ދީން

ހާދަ ބިރުވެރިއޭ!: ނަމާދު ނުކުރާ އަންހެނަކާ ހުރިހާ ވަގުތުތައް މިޔުޒިކަށް ހޭދަކުރި އަންހެނަކު މަރުވުމުން ވީގޮތުގެ ވާހަކަ

79 months, 1 week ago

- ނަމާދު ނުކުރާ އަންހެން މީހާ:

6 ފިރިހެން ދަރިންގެ މަންމަ މަރުވުމުން ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރެވުނެވެ. ކޮނެފައިވާ ވަޅު ކައިރިއަށް ވަޅުލަން ގެންދެވުނެވެ.…

ދައްޖާލު އެރުން ދާދި ގާތްވެއްޖެ! ދައްޖާލު ވާނެ ބުނި އެއްކަންތައް ވެއްޖެ- ދެވަނަ ކަންތައް ވެނިމެނީ!

08 months 3 weeks ago

އިންސާނުންގެ ތެރެއިން ދައްޖާލާއި ބައްދަލުވެ ވާހަކަ ދެއްކުނުކަން އެނގިފައިވަނީ އެންމެ މީހަކަށެވެ. އޭނާ އާއި ދައްޖާލު ދެ ސުވާލެއް ކުރިއެވެ.

ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ…

އަނބިން ޝަކުވާކުރާތީ ރުޅި އަންނައިރު, ޝަކުވާކުރާނެ އިތުރު މީހެއް ދައްކަން ޖެހޭނެ: މުފްތީ މެންކް

09 months 2 weeks ago

ބައެއް މީހުންނަކީ އަނބިން ކަންކަމުގައި ޝަކުވާ ކުރުމުން އިންތިހާއަށް ރުޅި އަންނަ ބައެކެވެ. އެފަދަ މީހުންނަށް، އެމީހުންގެ އަނބިން ޝަކުވާކުރާނެ އިތުރު މީހަކު ދެއްކިދާނެ…

މަރުވި ޒުވާނަކު ވަޅުލިތާ 3 ގަޑިއިރު ފަހުން ކޮނެ ބެލިއިރު ސިފަ ބަދަލުވެ ކަށިތައް މުގުރިފަ

09 months 4 weeks ago

އޮމާންގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މަރުވި 18 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ވަޅުލިތާ 3 ގަޑިއިރު ފަހުން މަހާނަ ކޮނުނެވެ. އެއީ އޭނާ މަރުވި ސަބަބު ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނި ބަލި ޒުވާނާގެ ބައްޕަ…

މި ވީޑިއޯ އަޑުއަހައިފިނަމަ ތިބާ އެއްވެސް ފާފައެއް ނުކުރާނެ!

010 months ago

ތިބާ ބަލި އެނދުގައި އޮންނައިރު ޢާއިލާގެ ގިނަ ބައަކު ވަށާލައިގެން ތިބެއެވެ. އެއެންމެން ތިއްބައި މަރު ހިއްޕަވާ މަލާއިކަތުން ވަޑައިގަންނަވައެވެ. އެވަގުތު ތިބާއަށް…

ދަރިއަކު ދެއްވައިފިނަމަ ދުވަހަކުވެސް ޝައިޠާނަކަށް އެދަރިއަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުދެވޭނެ ދުޢާއެއް، ޙަދީޘުން!

01 month ago

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:

ދެމަފިރިން އެއްދާންކުރާއިރު ކުރާނެ ދުޢާއެއް ދަސްކޮށްދެއްވައި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި…

ކީމޯތެރަޕީ އާ ރޭޑިއޭޝަނަށްވުރެ މުސްލިމުންގެ އަޤީދާ އާ ދުޢާގެ ބާރު ގަދަކަން ފެނި ޑޮކްޓަރުންތަކެއް އިސްލާމްވެއްޖެ

81 yr ago

އަނީސާގެ ހަށިގަނޑުން ކެންސަރުގެ އަސަރު ފެނުނީ އުމުރުން އެންމެ 26 އަހަރުގައެވެ. ފެނުނު ދުވަހުން ފެށިގެން އައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

އަނީސާ ހަށިގަނޑުން ކެންސަރު…

ބިރުވެތިވޭ- އަނބިންނަށްވުރެ ރައްޓެހިންނަށް އިސްކަންދިނުމަކީ ބޮޑު ފާފައެއް: މުފްތީ މެންކް

010 months 2 weeks ago

"އަނބިން ފިރިން ހެއްވާލުމަށް ބަހެއް ބުނުމަކީ ސަވާބު ލިބޭ ކަމެއް. އެ ސަވާބު ލިބިގަންނަން މަސައްކަތް ނުކުރަންވީ ކީއްވެ؟"

ބައެއް ފިރިހެންކުދިން ރޭގަނޑު މެންދަމު…

ތިބާގެ ފާފަތައް ފުއްސަވަންދެން މާތް ﷲ އަށް އާދޭސްދަންނަވާނެ 30 އާޔަތް- ދޫކޮށްނުލާ!

