން "ހެސަ ވާދަ – 2018" ގެ ނަމުގައި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ސިފައިންގެ ޔުނިޓްތަކުގެ މެދުގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް…

ކެޕްޓަން ހަރީކޭން ޖެހި ދެލަނޑުން އިންގްލެންޑް ސަލާމަތްވެއްޖެ

010 hours 20 mins ago

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި ގްރޫޕް ޖީގައި ހިމެނޭ އިންގްލެންޑާއި ޓިއުނީޝިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު އިންގްލެންޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މި މެޗުގައި އިންގްލެންޑުގެ ކެޕްޓަން…

ހިފެހެއްޓި ސަބަބު ފިލައި ދިޔުމުން އަމީތާއި އިންތިގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލައިފި

017 hours 40 mins ago

މީގެ ތިން މަސް ކުރިން ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު އަމީތާއި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް…

ދިފާއުވުމަށް ފުރުސަތު ނުދޭނަމަ ބޭނުން ގޮތަކަށް ހުކުމް އިއްވަވާ- ފާރިސް

018 hours 55 mins ago

ދިފާއުވުމަށް ފުރުސަތު ނުދޭނަމަ ގާޒީ ބޭނުން ގޮތަކަށް ހުކުމް އިއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ…

ބައްޕަ އާ މަންމަ ލޯބިން 50 އަހަރު ކުރިއަށް ދިއަ ފަދައިން ބޭބެމިނިވަންކުރަން ވެސް މަސައްކަތްކުރާނީ އެންމެން ގުޅިގެން: އާދަމް ޢާޒިމް

019 hours 7 mins ago

"ބައްޕަ އާއި މަންމަ ގުޅުމަށްފަހު ލޯބިން 50 އަހަރު ކުރިއަށް ދިއަ ފަދައިން" ބޭބެ (ކާނަލް މުޙައްމަދު ނާޒިމް) މިނިވަންކުރަން ވެސް މަސައްކަތްކުރާނީ ޢާއިލާ އާއި އަދި ހެޔޮއެދޭ…

ވޯޓާސް ލިސްޓަށް މިހާތަނަށް ހުށަހެޅީ 19 ޝަކުވާ-އީސީ

020 hours 53 mins ago

މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓާ ގުޅޭގޮތުން މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެންމެ 19 ޝަކުވާއެއް…

އިޤްތިސޯދީ ސަރަޙައްދުގައި ރާއްޖެ-އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

023 hours 47 mins ago

ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން ގުޅިގެން، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސޯދީ ސަރަޙައްދުގައި އޮޕަރޭޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް…

ބަންދަށްފަހު "ހިޔާ" ގެ ފޯމުތައް އަނެއްކާވެސް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

01 day ago

ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ބޮހިޔާވާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއު ކަމުގައިވާ "ހިޔާ" ގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަތުން މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދަށް މެދުކަނޑާލުމަށް، އަލުން ފަށައިފިއެވެ

ދެ މިސްކިތެއްގެ ކުލަ ބަދަލު ކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި

01 day, 1 hour ago

ހދ. ނައިވާދޫ މިސްކިތާއި ހަމަ އެއަތޮޅު ކުމުންދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގައި ލާފައިހުރި "ރީނދޫ" ކުލަ ބަދަލު ކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފިއެވެ.

ނައިވާދޫގެ…

"ޗިކިންގ"ގެ އައުޓްލެޓެއް ރަސްފަންނުގައި ހުޅުވައިފި

01 day 15 hours ago

ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި 143 އައުޓްލެޓް ހިންގާ ޔޫއޭއީގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ "ޗިކިންގ"ގެ އައުޓް ލެޓެއް ރަސްފަންނު ޕެވިލިއަންގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ރަސްފަންނުގައި ހަވާ އަރުވައިފި

01 day 15 hours ago

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ހަވާ އަރުވައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ހަވާ އެރުވީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން…

އާދަމް އާޒިމް އާއި ލޯޔަރު ފަރީދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

01 day 16 hours ago

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ކާނަލް ނާޒިމްގެ ކޮއްކޮ އަދި އެސްޓީއޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ އާދަމް އާޒިމް އާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލް މުހައްމަދު ފަރީދު (ލޯޔަރު ފަރީދު)…

ކާނަލް ނާޒިމް ބަންދުގަ މިހާރު ބަހައްޓާ ސަބަބު ބުނެދޭނެ މުއައްސަސާއެއްވެސް ނެތް - އެކަމަކު މިނިވަން މުއައްސަސާ!

01 day 19 hours ago

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކާނަލް (ރޓ) މުޙައްމަދު ނާޒިމް ޖަލުގައި ބަންދުކޮށް ފޮރުވާފައި ބަހައްޓައިގެން ނާޒިމަށާއި ޢާއިލާއަށް އަނިޔާކުރަމުން ގެންދާ ސަބަބު ބުނެލަދޭނެ…

 1 2 3 >  Last ›