ސިޔާސީ

01 yr 11 months ago

ރައީސް ޔާމީނު ކުރައްވާ ޤާނޫނާ ޚިލާފް އަމުރު ބަލައި ނުގަތުމަށް ސަލާމަތީބާރުތަކަށާ ޖޫޑިޝަރީއަށް ޑރ. ޖަމީލް ގޮވާލައްވައިފި

02 weeks 2 days ago

ރައީސް ޔާމީނު ކުރައްވާ ޤާނޫނާ ޚިލާފް އަމުރު ބަލައި ނުގަތުމަށް ސަލާމަތީބާރުތަކަށާ ޖޫޑިޝަރީއަށް މިސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ނައިބް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު…

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ބާޠިލުކުރެވޭނެ ކަމަށް ދިޔާނާ ވިދާޅުވެއްޖެ

02 weeks 2 days ago


އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބާޠިލްކުރީ އެ ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމެއް ކަމަށާއި އެ ކޮމިޝަނަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމެއް ބާޠިލުކުރެވޭނެ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބުކަން…

ރައީސް ޔާމީންގެ އަބުރާ ބެހުނު ކަމަށް ބުނެ އެމްޑީޕީއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

01 month, 1 week ago

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަބުރާ ބެހުނު ކަމަށް ބުނެ އެމްޑީޕީއާ ދެކޮޅަށް ހައި ކޯޓަށާއި ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވަކީލުންގެ…

ފޯމް ހުށަހަޅަން ބޮޑު "ޕްރޮސެސަނެއް" ނުބޭއްވީ މުޅި ސަރަހައްދު ފުރި ސްކޫލްތަކަށްވެސް އުނދަގޫވާނެތީ: ޒަމީރު

02 months, 1 week ago


ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ގެ ފޯމް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ބޮޑު "ޕްރޮސެސަނެއް" ނުބޭއްވީ މުޅި ސަރަހައްދު ފުރި ސްކޫލްތަކަށްވެސް…

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވަންޖެހެ ތާރީޚް ޤާނޫނު އަސާސީގަ ވަނީ ބަޔާންކޮށްފަ- ލަސްކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން: މާރިޔާ

02 months 2 weeks ago


ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވަންޖެހެ ތާރީޚް ޤާނޫނު އަސާސީގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައި ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އިންތިޚާބު ލަސްކުރެވޭނެ ކަމަަށް ޤަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް…

އެމްޕީ އަމިތު ދޫކޮށްލައިފި

03 months, 1 week ago

އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް ގޮވާލާ، އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އިން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ…

ކެމްޕޭނަށް ބުރޫޢު އަރުވަން ބަޔަކު އުޅުން ވެގެން ދާނީ ބޭކާރު ކަމަކަށް، އަހަރެންގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު ފައިސަލް އަށް- މީކައިލް ނަސީމް

03 months, 1 week ago

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން (2015) ގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގެ ސްކްރީންޝޮޓް މިހާރު ނަގައިގެން، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭނަށް ބުރޫޢު އަރުވަން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރުން…

އައިޔޫއެމުން މިވަގުތަށް ވަކިވި ނަމަވެސް އައިޔޫއެމްގެ ކަންތައްތަކަށް އަަބަދުވެސް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ޑރ. ޝަހީމް

03 months, 1 week ago

ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންގ މޭޓަކަށްވެވަޑައިގަތުމަށް އައިޔޫއެމުން މިވަގުތަށް ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިި ނަމަވެސް އައިޔޫއެމްގެ ކަންތައްތަކަށް އަަބަދުވެސް އެއްބާރުލުން…

ރަނިންގ މޭޓަކު ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލަ މިއަދުގެ ކައުންސިލު ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި

03 months 2 weeks ago

ރަނިންގ މޭޓަކު ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލަ މިއަދު ހަވީރު ބާއްވާ ކައުންސިލު ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފިއެވެ.

ޖޭޕީގެ އިސް ތަރުޖަމާނު އަލީ ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ ރަނިންގ…

ކުޑަފަރީ ފަރަށް ޓަގު ބޯޓަކާއި ބާޖެއް އަރައިފި

03 months 2 weeks ago

ނ. ކުޑަފަރީ ފަރަށް ޓަގު ބޯޓަކާއި ބާޖެއް މިއަދު މެންދުރުފަހު އަރައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި "ރާދަފަތި" ނަމަކަށް ކިޔާ ޓަގު ބޯޓަކާއި…

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ޔެލޯ އެލާރޓް ނެރެފި

03 months 2 weeks ago

މޫސުން ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ޔެލޯ އެލާރޓް ނެެރެފިއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހެ ޤައުމީ އިދާރާ (މެޓް އޮފީހުން) މިއަދު ޔެލޯ އެލާރޓް ނެރެފައިވަނީ ކ.…

އިދިކޮޅު އެންމެން ގުޅުމުން ކޯލިޝަނުގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

03 months 3 weeks ago

އިދިކޮޅު އެންމެން ޤަބޫލުކުރާ އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމުން މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކޯލިޝަންގެ ނިންމުމަށް ޖޭޕީން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

03 months 3 weeks ago

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ނެރޭ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ގޮތުގައި އެމްޑީޕީ ގެ ރައީސަކާއި ޖޭޕީ ގެ ނައިބު ރައީސަކު ނެރުމަށް ކޯލިޝަނުން ރޭ ނިންމި ނިންމުމަށް…

2018 ވަނަ އަހަރު ކާމިޔާބީއާއި ހަމައަށް ވާސިލުވާނީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ އެކުވެރިކަމާއިއެކު- ސަމީރު

04 months ago

މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި، ވާދަކޮށް ކާމިޔާބީއާއި ހަމައަށް ވާސިލުވާނީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ އެކުވެރިކަމާއި އެކުގައި ކަމަށް ޖުމްހޫރީ…

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›