07 months, 1 week ago

ޤިޔާމަތް ދުވަހު ތިބާ ހުންނާނީ ހަމައެކަނިވެރިވެފައެވެ. ތިބާއަށް އެހީތެރިވެދޭނެ އިތުރު އެކަކުވެސް ނުހުންނާނެއެވެ. ތިބާގެ ފާފަތައް ފުއްސަވައިދެއްވެވުން އެދި މާތް…

ﷲ އަށް ބިރުން ހަށި ނުވިއްކަން ހަށިވިއްކާގެއަކުން ފިލި އަންހެންކުއްޖަކު ބިލިއަނެއްގެ އަންބަކަށް!

01 yr 5 months ago

އާދައާއި ޚިލާފަށް ރީތި ނަސްރީނާ އަކީ އިންޑިއާގެ ރާޖަސްތާނަށް ނިޞްބަތްވާ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ގުންޑާއިންގެ ބައަކު އޭނާ ވަގަށް ނެގީ އޭނާގެ އަވަށުގައި އޭނާ ދިރިއުޅޭ…

ކައްވަޅުގައި ވިހައި ބޮޑުވުމުން ބައްޕަ އާއި ޙަވާލުކުރެއްވެވި ކުއްޖާގެ ވާހަކަ - ޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ހުސައިން

06 months ago

ޢުމަރުގެފާނުގެ ދަރުބާރަށް ދަރިއަކު ގޮވައިގެން މީހަކު ހާޒިރުވިއެވެ. އެ ކުއްޖާ އާއި ބައްޕާ އާއި ދެބަފައިން ވައްތަރުކަން ބޮޑުކަމުން އުމަރުގެފާނު ވެސް އެކަން ފާހަގަކުރެއްެވެވުމުން…

ފިރިހެނުން އަމިއްލައަށް ކެއްކުމަކީ ފަޚުރުވެރިވާން ޖެހޭ، ރަނގަޅު ސުންނަތެއް- މުފްތީ މެންކު

010 months 3 weeks ago

މުފްތީ އިސްމާއިލް އިބްނު މޫސާ މެންކު، ނުވަތަ އާއްމުކޮށް ކިޔާ ނަމުން ނަމަ މުފްތީ މެންކު އަކީ ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއްގެ ޒިމްބާބްވޭ ގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި މުފްތީ އެވެ.

ހެޔޮލަފާ ފުރާނައެއް ހަށިގަނޑާއި ވަކިވެގެންދާހިނދު އެފުރާނައަށް ވަނީ ކިހިނެއްކަން އިނގޭތަ؟

611 months ago

މިއީ އުސްތާޛް ބިލާލް އައްސަދުގެ ދަރުހެއްގައި އެމަނިކުފާނު ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅެއްގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ.

"ފުރިހަމައަށް އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކޮށް ތެދުމަގަށް…

ނަމާދަށް ނުހޭލައި ނިދާމީހާގެ ބޯ ޤިޔާމަތް ދުވަހަށް އޮންނާނީ ބޮޑު ހިލައަކުން ޗިސްކުރެވިކުރެވިއެވެ.

27 months 2 weeks ago

ކައު އިތުރު ރަސޫލާ މުޙައްމަދު (ޞޢވ) އަށް ހުވަފެންފުޅެއްގައި ބަރްޒަޚަމްގެ ޢާލަމުގައި ހިނގާ ބައެއް ކަންތައްތައް މާތްﷲ ދެއްކެވިއެވެ.

އެއިގެ ތެރެއިން އެއްކަމަކީ…

ނިދީ ފޯނުން މިޔުޒިކްޖަހައި އެއިގެ މަސްތުގަ- ފަތިސްނަމާދަށް ގޮވަން ދިއައިރު މަރުވެފަ

08 months 2 weeks ago

ގެންގުޅޭ ފޯނަކީ ތިމާގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކަމަށް ހަދައިގެން އުޅޭ ޒުވާނުން ދަނީ ގިނަވަމުންނެވެ. އެފަދަ ޒުވާނުންނަށް ބަންގީގެ އަޑު އިވޭކަމަކަށް ނުވެއެވެ. ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ…

 1 2 3 >  Last ›